(10.50 hodin)
(pokračuje K. Vymětal)

Pokud by se někdo z restaurace chtěl takto chovat, pak tomu pan ministr touto vyhláškou zcela určitě nezabrání. Takový restauratér si totiž pořád může takové krmné odpady koupit na jatkách či v bourárnách, tak to totiž povoluje vyhláška. Restauratéři by si zcela určitě nekupovali takovéto věci v prodejnách krmiv pro zvířata. To myslím, že pan ministr trochu přehnal a nemyslí to vážně. A na jatkách mu toto maso jako maso pro psa, a to podle vyhlášky Ministerstva zemědělství, prodat lze. Takže nechápu, jak takovýmto způsobem chce pan ministr tomu zabránit. Touto vyhláškou zcela určitě ne.

Pokud jde o řeznictví, pokud měl tohle pan ministr na mysli, tak tam takové odpady nesmějí být prodávány vůbec, a to zase podle jeho vyhlášky č. 287/1999 Sb., § 30 odst. 1. Tam ale lze prodávat jen konzervy pro zvířata a granule. Chtěl bych slyšet od pana ministra, jak chce zabránit tomu, že masné konzervy pro psy a kočky nebudou konzumovány některými lidmi, nebo dokonce v restauracích, jak na to upozorňuje. Tomu opět tato vyhláška není schopna zabránit.

V odpovědi na mou třetí otázku pan ministr uvádí, že nejde o vítězství výrobců a prodejců granulovaných krmiv nad výrobci a prodejci krmného masa, protože většina těchto výrobců současně dělala obě krmiva a museli výrobu podřídit požadavkům nové vyhlášky. Já nevím, jak pan ministr, ale já znám pouze jednu firmu, která dělá granule i dodává maso, a to je firma KSK BONO Česká Skalice. Jinak nikdo ze zpracovatelů masa pro krmení nevyrábí granulovaná krmiva. V tom se tedy pan ministr mýlí. Mohu uvést firmy, jako Propesko, Dr. Sokol - Falco, Pošvář František a další. Doporučil bych panu ministrovi, aby se šel podívat do výroby, než pustí takovou nepravdivou informaci na veřejnost. Možná, že by se poučil.

Takže jsem přesvědčen na rozdíl od pana ministra o tom, že lze naplnit směrnici EHS i bez zákazu prodeje syrového masa ve specializovaném maloobchodě pro chovatele zvířat. Pak vyhlášku Ministerstva zemědělství a pana ministra Fencla nemohu chápat jinak než jako bezdůvodné omezování výrobců a prodejců i spotřebitelů krmiv pro zvířata.

Na druhé straně chápu, že pan ministr chce vyhovět úředníkům Evropské unie pokud možno dokonale a co nejjednodušeji, bez ohledu na praktické dopady takového rozhodnutí. Sám vím, že ve státech Evropské unie takto aplikována směrnice není a lze ve specializovaném maloobchodě krmné maso koupit.

Mám tedy pocit, že jsme i v tomto případě zase papežštější než papež, a já se domnívám, že tomu tak je i v mnoha dalších případech.

Mám ale možná dobrý nápad, jak by Ministerstvo zemědělství mohlo vyhovět směrnici EHS ještě jednodušeji. Možná, že pan ministr by mohl zvážit, že ideálním řešením by bylo, kdybychom v Poslanecké sněmovně zákonem zakázali lidem i zvířatům jíst maso, a tak bychom dokonale zamezili šíření nemocí v České republice a byli bychom ideálně bezpečnou zemí. Nevím, jestli by pan minstr byl s takovým řešením spokojen, ale zcela určitě by udělal radost úředníkům v Evropské unii.

Chtěl bych se dotknout ještě jedné věci. Možná, že by také řešením bylo, kdyby Ministerstvo zemědělství v čele s panem ministrem Fenclem zakázalo dovoz krmiv ze zemí EU, když se prokázalo, že odtamtud a tak se šíří nemoci zvířat do České republiky. Myslím si, že to je lepší než si nechat diktovat nesmysly od úředníků Evropské unie. To by zřejmě bylo řešení, pro které ale pan ministr Fencl nemá odvahu.

Dovolte mi ještě v závěru ocenit v odpovědi pana ministra Fencla poslední větu. Tam se říká, že pro Ministerstvo zemědělství je prvořadým hlediskem zajištění maximální bezpečnosti našich spotřebitelů. Chtěl bych ocenit, že mezi spotřebitele počítá pan ministr - a chrání je - i zvířata.

Dámy a pánové, z mého výkladu asi jasně vyplývá, že bych rád navrhl - a navrhuji - usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra zemědělství Fencla na mou písemnou interpelaci.

Děkuji vám za pozornost a dobrou chuť! (Veselost ve sněmovně.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobrou chuť, pane poslanče, dobře.

Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím.

Pan poslanec Vymětal navrhl usnesení vyjádřit nesouhlas s odpovědí ministra zemědělství. Já vás pro jistotu zase odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

Už je nás dostatečný počet, můžeme hlasovat. Dám tedy hlasovat o vyjádření nesouhlasu s odpovědí pana ministra Fencla.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto usnesení?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 100 poslanců 48 hlasovalo pro, 47 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání písemných interpelací.

 

Dostáváme se k bodu číslo

 

108.
Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1252/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Langera, aby uvedl předložený návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych byl v rámci obecné rozpravy a druhého čtení tohoto návrhu velmi stručný a konkrétní.

Tento návrh projednal rozpočtový výbor a já bych chtěl všem jeho členům, kteří se zúčastnili jeho zasedání, poděkovat. Přiznám se ale, že se nemohu ubránit jedné připomínce nebo poznámce.

Předpokládám, že si všichni pamatujete, že projednávání tohoto návrhu v tzv. zrychleném čtení zablokovaly dva poslanecké kluby této Poslanecké sněmovny, byl to poslanecký klub Unie svobody a poslanecký klub KDU-ČSL. Předpokládal jsem, že tak učinily proto, že se chtěly projednáváním tohoto návrhu podrobněji zabývat a že chtěly v rámci jeho projednávání ve druhém čtení a ve výboru předložit některé pozměňovací návrhy. Je a bylo pro mne velkým zklamáním a rozčarováním, když jednání rozpočtového výboru se nezúčastnil ani jeden poslanec strany lidové, ani jeden poslanec Unie svobody, a proto nemohu hodnotit postoj těchto dvou klubů v rámci prvního čtení, kdy zablokovaly projednávání tohoto návrhu zákona ve zrychleném projednávání, jinak než jako projev obstrukce.

Nicméně všem členům rozpočtového výboru, kteří se jednání zúčastnili a kde jsme vedli seriózní debatu, ještě jednou děkuji za jejich přístup.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Za rozpočtový výbor se ujme slova zpravodaj Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, budu rovněž velmi stručný. Potvrzuji slova kolegy Langera o průběhu projednávání tohoto návrhu zákona v rozpočtovém výboru a sděluji, že rozpočtový výbor bez připomínek doporučuje sněmovně schválit tento zákon.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila poslankyně Parkanová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP