(Schůze pokračovala ve 13.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám znovu jednání přerušeného programu 49. schůze, a to bodem č. 90, kterým je

 

90.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

 

Slovo má předseda volební komise kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky by měl být doprovozen jedním hlasováním, a to rozhodnutím o způsobu volby. Domnívám se, že přestávka, která by byla nezbytná pro úpravu při změně 50. na 49. schůzi, by nebyla úplně nezbytná, pokud by nikdo z poslanců sněmovny nezpochybnil návrh volební komise na volbu tajnou.

Protože žádnou námitku nevidím, je možné chápat návrh volební komise za konsensuálně přijatý, takže můžeme tuto volbu uskutečnit tajným způsobem.

Dostali jsme návrhy ve stanovené lhůtě na následující osoby: Ludmila Brynychová - KSČM, Jan Grůza - KDU-ČSL, Pavel Pešek - US.

Od 2. dubna nejsou obsazena dvě místa členů dozorčí rady. Zvolení kandidáti nastoupí své pětileté funkční období okamžikem zvolení.

Rozhodli jsme tedy konsensem o tom, že tato volba bude tajná, a já bych vás poprosil, pane předsedající, kdybyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozpravu otevírám, ale vzhledem k tomu, že se již všichni kolegové chystají na tajnou volbu a jsou duševně mimo jednací sál, tak rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Je tedy možné zahájit volbu neprodleně, s tím, že hlasovací lístky budou vydávány do 13.17 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přerušuji nyní jednání 49. schůze. Sděluji, že volební lístky budou vydávány do 13.17 hodin. Vyhlašuji polední pauzu do 14.15 hodin, kdy jsme zařadili jako pevný bod plnění programového prohlášení vlády.

 

(Jednání přerušeno ve 13.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP