(Jednání pokračovalo od 14.18 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení. Já bych vás chtěl touto formou pozvat do sněmovny.

V rámci 49. schůze k bodu 90 - protože jsme zjistili výsledky tajného hlasování, já bych poprosil, aby nám pan poslanec Vidím řekl, jak dopadla volba členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem prvního kola volby dozorčí rady Pozemkového fondu. Byl vydán 151 hlasovací lístek, odevzdáno pak bylo 150 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro paní Ludmilu Brynychovou bylo odevzdáno 36 hlasů, pro pana Jana Grůzu bylo odevzdáno 80 hlasů, pro pana Pavla Peška bylo odevzdáno 80 hlasů. Konstatuji, že v prvém kole byli zvoleni pánové Jan Grůza a Pavel Pešek členy dozorčí rady Pozemkového fondu. Tím volba končí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi volební komise. Dostáváme se k bodu 87 49. schůze sněmovny, což je

 

87.
Zpráva o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády
/sněmovní tisk 1305/

 

Prosím, aby se slova ujal předseda vlády Miloš Zeman a uvedl předloženou zprávu. Dodal bych, že doufám, že ji uvede, že ji nebude opakovat. Doufám též, že nám nepřednese zprávu jinou.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, drahé kolegyně poslankyně, vážení a milí kolegové poslanci. Nejsem Fidel Castro, a proto nebudu pronášet čtyřhodinové projevy, byť by úspěšnost tohoto politika daná 40 lety ve funkci dávala tušit, že čtyřhodinové projevy jsou cestou politického úspěchu. Pan předseda Klaus má pravdu, protože se skutečně nehodlám zabývat opakováním dvou tučných svazků, které jste dostali a které jste si nepochybně prostudovali, abyste mohli objektivně posoudit činnost vlády nikoliv pouze za poslední rok, ale za celé čtyřleté funkční období této vlády, neboť jak jste si možná povšimli, volební období nás všech končí, a vláda je tedy povinna vydat počet nikoliv pouze ze své činnosti v uplynulém roce, ale i z kontextuálního hlediska vydat počet z činnosti v uplynulých čtyřech letech.

Dovolte mi, abych před závorku vytkl dva základní body.

Za prvé nepatřím k těm politikům, kterým se oškliví uvádění kvantitativních ukazatelů. Nepatřím k politikům moralizujícím a hovořícím o transcendentních hodnotách, protože se obávám, že občas právě tyto hodnoty zakrývají obtížné uchopení politiky všedního dne, která se měří právě kvantifikovatelnými ukazateli.

Za druhé, mám-li se přeměnit v dalších minutách na Statistickou ročenku České republiky, a nápadná podobnost spočívá už v tom, že tato Statistická ročenka je přibližně stejně tak tlustá jako já, tak bych chtěl použít ty indikátory pro popis činnosti vlády, které se používají běžně v jakékoliv zemi a v jakékoliv moderní době.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP