(16.30 hodin)
(pokračuje Tlustý)

První je pracovní výbor náměstků ministrů pro reformu veřejné správy, je citován na straně 15, a dokonce jsme k této reformě měli i operační štáb, zmíněný tamtéž. Výsledky jsou v dohlednu, nechme se překvapit.

Patnáctý citát: "V současně době již institut veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana, plně funguje." Ano, funguje, a myslím, že málokdo pochybuje o tom, že to byla ODS, když měla pravdu, že tento úřad faktickou situaci nezmění a že ho na nic nepotřebujeme.

Jsme u šestnáctého citátu, ten se týká bytů: "V oblasti nájemného byly pravidelné každoroční změny jeho maximální úrovně vždy 1. 7. příslušného roku, " praví strana 61. Tak to je pravda. Místo deregulace pravidelné plošné zvyšování nájemného. Co se odehrávalo v bytové výstavbě, nejlépe doložím na grafu, který hovoří o meziročním nárůstu rozestavěných bytů. Zejména pro sociální demokraty ukáži, že po jejich nástupu do vlády začíná sešup směrem dolů.

Životní prostředí a citát sedmnáctý: "V ochraně životního prostředí bude vláda prosazovat princip trvale udržitelného rozvoje při současném respektování souvislostí ekonomických, sociálních a mezinárodních." Myslím, že celá veřejnost zná příklady tohoto dokonalého souladu. Jmenoval bych jenom dva a to byly sjezdovky Praděd a dlouhé tahání o obchvatu města Plzně, který ovšem nevyřešila vláda, vážená veřejnosti, ale tato Poslanecká sněmovna. (Poznámka z vládních lavic.) Ano, speciálním zákonem, pane ministře, vy si ho jenom nepamatujete.

Kdybych chtěl jít opět ke grafům, tady můžete vidět, že od roku 1992, to je odsud (ukazuje na grafu), výdaje na životní prostředí dosahovaly přibližně 2,5 % HDP, zatímco po nástupu sociální demokracie prudce klesaly až na dnešní úroveň přibližně 1 %. Jinými slovy - v dobách tak zatracovaných Klausových vlád na životní prostředí vydávala tato společnost 2,5krát více, než kolik vydává nyní. Že se to projevuje na skutečném stavu životního prostředí, lze vidět na grafech, které vyjadřují znečištění ovzduší sírou, prachem, vod biologickým odpadem a vod nerozpustnými látkami. Na všech těchto grafech naleznete po roce 1998 zlom, po kterém celé předchozí období pokračující zlepšování bylo nahrazeno stagnací. (Šum ve vládní lavici.) Čísla jsou někdy nepříjemná, pane ministře!

Ochrana spotřebitelů a citát osmnáctý: "V průběhu let 1998 až 2002 česká spotřebitelská politika postupně přestala být předmětem trvalé kritiky ze strany EU a stále častěji je naopak dávána ostatním za vzor." Nalezl jsem na str. 37 tabulku, která hovoří o počtu provedených kontrol České obchodní inspekce. Opět nebudu unavovat čtyřmi čísly. Z roku 1998 - 69 tisíc kontrol, rok 2001 - 48 tisíc kontrol. Musím ovšem doplnit, že ve zprávě se píše něco v tom smyslu, že kvantita kontrol byla přetavena v kvalitu. Snad tomu veřejnost věří.

Sociální politika a citát devatenáctý: "Důchodová reforma, zejména oddělení důchodového systému od státního rozpočtu a zajištění jeho finanční vyváženosti, zůstaly otevřeným problémem." Ano, to je pravda. Druhý citát: "Mezi první kroky vlády proto patřilo obnovení širokého intenzivního sociálního dialogu vlády s představiteli odborů a zaměstnavatelů, především na půdě Rady hospodářské a sociální dohody." Shrnuto: nevyřešeno nic. V důchodové reformě se nehnulo vůbec nic, ale z citátů, zejména z toho druhého se zdá, že někteří tomu aspoň lépe rozumějí.

Citát dvacátý: "Zabránila" - myslí se vláda - "některými experty předpokládanému růstu nezaměstnanosti až na 12 %. Míra zaměstnanosti, která činila v prosinci 1998" - všimněte si prosím, že se cituje prosinec 98, nikoliv nástup vlády, červen 1998 - "ze 7,5 % vzrostla do března 2002 na 9,1 %." Za prvé tedy upozorňuji, že v době, kdy vláda nastupovala do křesel, byla nezaměstnanost někde kolem 6 %. To, že ve zprávě vláda používá prosinec 1998, to je malý důkaz takové drobné manipulace, aby se to o 1 % zlepšilo. Ale čeho tedy vlastně bylo dosaženo? Rozumím-li tedy tomu dobře, byli poraženi někteří experti, kteří předvídali 12 %, 9,1 % je asi pro někoho málo.

Citát jedenadvacátý: "Sociální pomocí bude prostupovat zásada vytváření lidsky důstojných životních podmínek." Konstatování: pro tuto oblast, tzn. pro oblast sociální pomoci, rehabilitaci postižených, nepředložila vláda za celé funkční období jediný zákon a tyto občané na podobné iniciativy čekají. Ano, některé korekce v této oblasti byly provedeny, ale díky aktivitě poslanců.

A úplně na závěr jsem si nechal citát dvacátý druhý, který říká: "Obnovení ekonomického růstu umožnilo, aby v letech 1999 až 2001 vzrostla reálná mzda zaměstnanců o 13 %". Za prvé považuji za pozoruhodné, že vláda používá opět jako výchozí rok rok 1999. Nevím, kdo vládl předtím. Ale zejména si myslím, že se vláda dopustila drobné chybičky, protože veřejně publikované statistiky hovoří o jiných číslech, a já je proto ocituji a budu srovnávat index reálných mezd od roku 1994 do roku 1997 s růstem za doby sociálně demokratické vlády, tzn. růstem v období 1998 - 2001.

Statistická data v médiích zveřejněná říkají: Průměrná mzda za Klause vzrostla reálně od 9,5 %, za Zemana o 1,8 %. Ve stavebnictví z toho o 4 %. Za Zemana o minus 1,8 %. Bankéři si za Klause polepšili o 9 %, za Zemana - divte se - o 12 %. Zemědělci, často kritizující Klausovu vládu v dobách Klause, 2,4 %. Hle, v dobách Fenclů - 0,9 %. Horníci za doby Klause 5,3 %, za doby Zemana - 1,4 %. Hutníci plus 7,1 % za Klause, 1,7 % za Zemana. Zaměstnanci ve strojírenství za Klause 13,4 reálný růst, za Zemana minus 1,4 %.

Úplně myslím nejcharakterističtější číslo v tom, co se skutečně v naší společnosti od roku 1998 do dnešního dne dělo, je vývoj reálného důchodu. Zatímco za Klause mezi lety 1994 až 1997 reálné důchody vzrostly o 11,7 %, za Špidly klesly o 3,8 %, tzn. proti číslu plus 11,7 minus 3,8.

Vím, že někteří kolegové a kolegyně nemají rádi čísla. Čísla jsou někdy ošklivá a ve srovnání s vašimi propagandistickými hesly těžko přijatelná. Já ovšem mluvím k těm, kteří číslům rozumějí a kteří umějí od sebe poznat, čím jsem začínal, to, čím jsem začínal, a to je slova od činů a pravdu od lži.

A tak na závěr mi dovolte, abych uvedl toto: navzdory všemu uvedenému je třeba uznat, že asi mohlo být ještě hůře.

A za druhé mi dovolte poděkovat občanům a podnikům, jak se dokázaly vypořádat s většinou těch překážek, které jim tato vláda za svoje funkční období dokázala nastražit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk).

 

Místopředseda PSP František Brožík: S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi jenom jednou větou glosu. Po všech těch údajích mého předřečníka mě jako člena této vlády udivuje, že tato vláda nebyla smetena lidovou revolucí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hovořit bude pan poslanec Cyril Svoboda, připraví se pan ministr Jiří Rusnok.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP