(17.10 hodin)
(pokračuje Špidla)

Reálná mzda vzrostla o přibližně 13 - 14 %. Pan poslanec Tlustý ukázal velmi přesvědčivý graf. Dovolte, abych zareagoval: toto je úroveň důchodů v době konzervativních vlád, toto je úroveň důchodů v době, kdy nastoupila vláda sociální demokracie, toto je úroveň důchodů v současné době. Došlo k nominálnímu i reálnému nárůstu hodnoty důchodu stejně tak, jako došlo k reálnému i nominálnímu nárůstu průměrných mezd.

Dámy a pánové, myslím, že by se dalo debatovat o různých dílčích údajích velmi podrobně, ale přesto mi dovolte, abych se dotkl ještě onoho mimořádně citlivého údaje o nezaměstnanosti. Z citace, kterou jsem uvedl na úvod, kterou se hodnotila vláda Václava Klause, vychází podle mého názoru správný závěr, že tehdejší nízká míra nezaměstnanosti na úrovni přibližně 5 % byla důsledkem neefektivní a nerestrukturované ekonomiky. V tento okamžik byla země uvedena do hluboké ekonomické krize, která byla provázena prudkým nárůstem nezaměstnanosti, který vyvrcholil v roce 2000, kdy celoroční průměrná hodnota nezaměstnanosti dosáhla 9 %. V roce 2001 již došlo k poklesu v celoročním průměru o 0,5 % na úroveň přibližně 8,5 %. Nemohu prohlásit, že je to hodnota, která by mě uspokojovala, ale na druhé straně musím konstatovat, že je pravdou ono vyjádření vlády ve zprávě, že se podařilo zastavit růst nezaměstnanosti a že v současné době dochází k velmi pozvolnému, ale přesto zaznamenatelnému poklesu.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych se ještě dotkl jednoho aspektu, který souvisí se zprávou. Naprostá většina řečníků citovala ze zprávy, a proto si myslím, že základní úkol, který zpráva měla, to znamená vytvořit sumu údajů s názorem vlády na jejich interpretaci, byl splněn. Zpráva v tomto smyslu obstála.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené shromáždění, je přirozené, že předloží-li vláda zprávu, a tím spíše vláda menšinová, že tato zpráva je předmětem kritiky ze strany opozice, a je také přirozené, že tyto opoziční kritické hlasy se liší podle toho, ze které strany přicházejí. Takže v tomto směru je to normální. Někteří členové vlády už na různé kritické připomínky reagovali a myslím, že každý dobře ví, že čísla se dají interpretovat různým způsobem, protože čísla nebo skutečnosti jsou součástí širšího komplexu vztahů a jen v souvislostech a v tomto širším komplexu se dají správně hodnotit.

Myslím, že z tohoto hlediska je třeba, abychom se zamysleli nad činností této vlády jak v našem vnitropolitickém kontextu, tak i ve srovnání s jinými zeměmi, které jsou také v procesu ekonomické transformace, a i z toho hlediska - mám na mysli například Polsko - je zřejmé, že sociálně demokratická menšinová vláda se svého úkolu zhostila se ctí.

Chci upozornit ještě na další moment, který tady byl také předmětem diskuse a předmětem kritik a který je zejména u mediální veřejnosti stále předmětem odsudků. To, že tady čtyři roky existuje stabilní vláda, je nepochybně věc významná a já jsem přesvědčen, že má pozitivní hodnotu, i když tato pozitivní hodnota mohla být spojena i s některými negativními momenty, ale přesto se mi zdá, že pozitivní hodnota vysoce převažuje to, co lze kritizovat. Myslím, že to je velmi závažná lekce z hlediska rozvoje politické kultury i parlamentní kultury u nás, protože menšinová vláda je nový jev v naší i československé historii. Mám na mysli i historii první republiky, protože historie České republiky je velmi krátká, takže politické tradice v ní založené nejsou přirozeně dost pevné a stabilní. Ale z řady jiných zemí, například ze Švédska, víme, že menšinová vláda je tam pravidlem a že to vůbec není zlo, za jaké ji považovala značná část médií. Myslím, že jsme si také mohli uvědomit, že menšinová vláda má jednu výhodu v tom, že to je vláda programově homogenní, a na tom nic nemění určité rozpory, které byly mezi jednotlivými členy vlády, protože z povahy toho, že vedli různé resorty, vznikají přirozeně spory, bez ohledu na to, jestli je to vláda jednobarevná, nebo koaliční. To jsou prostě rozpory, které jsou v povaze věci. Ale toto je myslím významný moment, který vedl k tomu - a tady odmítám onu kritiku opoziční smlouvy, že petrifikovala nějaké politické vztahy a že neumožnila rozvoj normální politické parlamentní demokracie. Tím, že tady byla menšinová vláda a její prostor pro činnost byl omezen negativně, týkalo se to zejména otázky rozpočtu, ale pokud jde o pozitivní program, byl to program sociálně demokratické vlády a bylo nutno o dohodě o těch nebo oněch věcech v parlamentu jednat. Dobře víme, že tady vznikly někdy i velmi zvláštní vztahy a zvláštní dohody. Nechci z toho vůbec vyvozovat takové laciné, někdy mnohosmyslné závěry, které se objevují v médiích, jestli může ve sněmovně každý s každým. Jde mi o to, že se ukazuje, že politická situace byla komplikovaná, že v různých souvislostech vládní návrhy nacházely podporu u těch nebo oněch parlamentních stran, v jiných souvislostech zase u jiných. Nemyslím si, že to je něco negativního. Považuji jen za negativní, že se to, co můžeme podle mého soudu považovat za pokrok v parlamentní politické kultuře, mediálně nedoceňovalo. Že to kritizují určité politické strany, i parlamentní, to je jiná záležitost, protože samozřejmě mají své zvláštní zájmy.

Říkám to proto - nechci samozřejmě předvídat výsledek voleb, nechci předvídat výsledek jednání o další vládě - že předpokládám právě vzhledem k tomu, jak špatný obraz ve veřejnosti se médiím podařilo vytvořit o tom, že tu existuje menšinová vláda, takže nepředpokládám, že po volbách vznikne menšinová vláda. Předpokládám, že tu bude pokus, a myslím, že pokus úspěšný, o to, aby se vytvořila vláda koaliční. Ale chci jen říci, abychom si uvědomili i tuto hodnotu menšinové vlády, která prokázala a zajistila nejen politickou stabilitu. Politická stabilita je důležitá pro to, jaké je ve společnosti klima. Já jsem přesvědčen o tom, že politická stabilita spojená s existencí této vlády nepochybně přispěla ke zlepšení politické atmosféry v zemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP