(17.50 hodin)
(pokračuje Grulich)

Je potřeba řadu věcí dodělat. Já věřím, že je lze dodělat, a je nezbytné je dokončit. Ale to nesmývá a nestírá nic z tohoto faktu, že zemědělství teprve za této vlády a tohoto ministra se dostalo z bahna ven, dostalo se do progresu, dostalo se do zisku, dostalo se z tzv. červených čísel do tzv. černých čísel. To je jedna poznámka.

Pominu dlouhé projevy, které tady byly předneseny, které jsem poslouchal buď tady, nebo u monitoru. Ale zastavil bych se u pana poslance Tlustého. Je právo opoziční strany a je to takřka její morální povinnost vládu kritizovat, od toho opozice je, je to i jeden z principů demokratického systému, aby každá opozice každou vládní koalici nebo jednobarevnou vládu hnala kritikou k lepším výkonům. Nic proti tomu, je to její svaté, přirozené právo. Ale jestliže takový člověk, který je jmenován stínovým ministrem financí a který je předsedou rozpočtového výboru, nemá své argumenty, nemá svá skutečně prokazatelná čísla, ale musí používat statistiku, která je z novin, tedy z účelového tisku, která pomíjí např. inflaci, která pomíjí celou řadu dalších věcí, která pomíjí přirozené právo důchodci na zvedání důchodu, které tato vláda přeskočila a předčila, a který se drží jenom propagandisticky neoprávněných a účelově sestavených čísel, to podle mě není zodpovědný předseda rozpočtového výboru. Divím se, že nejsilnější opoziční strana, která aspiruje na převzetí vlády v této zemi, což dělá samozřejmě každá opoziční strana, má takového člověka v čele rozpočtového výboru. Je to bohužel politování hodné, ale je to tak.

Byl jsem téměř dva roky členem této vlády. Vím, v jakých poměrech jsme do vlády nastupovali, jaké dědictví jsme převzali a co všechno před námi stálo. Každá vláda dělá chyby, zejména vláda, před kterou je taková hora problémů léta neřešených, léta zbabraných. Doslova zbabraných. Nevyhne se tomu ani vláda, která by byla složena z archandělů. Ale při celkovém hodnocení objektivně je třeba konstatovat, že tato vláda přes všechny problémy vnitřní i vnější, s kterými se potkávala, se se svým úkolem vyrovnala, že jako menšinová, a to výrazně menšinová vláda, 74 % má daleko do většiny, se dokázala vyrovnat i s plněním svého programu. A jestliže premiér konstatoval, že řádově 80 % jejích návrhů bylo v této sněmovně akceptováno, byť mnohdy po značných ústupcích a se značnými změnami, je to takový úspěch menšinové vlády, ve kterém bychom těžko hledali v zahraničí obdobu. Takže dívejme se spatra, bez osobních záští, bez osobního nepřátelství. Buďme si vědomi toho, že opozice je od toho, aby kritizovala, že po právu se opozice chce ujmout opět vlády, a proto zastírá to, čeho se dopouštěla v předcházejících letech, když ve vládě byla, ale buďme aspoň trochu objektivní.

Jestliže si položíme otázku, jestli tato vláda byla výborná, můžeme říci, že nebyla, protože měla své problémy. Jestliže si položíme otázku, jestli tato vláda uspěla, zejména za podmínek menšinové vlády, musíme si přiznat, že tato vláda uspěla. A ze své poslanecké praxe musím říci, že občané, s kterými se setkávám, to ve velké většině přiznávají. Takže popřejme této vládě, ať v klidu a úspěšně dokončí svůj mandát, a dopřejme té budoucí vládě, o které rozhodnou občané a která vzejde z voleb, aby byla aspoň tak úspěšná, jako byla tato vláda sociálně demokratická. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu.

Pane zpravodaji, jsou nějaké návrhy, o kterých by bylo třeba nyní hlasovat?

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Konstatuji, že nic nebrání tomu, aby se přešlo do podrobné rozpravy. Zatím bylo v rozpravě předneseno 16 příspěvků ze strany poslanců a představitelů vlády, nepočítám pana ministerského předsedu, ten je sedmnáctý, v žádném tom příspěvku nezazněl návrh, o kterém bychom mohli hlasovat. Nic nebrání tomu, abychom přešli k rozpravě podrobné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji podrobnou rozpravu a udílím slovo přihlášenému panu poslanci Sobotkovi.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážené Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych navrhl návrh usnesení. Obvykle v souvislosti s těmito zprávami vlády České republiky se předkládají návrhy usnesení na to, aby se zpráva vzala na vědomí. Proto nejprve předkládám návrh, který zní:

"Poslanecká sněmovna bere Zprávu o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády na vědomí."

Dále mi dovolte vzhledem charakteru zprávy a vzhledem k proběhlé debatě, která podle mého názoru prokázala, že vláda velmi intenzivně pracovala na plnění svého programového prohlášení během celého čtyřletého období a může se prokázat naprosto reálnými výsledky, abych navrhl další návrh usnesení, který zní:

"Poslanecká sněmovna oceňuje práci, kterou vláda České republiky odvedla při plnění programového prohlášení a při vyvedení země z ekonomické krize."

To je druhý návrh usnesení a dovoluji si požádat už nyní procedurálně, aby se o každém z těchto dvou návrhů hlasovalo zvlášť. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? (Reakce na připomínky ze sálu:) Já se nechystám dát hlasovat, pane poslanče, já se ptám, jestli se někdo dále hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Neodhlásím vás na žádost z pléna vzhledem k tomu, že se nechystám dát hlasovat. Bylo mi sděleno, že došlo k dohodě mezi poslaneckými kluby, že nebudeme dnes hlasovat o tomto usnesení, budeme o něm hlasovat ve čtvrtek.

Vzhledem k tomu, že tím jsme vyčerpali - alespoň se domnívám - všechny body, které jsme měli dnes projednat, končím dnešní jednání. Budeme pokračovat ve čtvrtek 9. 5. v 10 hodin, a to zákony vrácenými Senátem. Jako první je finanční arbitráž. Tedy nejprve Senátem vrácené zákony.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP