(12.40 hodin)
(pokračuje Drda)

My nespěcháme do Evropské unie tak, že tam musíme být zítra. Evropská unie na to měla deset let a my jsme prodloužili termíny o rok. Pan ministr de facto tímto svým návrhem tyto termíny gumuje. Myslím si, že tím je porušen další slib, že my jsme podpořili zákon o ovzduší s podmínkou toho, že náš průmysl bude co nejméně poškozen. Myslím si, že to je nekorektní, a proto bude-li tady jiný návrh na zkrácení a předložení k projednání výborům, budu dávat návrh na zamítnutí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vznáším jménem 51 poslanců klubu ODS veto na projednání podle § 90 odst. 2. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, nebudeme tedy jednat ve zkráceném režimu. Přesto běží obecná rozprava, do které se přihlásil pan ministr Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Jestli bych mohl požádat o zklidnění v sále, neboť již nebudu dlouho popisovat své pocity. To, co zde zpravodaj sněmovny řekl pro záznam, mě svým způsobem šokovalo. Protože pořadí předkládání těch zákonů bylo takové, jaké ukládal legislativní plán práce vlády.

Chtěl bych konstatovat, že skutečně z hlediska procedury garanční výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se ukázal jako místem skutečně pro posuny v procedurách neuvěřitelného charakteru a díky tomu jsme teď tady v situaci, v jaké jsme. To znamená, že zde je jasná nekompatibilita dvou zákonů, které již vyšly ve Sbírce zákonů. Mrzí mě, že právě poslanec, který zpravodajoval několik zákonů, tu novelu, která zjednodušeně řečeno má pouze jednu stranu, je to úprava legislativně technického charakteru, konstatuje, že tudy cesta nevede.

Ale co bych chtěl říci na závěr a velmi zdůraznit, je, že pro mne veto 51 poslanců ODS je doložením politické konzistence, kterou jsem sledoval po celé čtyři roky. Po celé čtyři roky jestli nějaký klub konzistentně nepodporoval ochranu životního prostředí, byl to klub Občanské demokratické strany. Je to tak.

Já tady zprava slyším slova, která by byla žalovatelná, ale nesnížím se do politického suterénu.

Chtěl bych říci, že do nadcházejících parlamentních voleb mám o jeden slogan navíc: "Občanská demokratická strana brání redukci administrativy." Protože ten zákon o integrované prevenci a snižování znečištění měl velmi výrazně redukovat administrativu. Já jsem velmi rád, že 51 poslanců Občanské demokratické strany svým vetem ukázalo, že nemá smysl o tom dále diskutovat. Pevně věřím, že toto si voliči velmi dobře zapamatují za pár týdnů, až půjdou k volbám.

Děkuji sněmovně, těm, kteří pomáhali dobré legislativě životního prostředí na svět. Děkuji odleva doprava a na shledanou. (Potlesk.Velký hluk v sále. Hlasy v sále: Sbohem.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Chtěl bych požádat o zklidnění. Mám jeden dotaz k panu kolegovi Koháčkovi, který mi sem vložil listinu, jestli pan poslanec Karel Kühnl už podal přihlášku do ODS. Je tady seznam poslanecký klub ODS, na kterém je podepsaný kolega pan Karel Kühnl. Hlásí se pan poslanec Drda.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, když k vám kolega Koháček docházel, tak jsem ho upozornil na omyl, kterého se dopustil z tohoto místa. Domnívám se, že je správné říci, že opravdu mezi těmi poslanci, kteří se podepsali pod veto na projednávání podle § 90, je několik poslanců, kteří nejsou členy ODS. Hlásíme se k tomu, že nejsme členy ODS a že jsme podali veto na projednávání tohoto zákona. Zároveň bych vás prosil, abyste řídil schůzi a nevtipkoval a nekomentoval.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego, nevtipkuji ani nekomentuji. Dostal jsem dokument, který když řeknu, že je nadepsán poslanecký klub ODS, tak řeknu, že je neplatný, protože jsou tam podepsaní dva poslanci Unie svobody. Takže máte 49 poslanců. Udělejte si vaší prezenční listinu a přiložte ji k tomu.

Bude hovořit pan kolega Drda. Je zpravodaj, má stejnou přednost jako vy, pane poslanče Kühnle. Dobře, můžete tedy hovořit.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, je úplně lhostejné členy kterých stran jsou poslanci podepsaní pod takovýmto dokumentem. Jednací řád o ničem takovém nehovoří. Hovoří pouze o poslancích jako takových. Proto znovu zdůrazňuji, že vaše vtipkování bylo nemístné, a žádám vás, abyste se takovýchto řečí zdržel.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jednací řád hovoří jasně o poslaneckých klubech, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedající, nechci vás opravovat - jednací řád hovoří jasně o dvou klubech nebo 51 poslancích. A nikde se nehovoří, jaké nosí tričko. Byl bych velmi rád, kdybychom neschovávali věcný problém za nějaké politické hašteření.

Pan ministr životního prostředí má ten boží dar, že neustále jaksi dělá z věcných problémů, které si způsobuje sám, politiku. On tady hovořil o tom, že ODS paragraf po paragrafu mu ničí jeho zákony, že je vetuje, že je nepřijímá. Kdyby pan ministr předkládal věcně správné a dobré zákony, potom by myslím ODS nemusela celé jeho zákony přepisovat a nemuselo by to přijetí trvat rok. Mohli bychom to přijmout na dvou schůzích. Jsem přesvědčen o tom, že on to o sobě ví a že tento nedostatek prostě tímto manévrem pouze zakrývá. (Potlesk.)

Chtěl bych říci, že to, co je dneska předloženo, není o politice, není o zkracování, není o vstupu do Evropské unie, ale je to pouze administrativní nedostatek celého ministerstva, které není složeno z kvalitních úředníků, ale z lidí, kteří sice srdcem nebo ústy, ale spíše ústy, hovoří o ekologii, ale sami mnohokrát konají proti.

Rád bych, aby si pan ministr uvědomil, že v této zemí nemají žít jenom čolci, ale že tu musí žít i lidé. A o tom jsou zákony o ekologii. (Potlesk.)

Jestli mi dovolíte, rád bych, aby tady zazněl můj návrh, který jsem dal předtím ve svém úvodním slově. Pokud někdo nechce respektovat, že - podtrhuji - tři kluby daly veto na zkrácené projednávání, že 51 podpisů, a to nejen členů ODS, čili to nejsou jenom členové ODS, kteří chtějí toto blokovat, tady říká ne. A jestli to nestačí, seženu další podpisy. Pojďme se přestat tady zdržovat a pojďme říci, že se tady k tomuto problému musí vrátit příští sněmovna a musí zvážit i to, jestli IPPC má být zvláštním zákonem, anebo jestli má být zahrnuto do jiných zákonů, například do stavebního řádu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se pan ministr Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Zdá se, že se tady přestaneme dohadovat, kdo je v jakém partajním tričku. Ono to lidem postupně dochází, kdo jakým způsobem jedná.

Je naprosto jednoznačné, že slova, která tady zazněla před chvílí na účet pracovníků Ministerstva životního prostředí, si zaslouží určitý komentář. Tady bych chtěl konstatovat, že předlohy, které jsem předkládal v posledních čtyřech letech do této sněmovny, byly kvalitní, byly v souladu s požadavky Evropské unie, a to že z nich nakonec, z toho jednání tady, vzcházely zákony, které jsou kvalitní, rozhodně nebylo díky tomu, že by všechny tyto zákony Občanská demokratická strana přepsala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP