(14.50 hodin)
(pokračuje Nečas)

Poté co tento letoun bude předělán na standardy aliance a poté co do jeho hodnoty zahrneme i zbraňové systémy, letoun Gripen bude v uvozovkách americkým z více než 50 %. Dokonce proto, aby tento letoun dostal zbraňové systémy a my ho mohli používat jako zbraň, nejenom jako luxusní letadlo pro letecké přehlídky, bude, a to možná řada z vás neví, vyžadován exportní souhlas vlády Spojených států amerických. Znamená to tedy, že toto dilema dneska v moderním zbrojním průmyslu, zda se jedná o letoun evropský, nebo americký, je dilema spíše pro laiky, protože odborníci vědí, jak je dneska tento zbrojní průmysl propojen.

Za další je třeba konstatovat, že letoun Gripen není tou skutečnou evropskou volbou, protože potom se naprosto logicky musíme ptát, které ostatní evropské země aliance tento letoun koupily. A všimněme si prosím, že ho nekoupily žádné evropské členské země Severoatlantické aliance. Všimněme si, že tento letoun nekoupily dokonce ani sousedé Švédska, jako je Norsko, a dokonce ani sousedé Švédska, kteří jsou neutrální zemí a kde by bylo logické, aby kupovaly tento letoun, jako je příklad Finsko. Takže se ptám, pro koho je to evropská volba. Pouze pro Českou republiku?

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo výboru, chtěl bych vás upozornit, tak jak o tom hovořil i váš předseda poslaneckého klubu, že nejednáme o letadlech, ale jednáme o úvěru. Prosil bych vás, abyste se držel tématu.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, bral bych vaši poznámku, kterou považuji za velmi nemístnou, vážně, kdybyste stejným způsobem zasáhl do projevu pana ministerského předsedy, pana ministra obrany i dalších kolegů, kteří vystupovali. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr obrany se vzdal svého projevu a pan ministerský předseda ho měl krátký.

 

Poslanec Petr Nečas: Mohu vám ukázat svoje poznámky, kde reaguji na projev pana ministerského předsedy a na jím uváděné důvody, proč tento obchod podporuje. Takže jste měl opravit pana ministerského předsedu, aby se držel věci. Já jako zpravodaj, budete se divit, pane kolego, mohu kdykoliv požádat o slovo a mluvit také. Přečtěte si jednací řád.

Prosím pana předsedajícího, aby učinil pořádek, aby pan ministr kultury nezasahoval do rozpravy, když není přihlášen. (Potlesk.)

Myslím si, že i tento moment je velmi charakteristický, že je charakteristický v tom, že skutečně není zájem o konsensus, že skutečně není zájem o demokratickou proceduru, že odpůrci, kteří přece mají své argumenty, mají být umlčeni, mají být odsunuti stranou a jejich argumenty nemají být vůbec vyslyšeny a jejich argumenty nemají vůbec právo zaznít.

Dámy a pánové, myslím si, že právě tento moment je velmi charakteristický pro projednávání tohoto bodu. Myslím si, že je to velmi smutná chvíle pro Českou republiku.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: I já vám děkuji. Hlásí se pan ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, už vás skutečně nebudu dlouho zdržovat. Chtěl bych jenom reagovat na dvě nebo tři drobnosti.

V první řadě pevně věřím tomu, že poslanci ODS umějí číst, a jestliže dnes říkají, že nemají k dispozici odpovědi na otázky, které zde zazněly, tak je prosím, aby si ve volné chvíli prostudovali materiál, který dostali od vlády České republiky i od Ministerstva obrany k dispozici o průběhu a výsledcích kontraktačních jednání o nákupu 24 víceúčelových taktických nadzvukových letounů JAS 39 Gripen pro potřeby Armády České republiky. Velice podrobně jsou v jednotlivých kapitolách uvedeny východiska a cíle pro vyjednávání o pořízení nadzvukového letectva a složení kontraktačního týmu, offsetovém týmu, technickém logistickém týmu, o finančním týmu, a zde zejména pro pana předsedu rozpočtového výboru o způsobu financování a možností úvěrů, o financování programu i o zákonu o úvěru. To je jedna věc.

Druhá. Politická shoda, po které je zde voláno, mám pocit, v této Poslanecké sněmovně není možná. Na prvním jednání rozpočtového výboru předseda rozpočtového výboru a výbor požádal vyjednávací tým o to, aby předložil jiné alternativy než původní vládní návrh, to znamená jinou alternativu než financování dodavatelským úvěrem. Vyjednávací tým velice odpovědně posoudil všechny varianty. Vyjednávací tým složený z odborníků z Ministerstva financí či dalších ústavů či institucí přišel s dalšími třemi alternativami, z nichž vláda rozhodla o financování cestou prostředků z privatizace. Když jsme se měli na dalším rozpočtovém výboru zabývat tímto materiálem, tak první stanovisko pana předsedy rozpočtového výboru pro ministra financí znělo, že je spokojen, že necítí potřebu, aby se tím rozpočtový výbor znovu zabýval. Potom došlo ke změně. Touto Poslaneckou sněmovnou to bylo vráceno rozpočtovému výboru, který tým odborníků Ministerstva obrany vůbec nepřipustil ke slovu. Dnes vyjadřovat rozpaky nad tím, jak je složena struktura ceny kontraktu, mně prostě připadá přinejmenším nevhodné. Mohu vás však ujistit o tom, že veřejnost je informována, je informována objektivně. Jestliže to neví pan poslanec Tlustý, veřejnost to ví, protože na rozdíl od něj řada novinářů jednotlivé brífinky Ministerstva obrany přečetla a podrobnosti kontraktu velice dobře zná.

Na pana předsedu výboru pro obranu a bezpečnost chci reagovat jenom velice krátce. Ministr obrany má k dispozici tzv. kolegium. Je to poradní orgán, ve kterém sedí všichni náměstci, všichni vrchní ředitelé, náčelník generálního štábu, oba dva jeho zástupci, čtyři velitelé operačních stupňů a někteří další hlavní funkcionáři. Toto kolegium schválilo materiál, který máte k dispozici, jednomyslně. Jestli pan předseda říká, že panují rozpaky mezi odbornou veřejností, potom říká, že nevěří celému vrcholnému managementu Ministerstva obrany, generálního štábu i operačních stupňů. Potom dávám na zvážení, jakou má Armáda České republiky u ODS skutečně v tuto chvíli důvěru.

Do třetice. Odkládáme rozhodnutí o nákupu nadzvukových stíhacích letounů od začátku 90. let. Odkryjme podstatu problému a řekněme si, o čem skutečně hlasujeme. Máme mít nadzvukové stíhací letectvo, či nemáme? Máme si krýt v roce 2004 svůj vzdušný prostor samostatně, anebo skutečně požádáme Severoatlantickou alianci? Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pouze poznámka pro veřejnost. Všechno, co tady citoval pan ministr, není součástí schvalovaného zákona. Jsou to doplňkové podkladové materiály, které jsou nezávazné. Všechno, co platí, je uvedeno v textu, který jsem tady citoval.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Táži se, zda hodlá ještě vystoupit se závěrečným slovem pan ministr. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřili jak on, tak předkladatel ministr obrany.

 

Poslanec Petr Nečas: Mohu, pane předsedající? Nebudete mi skákat do řeči? (Předsedající: Nebudu vám skákat do řeči.) Děkuji, jste velmi laskav.

Dámy a pánové, v rozpravě vystoupili kolegové Vymětal, Ransdorf, pan předseda vlády Zeman, poslanci Nečas a Tlustý a samozřejmě pan ministr obrany Tvrdík.

Konstatuji, že výbory, kterým byl přikázán tento tisk, dva z nich nepřijaly žádné usnesení. Jediný, kdo přijal usnesení, byl výbor zahraniční, jehož návrh máte k dispozici, kde byl přednesen a přijat komplexní pozměňovací návrh.

Konstatuji také, že k tomuto návrhu existuje oponentní zpráva menšiny poslanců zahraničního výboru, která doporučuje tento návrh zákona zamítnout.

Navrhuji tedy, pane předsedající, abychom jako první hlasovali o textu komplexního pozměňovacího návrhu, který je obsažen v usnesení zahraničního výboru ze dne 25. dubna, a poté, abychom hlasovali o zákonu jako o celku.

Chci také konstatovat, že v průběhu rozpravy zazněl návrh na přijetí usnesení. Tento návrh byl od pana poslance Ransdorfa.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP