Začátek schůze Poslanecké sněmovny
13. června 2002 v 10.12 hodin

Přítomno: 197 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, dovolte mi zahájit 51., nepochybně poslední schůzi Poslanecké sněmovny. Dovolte mi vás všechny uvítat. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven organizačním výborem Poslanecké sněmovny, který se sešel 29. května. Pozvánka vám byla rozeslána 30. května.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Vidím, že dnes je více zapomnětlivých, čili náhradní karty mají poslanci Švrček č. 10, Hlavlíček 12, Martínek 14, Brynychová 15, Emmerová 16, Mareš 17, Exner 18, Langer 21.

Prosím, abyste si ostatní zkontrolovali, jestli máte identifikační kartu. Ale opravdu prosím o možnost posazení se do lavic.

Pan poslanec Ambrozek nemůže mít číslo 18, protože pan Exner mi nahlásil 18. - Pan poslanec Ambrozek má 18 a Exner 19.

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji paní poslankyni Petru Buzkovou a poslankyni Olgu Sehnalovou. Má někdo nějaký jiný návrh? Ne-li, dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 176 pro 155, proti jeden. Ověřovatelky byly určeny.

 

Prosím, ověřovatelky, aby nyní zkontrolovaly přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamem v počítači a poté dohlédly na losování pořadí.

Sděluji, že do zahájení schůze o omluvení své neúčasti - prosím paní poslankyni Horníkovou, jestli by mohla slabším hláskem hovořit. O omluvu své neúčasti z rodinných důvodů požádali poslanci Matějů a Štrait, z vlády ministr Lachnit je v regionu a pan ministr Grégr se omlouvá od 16 hodin, čili se omlouvá na interpelace, abychom tomu rozuměli.

Než přistoupíme ke stanovení schůze, prosím vás jenom - někdo z vás už dostal do ruky tuto publikaci, což je katalog oné výstavy, která je ve foyeru, prosím, abyste si pro to postupně čas od času přišli v průběhu této schůze sem ke mně, ale máme jich přesný počet a prosím, aby si každý přišel jen jednou. Jestli mohu poprosit, nebudu si dělat žádný soupis, kdo to obdržel a kdo neobdržel.

Chtěl bych ještě připomenout - ale prosím o klid (zvonění) - chtěl bych připomenout, že dnes ve 20.00 hodin se v Lánech koná rozloučení prezidenta republiky s vybranou skupinou poslanců (potlesk). Já se přiznám, že jsem žádal pana prezidenta, aby rozloučení ve formě, které si zvolí, bylo se 200 ústavními činiteli, kteří těmito volbami končí svůj mandát, a mrzí mě, že to nebylo realizováno.

Chtěl bych vám ještě říci, že jsem před pěti minutami dostal dopis od pana prezidenta s datem 13. 6., kde mně - ale já opravdu prosím o klid - kde mně pan prezident sděluje dnešním datem, že usnesení Poslanecké sněmovny z 25. dubna, kterým jsou navrhováni kandidáti na prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, že dospěl k názoru, že tento návrh je předčasný a že to přísluší až nově zvolené Poslanecké sněmovně, a že je přesvědčen, že nově zvolená Poslanecká sněmovna by sama měla provést výběr. Já to považuji za velmi překvapivé sdělení, protože tato Poslanecká sněmovna zcela legitimně v patřičnou chvíli o této věci rozhodla, a proto musím ještě zvážit, jak odpovědět na tento dopis.

Nyní prosím k návrhu schůze. Chtěl bych vás informovat, že kromě toho návrhu, který jste dostali v pozvánce, Senát vrátil sněmovně ještě po odeslání pozvánky dva návrhy zákonů s pozměňovacími návrhy a dva zamítl. Jedná se o návrh zákona o převodu majetku do obcí, jedná se o financování letadel JAS 39 Gripen, jedná se o zákon o živnostenském podnikání a o zákon o obecní policii.

Předkládám vám tyto vrácené návrhy a zamítnuté k projednání a navrhuji zařadit sněmovní tisk 1181/6 jako první bod programu, 1229/8 jako druhý bod programu, 978/7 jako 13. bod programu a 1179/5 jako 14. bod programu. To je z mé strany všechno.

Nyní prosím, hlásí se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já chápu proceduru, ale požádal bych sněmovnu, abychom o jednotlivých návrzích, jestli budou zařazeny na tuto schůzi, hlasovali jednotlivě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já to mám připraveno, ale teď jsem chtěl - já tedy opakuji, že každý jenom jeden, že vetuji, aby si někdo bral dva (katalogy). Teď to nechme, prosím vás.

Budeme samozřejmě hlasovat jednotlivě, ale já počkám na vaše návrhy k pořadu a pak se vrátím k hlasování o těchto mých návrzích. Čili otevírám rozpravu k návrhu programu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP