(Jednání pokračovalo v 11.33 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, před přerušením jednání byla ukončena rozprava. Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy - omlouvám se, nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance.

Omlouvám se. Byl návrh na přerušení a odročení. Prosím navrhovatele, aby tento návrh zopakoval. Je to návrh na přerušení a odročení.

Pane poslanče, já se obávám, že nemohu dát o tomto návrhu hlasovat, neboť je zjevně nehlasovatelný. Já mohu dát hlasovat o přerušení - s tím souhlasím, ale nemohu dát hlasovat o odročení do druhé schůze příští sněmovny, neboť tento zákon nelze projednávat v příštím volebním období.

Prosím, slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, přerušení a odročení do 20. června, kdy končí mandát poslanců této sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takovýto návrh sice není splnitelný, není obvyklý, ale nevidím v něm nic, co by bylo v přímém rozporu s jednacím řádem ani jinými zákony, to znamená jsem připravena o něm dát hlasovat.

Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 13, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 195 vyslovilo 95 a 94 bylo proti.

 

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen a o změně některých souvisejících zákonů podle sněmovního tisku 1229/8."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 14, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 195 poslanců pro vyslovilo 100 a 94 bylo proti.

 

Vzhledem k těsnosti hlasování vyčkám kontroly hlasovacího protokolu.

Vidím, že nejsou žádné protesty. Konstatuji, že návrh zákona nebyl přijat. (Potlesk.)

 

Dalším bodem je

 

3.
Návrh, kterým se mění zákon číslo 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1088/5/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1088/6. Vítám mezi námi senátora Jaroslava Petříka.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr financí Jiří Rusnok.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP