(12.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97/4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1151/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1151/6."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 17, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 91 a 80 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 107/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1151/5."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 18, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 pro vyslovilo 108 a 65 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

(Hluk v sále.)

 

Dalším bodem je

 

6.
Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
/sněmovní tisk 794/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 794/5. Vítám mezi námi senátora Jana Hadravu.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, při projednávání v Senátu se uvedená materie projednávala poměrně podrobně. Musím říci, že zatímco u zákona o státní službě bylo mé stanovisko zcela vyhraněné a Senát nakonec ten základní zákon schválil, v případě této předlohy si myslím, že připomínky, které Senát vznesl, jsou připomínky, které mají svůj význam, a z tohoto hlediska považuji za správné podpořit zákon v senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Teď se chci zeptat, zda se chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan kolega Škromach. Není přítomen, soudím tedy, že nechce.

Otvírám rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Hadrava. Prosím.

 

Senátor Jan Hadrava: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že nemusím dlouho mluvit, neboť se jedná o technické změny. V případě, že byl přijat zákon o státní službě, toto jsou změny zákonů souvisejících s přijetím toho základního zákona. Senát vzhledem k dlouhé době projednávání tam doplnil zákony, které se týkají změn zákona o státní službě. Čili je to technická záležitost. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu tedy končím. Předpokládám, že vzhledem k tomu, že vystoupení byla pouze dvě, není třeba dávat závěrečná slova.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se zaregistrovali identifikačními kartami.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), podle sněmovního tisku 794/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 794/5."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 19. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 95, proti 52. Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem byl vyjádřen souhlas, čili jsme jej přijali.

 

Děkuji panu senátorovi.

 

Dalším bodem je

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1000/5/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1000/6. Opět zdravím pana senátora Žantovského.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil poslanec František Ondruš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP