(13.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Urychleně znamená ihned.

Kolegyně a kolegové, ihned znamená skutečně ihned. Myslím si, že slova dojetí a rozloučení mohou zaznít ve foyer, nikoliv v jednacím sále.

Ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci stížnosti pana doktora přírodních věd Františka Němce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1323. Otevírám rozpravu. Slovo má pan kolega Vojtěch Filip, který se do ní hlásí.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, paní kolegyně, páni kolegové, já jsem sice nesouhlasil s odpovědí pana ministra práce a sociálních věcí a místopředsedy vlády pana Špidly, ale nechci tuto odpověď nyní projednávat vzhledem k tomu, že se objevily nové skutečnosti. Pokud budu zvolen, tak interpelaci podám znovu po volbách, a pokud nebudu zvolen, tak ji podá jistě některý z mých kolegů z volebního kraje, jehož se to týká. Omlouvám se, že jsem takto zdržel jednání sněmovny, ale skutečně tu není při těch informacích, které momentálně mám, nic, co by bylo k projednání, protože je potřeba celou interpelaci podat znovu s jinými otázkami.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A co když nebude zvolen nikdo za KSČM, pane poslanče?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pokud nebude zvolen nikdo za některou politickou stranu, nepředpokládám, že za KSČM, jistě se toho ujme některý zvolený poslanec z volebního kraje. A těch bude nejméně 14 z kterékoliv politické strany, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, to záleží na volební účasti, kolik vás bude ve volebním kraji jižní Čechy zastupovat.

Znamená to tedy, že nenavrhujete žádné usnesení. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím, a tím končím projednávání této interpelace.

Ministr dopravy a spojů Jaromír Schling odpověděl na interpelaci poslance Karla Vymětala ve věci nedodržování letového řádu ČSA na lince Praha-Ostrava. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1319. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mám bohužel interpelaci věcnou, takže mi nezbývá nic jiného, než tady o ní vést rozpravu. Interpeloval jsem pana ministra dopravy z toho důvodu, že dosti pravidelně ČSA začaly nedodržovat svůj letový řád na lince Praha-Ostrava a zpět, a to velice ve vysoké četnosti, což je velice negativně vnímáno cestující veřejností i zahraničními klienty. Myslím si, že to nesvědčí o serióznosti této letecké společnosti.

Proto jsem položil panu ministrovi dvě otázky: zda tento stav není důvodem k zahájení řízení o odejmutí licence ČSA, neboť porušují své povinnosti dané zákonem o civilním letectví § 68 odst. 2 a), podle kterého jsou ČSA povinny provozovat obchodní leteckou dopravu podle schváleného letového řádu, což nečiní. Druhá otázka zněla, zda ČSA jako jediný letecký dopravce na lince Praha-Ostrava a zpět nezneužívá popsaným nedodržováním letového řádu své dominantní postavení v tuzemské letecké dopravě na této lince.

Pan ministr mi odpověděl, že rušení letů je skutečně pouze v případě nezbytnosti, anebo pokud uskutečněním letu hrozí velmi vysoká ztráta. To znamená, že stav knihování se tři až čtyři týdny před odletem blíží nule.

K tomu jedna poznámka. Z této sněmovny asi 13 poslanců, a senátory nepočítám, lítá na této lince. Nedovedu si představit, že by kdokoliv z poslanců si knihoval tři až čtyři týdny před odletem let na této lince. Samozřejmě, že se to knihuje den předem, takže jestliže ČSA některou linku zruší tři týdny předem, tak nikdo z nás už se nemůže knihovat na tento let. Je to prostě lež a ČSA nemohou tvrdit, že hrozí nějaká velmi vysoká ztráta, když neví vůbec, kdo je ochoten letět.

Velice pozoruhodné je, že pan ministr dopravy mi sděluje, že pravidla rušení letů upravují podrobné přepravní podmínky pro cestující na linkách ČSA a že citovaný § 68 zákona o civilním letectví nebrání provozovateli v možnosti přijmout opatření k případnému zrušení pravidelného leteckého spoje z důvodu mimořádných provozních příčin. Mně připadá tato odpověď něco podobného jako kolem vodních skútrů. Zákon říká jakousi povinnost a pan ministr dopravy říká, že tu povinnost koneckonců není nutno plnit, protože si někdo může vytvořit vlastní podmínky a těmi nemusí naplňovat zákon. To je opravdu velice pozoruhodné vyjádření ministra a ještě poslance, který by měl dbát na dodržování zákonů této republiky.

Pak mi tady pan ministr vyčísluje zhruba, kolik bylo zpátečních letů, kolik těch letů bylo zrušeno. A přikládá tabulku, jak jsem chtěl, o zrušených letech za poslední období. Už se budu blížit ke konci, protože to jsou neuvěřitelné věci. Pan ministr mi tabulku přiložil.

Musím říci, že je pozoruhodné - taky si dělám čárky, který spoj letí a neletí, pane ministře - že v té tabulce, která vykazuje zrušené lety, jsou dva lety, které zrušeny nebyly, které prostě byly odletěny. Já jsem v jednom tom letu, pane ministře, 27. března letěl. Ten zrušen nebyl, ale je zajímavé, že tam chybí 16 jiných letů, které zrušeny byly. To je podklad samozřejmě naprosto nepravdivý. Těžko z něho hledat jakési vyjádření a nějaké vývody.

Co je pozoruhodné, že jsou dny, dámy a pánové, kde byly zrušeny čtyři zpáteční lety na této lince, to znamená, byly zrušeny úplně všechny lety a nikdo neletěl. Celkem v osmi případech ve skutečnosti byly zrušeny tři až čtyři spoje, přitom denně jsou čtyři spoje. V 25 dnech byly zrušeny dva spoje, tzn. 50 % leteckých spojů mezi Ostravou a Prahou. To jsou opravdu pozoruhodné výsledky zkoumání Ministerstva dopravy a spojů.

Ke konci bych chtěl říci ještě jednu věc, že pan ministr mi tady na konci říká, že za leden až březen letošního roku na této relaci se zvedl počet cestujících o 15 %, to znamená do letního letového řádu, což svědčí o tom, že ČSA nabízí produkt na této lince, který je využíván cestujícími. Zřejmě, pane ministře, právě díky těmto vynikajícím výsledkům ČSA od nového letového řádu, tzn. od 1. dubna letošního roku, zrušily 25 % letů na této lince.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP