Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miloš Titz

Schůze: 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 23, 27, 31, 33, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 99-101 (10. 10. 2002)

58. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 5/
část č. 202 (16. 10. 2002)

59. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden - březen 2002 /sněmovní tisk 10/
část č. 202 (16. 10. 2002)

60. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích /sněmovní tisk 57/
část č. 203, část č. 206 (16. 10. 2002)

87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení
část č. 274 (22. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

část č. 5 (26. 11. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

část č. 277 (4. 3. 2003)

61. Vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 196/ - prvé čtení
část č. 206 (26. 2. 2003)

135. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 141/
část č. 349 (6. 3. 2003)

136. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 146/
části č. 349-350 (6. 3. 2003)

137. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden - červen 2002 /sněmovní tisk 149/
část č. 350 (6. 3. 2003)

138. Informace o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda /sněmovní tisk 166/
část č. 352 (6. 3. 2003)

139. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003 /sněmovní tisk 167/
část č. 352 (6. 3. 2003)

140. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2002 do 30. září 2002 /sněmovní tisk 168/
část č. 353 (6. 3. 2003)

141. Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna od 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2002 Sb. /sněmovní tisk 178/
části č. 354-356 (6. 3. 2003)

12. schůze (1. 4. 2003)

část č. 13 (1. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

část č. 5 (13. 5. 2003)

106. Návrh na působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie /sněmovní tisk 319/
část č. 298 (28. 5. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

27. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení
část č. 53 (25. 6. 2003)

83. Vládní návrh na zapojení kontingentu Armády České republiky do souboru mezinárodních opatření ke stabilizaci bezpečnostní situace a pro poskytování humanitární pomoci a obnovu Irácké republiky /sněmovní tisk 368/
část č. 294 (8. 7. 2003)

109. Informace o nasazení 6. polní nemocnice v Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF /sněmovní tisk 187/
část č. 227 (2. 7. 2003)

110. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až září 2002 /sněmovní tisk 227/
část č. 228 (2. 7. 2003)

111. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období říjen - prosinec 2002 /sněmovní tisk 258/
část č. 228 (2. 7. 2003)

112. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. října 2002 do 31. prosince 2002 /sněmovní tisk 283/
část č. 229 (2. 7. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

část č. 4 (14. 10. 2003)

180. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2003 /sněmovní tisk 405/
část č. 407 (30. 10. 2003)

181. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003 /sněmovní tisk 430/
část č. 407 (30. 10. 2003)

182. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2003 /sněmovní tisk 436/
část č. 407 (30. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

9. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého a Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/ - třetí čtení
část č. 26 (25. 11. 2003)

149. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2004 /sněmovní tisk 493/
část č. 451 (17. 12. 2003)

163. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 228-229 (4. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

167. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF (International Security Assistance Force) /sněmovní tisk 565/
část č. 298 (20. 2. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

58. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období říjen - prosinec 2003 /sněmovní tisk 600/
část č. 131 (7. 5. 2004)

59. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2003 /sněmovní tisk 633/
část č. 164 (12. 5. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

část č. 269 (29. 6. 2004)

111. Informace vlády o pronájmu nadzvukových letounů Grippen
část č. 351 (1. 7. 2004)

121. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF) /sněmovní tisk 694/
část č. 249 (24. 6. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

části č. 2-4 (23. 11. 2004), část č. 49 (24. 11. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

5. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 672/ - druhé čtení
část č. 31 (8. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

část č. 4 (22. 3. 2005)

55. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2005 /sněmovní tisk 870/
část č. 137 (29. 3. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ - prvé čtení
část č. 176 (11. 5. 2005)

57. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení
část č. 177 (11. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

30. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 858/ - druhé čtení
část č. 91 (16. 6. 2005)

105. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 858/ - třetí čtení
část č. 334 (29. 6. 2005)

138. Ústní interpelace
části č. 100-101 (16. 6. 2005), část č. 247 (23. 6. 2005)

140. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení
část č. 116 (17. 6. 2005)

46. schůze (16. - 19. 8. 2005)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1040/ - prvé čtení
část č. 24 (16. 8. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

2. Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005 /sněmovní tisk 1126/
část č. 18 (20. 9. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

část č. 7, část č. 14 (11. 10. 2005)

1. Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky /sněmovní tisk 1014/
část č. 15 (11. 10. 2005)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ - druhé čtení
část č. 136 (14. 10. 2005)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1072/ - druhé čtení
část č. 138 (14. 10. 2005)

225. Ústní interpelace
část č. 381 (27. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

2. Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2005 a návrhy zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2005 spolu s vyjádřením vlády a doplňující souhrnnou informací o očekávaných výsledcích hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2005 /sněmovní tisk 976/
část č. 159 (29. 11. 2005)

230. Informace vlády o možnostech řešení zadluženosti obcí při nedodržení některých podmínek spojených s plynofikací
část č. 345 (8. 12. 2005)

231. Ústní interpelace
části č. 97-98 (24. 11. 2005)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1098/ - prvé čtení
část č. 81 (9. 3. 2006)

82. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1169/ - prvé čtení
část č. 143 (10. 3. 2006)

145. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny ve 4. volebním období
část č. 287 (17. 3. 2006)

147. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2005 /sněmovní tisk 1257/
část č. 288 (17. 3. 2006)

163. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2005 /sněmovní tisk 1011/
část č. 317 (21. 3. 2006)

169. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005 /sněmovní tisk 1084/
část č. 317 (21. 3. 2006)

175. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2005 /sněmovní tisk 1101/
část č. 309 (21. 3. 2006)

176. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2005 /sněmovní tisk 1122/
část č. 309 (21. 3. 2006)

180. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2005 /sněmovní tisk 1175/
část č. 311 (21. 3. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

109. Vládní návrh na zapojení České republiky do 7. rotace Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy /sněmovní tisk 1268/
části č. 190-191 (26. 4. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP