Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Lubomír Zaorálek

Schůze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

1. schůze (9. - 11. 7. 2002)

část č. 10, část č. 14, části č. 16-22, část č. 27 (11. 7. 2002)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 9 (11. 7. 2002)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 10 (11. 7. 2002)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
části č. 11-14, část č. 16 (11. 7. 2002)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
části č. 14-15 (11. 7. 2002)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 22 (11. 7. 2002)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 22-24 (11. 7. 2002)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
části č. 24-25 (11. 7. 2002)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
části č. 25-26 (11. 7. 2002)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 26 (11. 7. 2002)

2. schůze (16. - 18. 7. 2002)

části č. 1-2, část č. 4, část č. 6, část č. 10 (16. 7. 2002), části č. 15-16, část č. 22 (18. 7. 2002)

1. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
části č. 3-6 (16. 7. 2002)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 7-9 (16. 7. 2002)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2002 (2. a 3. volební období)
část č. 10 (16. 7. 2002)

4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
část č. 11 (16. 7. 2002)

8. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 13 (16. 7. 2002)

9. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 13 (16. 7. 2002)

12. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
část č. 18, část č. 22 (18. 7. 2002)

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
části č. 18-19 (18. 7. 2002)

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
části č. 19-20 (18. 7. 2002)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
části č. 20-21 (18. 7. 2002)

16. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 22 (18. 7. 2002)

18. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na kandidáty na předsedy stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 23 (18. 7. 2002)

21. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na člena ústavně právního výboru
část č. 14 (16. 7. 2002)

22. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
části č. 15-16 (18. 7. 2002)

23. Návrh na volbu člena ústavně právního výboru
část č. 16 (18. 7. 2002)

3. schůze (6. - 8. 8. 2002)

části č. 1-9 (6. 8. 2002), část č. 80 (7. 8. 2002)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 13, části č. 21-22 (6. 8. 2002), část č. 79, části č. 82-83 (7. 8. 2002)

4. schůze (23. 8. 2002)

části č. 1-3, část č. 6, část č. 12 (23. 8. 2002)

1. Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 /sněmovní tisk 22/ - zkrácené jednání
část č. 14 (23. 8. 2002)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 24/ - zkrácené jednání
část č. 15 (23. 8. 2002)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ - zkrácené jednání
část č. 15 (23. 8. 2002)

4. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 25/ - zkrácené jednání
části č. 16-17 (23. 8. 2002)

5. Rozprava k informaci předsedy vlády k povodňové situaci
části č. 7-12 (23. 8. 2002)

5. schůze (12. - 13. 9. 2002)

část č. 1, část č. 3, část č. 11 (12. 9. 2002)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - zkrácené jednání
části č. 4-13 (12. 9. 2002)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - zkrácené jednání
části č. 13-17 (12. 9. 2002)

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

části č. 1-5 (8. 10. 2002), část č. 151 (15. 10. 2002), část č. 256, část č. 258, část č. 260 (22. 10. 2002)

1. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
části č. 5-6 (8. 10. 2002)

2. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 6-7 (8. 10. 2002)

3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení
části č. 7-9 (8. 10. 2002)

4. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení
části č. 10-12, část č. 14 (8. 10. 2002)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení
části č. 152-153 (15. 10. 2002)

41. Vystoupení prezidenta republiky
části č. 51-53 (9. 10. 2002)

44. Návrh na volbu finančního arbitra a jeho zástupce
části č. 257-258 (22. 10. 2002)

45. Návrh na odvolání místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
část č. 50 (9. 10. 2002)

49. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
část č. 258 (22. 10. 2002)

50. Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
část č. 258 (22. 10. 2002)

51. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 258 (22. 10. 2002)

52. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 259 (22. 10. 2002)

53. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 259 (22. 10. 2002)

62. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 11/
část č. 153, část č. 155, části č. 159-161, část č. 163 (15. 10. 2002)

70. Výroční zpráva o hospodaření České televize za rok 2001 /sněmovní tisk 34/
části č. 260-267 (22. 10. 2002)

7. schůze (7. - 8. 11. 2002)

části č. 1-2 (7. 11. 2002)

1. Návrh na vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk na území České republiky
části č. 4-5 (7. 11. 2002)

2. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky za účelem posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona /sněmovní tisk 105/ - zkrácené jednání
části č. 5-12 (7. 11. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

části č. 1-6, části č. 8-10 (26. 11. 2002), části č. 101-102, část č. 106, část č. 114 (3. 12. 2002), části č. 181-184 (10. 12. 2002), část č. 268, část č. 274 (17. 12. 2002), část č. 327 (18. 12. 2002)

1. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 26 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 9 (26. 11. 2002)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Mexico City dne 4. dubna 2002 /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení
část č. 10 (26. 11. 2002)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor /sněmovní tisk 70/3/ - vrácený Senátem
část č. 11 (26. 11. 2002)

4. Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení
část č. 11 (26. 11. 2002)

27. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení
části č. 103-104 (3. 12. 2002)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 253 (11. 12. 2002)

36. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2003 /sněmovní tisk 102/
části č. 269-273 (17. 12. 2002)

49. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - třetí čtení
části č. 274-281 (17. 12. 2002)

53. Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů a právním zajištění převodu nemocnic na kraje
část č. 105, části č. 110-113 (3. 12. 2002), části č. 184-192 (10. 12. 2002)

88. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 91/ - třetí čtení
část č. 184 (10. 12. 2002)

94. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2003, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 140/
část č. 326 (18. 12. 2002)

95. Informace vlády o výsledcích kodaňského summitu Evropské unie
část č. 305, část č. 318, části č. 327-328 (18. 12. 2002)

9. schůze (16. - 17. 1. 2003)

části č. 1-2, části č. 10-12 (16. 1. 2003), část č. 31, část č. 35 (17. 1. 2003)

1. Vládní návrh opatření souvisejících se situací týkající se Irácké republiky /sněmovní tisk 173/
části č. 4-6, části č. 8-9, části č. 11-14, část č. 16 (16. 1. 2003), části č. 32-37 (17. 1. 2003)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

části č. 151-152 (25. 2. 2003), části č. 275-277 (4. 3. 2003), část č. 344, část č. 346 (6. 3. 2003)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení
část č. 155 (25. 2. 2003)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 156 (25. 2. 2003)

48. Návrh poslanců Antonína Macháčka, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Ladislava Šustra a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 158/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 153-154 (25. 2. 2003)

98. Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 8/ - třetí čtení
části č. 238-239 (27. 2. 2003)

122. Návrh na volbu pozorovatelů do Evropského parlamentu
část č. 303 (4. 3. 2003)

131. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2003
část č. 347 (6. 3. 2003)

132. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1998, 1999, 2000 a 2001
část č. 348 (6. 3. 2003)

134. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 142/
části č. 348-349 (6. 3. 2003)

135. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 141/
část č. 349 (6. 3. 2003)

136. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 146/
části č. 349-350 (6. 3. 2003)

137. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden - červen 2002 /sněmovní tisk 149/
části č. 350-351 (6. 3. 2003)

138. Informace o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda /sněmovní tisk 166/
část č. 352 (6. 3. 2003)

139. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003 /sněmovní tisk 167/
části č. 352-353 (6. 3. 2003)

140. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2002 do 30. září 2002 /sněmovní tisk 168/
části č. 353-354 (6. 3. 2003)

141. Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna od 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2002 Sb. /sněmovní tisk 178/
části č. 354-355 (6. 3. 2003)

144. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 230-237 (27. 2. 2003)

148. Informace guvernéra České národní banky o situaci v Union bance
část č. 279, části č. 281-285, části č. 287-288 (4. 3. 2003)

150. Návrh poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - třetí čtení
část č. 337 (5. 3. 2003)

153. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 /sněmovní tisk 116/ - třetí čtení
části č. 345-346 (6. 3. 2003)

154. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 170/ - třetí čtení
část č. 347 (6. 3. 2003)

11. schůze (11. 3. 2003)

část č. 1, část č. 9 (11. 3. 2003)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 3-6, části č. 8-9 (11. 3. 2003)

12. schůze (1. 4. 2003)

části č. 1-16 (1. 4. 2003)

13. schůze (2. 4. 2003)

část č. 1, části č. 3-4, část č. 10 (2. 4. 2003)

1. Návrh na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 4, část č. 6, části č. 8-9, části č. 11-13, část č. 15, část č. 36 (2. 4. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

části č. 1-9, části č. 11-12 (8. 4. 2003), části č. 147-150 (15. 4. 2003), část č. 222, část č. 227 (17. 4. 2003), část č. 292 (29. 4. 2003)

1. Vládní návrh zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) /sněmovní tisk 197/ - druhé čtení
části č. 12-13 (8. 4. 2003)

21. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení
části č. 158-159 (15. 4. 2003)

68. Vládní návrh zákona, kterým se zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení
část č. 187 (16. 4. 2003)

70. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení
části č. 223-229 (17. 4. 2003)

96. Zpráva vlády o postoji České republiky ke konfliktu v Iráku
části č. 293-295, části č. 297-298 (29. 4. 2003)

97. Vládní návrh na vyslání polní nemocnice /sněmovní tisk 285/
části č. 152-153, části č. 155-157 (15. 4. 2003)

103. Ústní interpelace
část č. 249 (17. 4. 2003)

15. schůze (9. - 29. 4. 2003)

části č. 1-3 (9. 4. 2003), část č. 9 (29. 4. 2003)

1. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 3-4, části č. 6-8 (9. 4. 2003), části č. 10-13 (29. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

části č. 1-10 (13. 5. 2003), část č. 79 (15. 5. 2003), část č. 150 (16. 5. 2003), část č. 158, část č. 169 (20. 5. 2003), část č. 235 (22. 5. 2003), část č. 274, část č. 286 (28. 5. 2003), části č. 326-327 (10. 6. 2003)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 299/ - zkrácené jednání
část č. 12 (13. 5. 2003)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení
části č. 91-92 (15. 5. 2003)

34. Vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách) /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
části č. 150-152 (16. 5. 2003)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb. /sněmovní tisk 297/ - prvé čtení
část č. 152 (16. 5. 2003)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 153 (16. 5. 2003)

37. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 154-156 (16. 5. 2003)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - prvé čtení
část č. 157 (16. 5. 2003)

39. Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení
část č. 162, části č. 168-169 (20. 5. 2003)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení
část č. 163, část č. 169 (20. 5. 2003)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - prvé čtení
část č. 163, část č. 170 (20. 5. 2003)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení
část č. 164 (20. 5. 2003)

43. Vládní návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení
části č. 164-167 (20. 5. 2003)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
části č. 159-161 (20. 5. 2003)

69. Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/6/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 275-276 (28. 5. 2003)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - třetí čtení
části č. 235-237 (22. 5. 2003)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ - třetí čtení
část č. 237 (22. 5. 2003)

75. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ - třetí čtení
část č. 237 (22. 5. 2003)

77. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
části č. 238-243 (22. 5. 2003)

78. Vládní návrh zákona o dočasné ochraně cizinců /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení
části č. 243-244 (22. 5. 2003)

89. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 280-281 (28. 5. 2003)

92. Návrh na volbu členů Rady České televize
části č. 283-284, části č. 286-293 (28. 5. 2003)

93. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 284 (28. 5. 2003)

94. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
části č. 285-286 (28. 5. 2003)

107. Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002 /sněmovní tisk 273/
části č. 277-280 (28. 5. 2003)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 80-91 (15. 5. 2003)

113. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D 47
části č. 281-282 (28. 5. 2003)

114. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika
části č. 282-283 (28. 5. 2003)

116. Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/5/ - zamítnutý Senátem
části č. 328-329 (10. 6. 2003)

117. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu, vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/2/ - vrácený Senátem
části č. 330-331 (10. 6. 2003)

118. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/3/ - vrácený Senátem
části č. 331-332 (10. 6. 2003)

119. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 299/2/ - vrácený Senátem
část č. 333 (10. 6. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

části č. 1-8 (24. 6. 2003), část č. 81 (26. 6. 2003), část č. 157 (1. 7. 2003), část č. 232 (3. 7. 2003), část č. 280 (8. 7. 2003)

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/3/ - vrácený Senátem
část č. 8 (24. 6. 2003)

3. Návrh poslankyně Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/ - druhé čtení
část č. 9 (24. 6. 2003)

4. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení
část č. 9 (24. 6. 2003)

5. Návrh poslance Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 153/ - druhé čtení
části č. 10-14 (24. 6. 2003)

6. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení
část č. 14 (24. 6. 2003)

18. Vládní návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení
část č. 158 (1. 7. 2003)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení
část č. 82, části č. 84-85 (26. 6. 2003)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - prvé čtení
části č. 86-88 (26. 6. 2003)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/ - prvé čtení
část č. 89 (26. 6. 2003)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení
části č. 159-160, části č. 162-163, části č. 165-170 (1. 7. 2003)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení
část č. 91 (26. 6. 2003)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení
části č. 91-92 (26. 6. 2003)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení
části č. 92-93 (26. 6. 2003)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1995 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení
části č. 93-94 (26. 6. 2003)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
části č. 94-95 (26. 6. 2003)

67. Vládní návrh zákona o Antarktidě /sněmovní tisk 195/ - třetí čtení
část č. 284 (8. 7. 2003)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení
část č. 281 (8. 7. 2003)

78. Vládní návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení
část č. 285 (8. 7. 2003)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 269/ - třetí čtení
části č. 282-283 (8. 7. 2003)

82. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
části č. 285-287 (8. 7. 2003)

91. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 287, část č. 291 (8. 7. 2003)

92. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 287 (8. 7. 2003)

93. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 288 (8. 7. 2003)

94. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 289-290 (8. 7. 2003)

96. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D 47
část č. 290 (8. 7. 2003)

97. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human
část č. 291 (8. 7. 2003)

98. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika
část č. 291 (8. 7. 2003)

116. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 233, části č. 235-241, část č. 249 (3. 7. 2003)

19. schůze (22. - 24. 7. 2003)

části č. 1-2 (22. 7. 2003), části č. 70-74, části č. 77-78 (24. 7. 2003)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 171/5/ - vrácený Senátem
části č. 3-4 (22. 7. 2003)

2. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 338 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 4 (22. 7. 2003)

3. Vládní návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 317/ - druhé čtení
části č. 5-9 (22. 7. 2003)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 318/ - druhé čtení
část č. 9 (22. 7. 2003)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení
části č. 9-11 (22. 7. 2003), části č. 77-78 (24. 7. 2003)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení
část č. 79 (24. 7. 2003)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení
část č. 79 (24. 7. 2003)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - prvé čtení
část č. 79 (24. 7. 2003)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení
část č. 80 (24. 7. 2003)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení
část č. 80 (24. 7. 2003)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení
část č. 80 (24. 7. 2003)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení
část č. 80 (24. 7. 2003)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení
část č. 81 (24. 7. 2003)

14. Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 392/ - prvé čtení
část č. 81 (24. 7. 2003)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení
části č. 81-82 (24. 7. 2003)

20. schůze (23. - 26. 9. 2003)

části č. 1-6 (23. 9. 2003), část č. 75, část č. 84, část č. 110 (25. 9. 2003), část č. 135, část č. 140 (26. 9. 2003)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/4/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 7 (23. 9. 2003)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 109/5/ - zamítnutý Senátem
části č. 7-8 (23. 9. 2003)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/6/ - vrácený Senátem
části č. 8-10 (23. 9. 2003)

4. Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 211/3/ - vrácený Senátem
části č. 10-11 (23. 9. 2003)

10. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 82-83 (25. 9. 2003)

27. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 86-87, části č. 89-90, část č. 92, části č. 94-96, části č. 110-118, části č. 120-131, části č. 133-134 (25. 9. 2003), části č. 136-137, části č. 139-140 (26. 9. 2003)

46. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 76-82 (25. 9. 2003)

48. Návrh postupu při zapracování legislativně technických úprav do návrhů zákonů
část č. 145 (26. 9. 2003)

21. schůze (7. 10. 2003)

část č. 1 (7. 10. 2003)

1. Informace vlády České republiky o jejím postoji k návrhu Ústavy pro Evropu
část č. 4, části č. 6-7, části č. 12-17, část č. 26 (7. 10. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

části č. 1-9 (14. 10. 2003), část č. 76, část č. 92, část č. 94 (16. 10. 2003), část č. 150 (21. 10. 2003), část č. 221 (22. 10. 2003), části č. 276-278 (24. 10. 2003), části č. 312-313 (29. 10. 2003), část č. 375, část č. 383 (30. 10. 2003), část č. 439, část č. 445, část č. 449, část č. 452 (4. 11. 2003)

1. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení
části č. 9-10 (14. 10. 2003)

24. Vládní návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení
části č. 219-220 (22. 10. 2003)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 314/ - druhé čtení
část č. 220 (22. 10. 2003)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení
části č. 222-224 (22. 10. 2003)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení
část č. 225 (22. 10. 2003)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - druhé čtení
části č. 226-227 (22. 10. 2003)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení
části č. 151-161 (21. 10. 2003)

34. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - druhé čtení
části č. 162-163 (21. 10. 2003)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ - druhé čtení
části č. 214-217 (22. 10. 2003)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/ - druhé čtení
části č. 217-219 (22. 10. 2003)

49. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení
části č. 51-54, části č. 57-61, části č. 63-72 (15. 10. 2003)

54. Návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb. /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení
části č. 279-280 (24. 10. 2003)

55. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 280-281 (24. 10. 2003)

117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - třetí čtení
části č. 319-320 (29. 10. 2003)

118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - třetí čtení
část č. 320 (29. 10. 2003)

119. Vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách) /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení
část č. 320 (29. 10. 2003)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb. /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení
část č. 321 (29. 10. 2003)

121. Návrh poslance Miloše Melčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení
část č. 321 (29. 10. 2003)

135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení
části č. 453-454 (4. 11. 2003)

138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení
části č. 454-456 (4. 11. 2003)

143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - třetí čtení
části č. 446-447 (4. 11. 2003)

144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení
část č. 447 (4. 11. 2003)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení
části č. 440-443, část č. 445 (4. 11. 2003)

152. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení
části č. 375-382 (30. 10. 2003)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení
části č. 383-385 (30. 10. 2003)

187. Ústní interpelace
část č. 105 (16. 10. 2003)

189. Vládní návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 451/ - druhé čtení
části č. 314-318 (29. 10. 2003)

196. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení
části č. 448-451 (4. 11. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

části č. 1-7, části č. 10-12 (25. 11. 2003), části č. 81-85 (27. 11. 2003), část č. 141 (28. 11. 2003), části č. 151-152, část č. 154 (2. 12. 2003), části č. 223-225 (4. 12. 2003), části č. 327-328, část č. 332 (11. 12. 2003), části č. 406-408 (16. 12. 2003), část č. 544 (19. 12. 2003)

1. Návrh, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
část č. 13, části č. 15-16, část č. 18 (25. 11. 2003)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. /sněmovní tisk 336/5/ - zamítnutý Senátem
části č. 85-86 (27. 11. 2003)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/3/ - vrácený Senátem
části č. 152-153 (2. 12. 2003)

9. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého a Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/ - třetí čtení
část č. 24 (25. 11. 2003)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení
části č. 141-149 (28. 11. 2003)

26. Vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 196/ - druhé čtení
části č. 149-150 (28. 11. 2003)

27. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení
části č. 157-161 (2. 12. 2003)

28. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - druhé čtení
části č. 87-91 (27. 11. 2003)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 314/ - druhé čtení
část č. 161 (2. 12. 2003)

34. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
části č. 169-170 (2. 12. 2003)

40. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení
části č. 233-235 (4. 12. 2003)

72. Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 467/ - prvé čtení
části č. 154-155 (2. 12. 2003)

90. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení
část č. 392 (12. 12. 2003)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení
části č. 389-390, část č. 392 (12. 12. 2003)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení
část č. 539 (19. 12. 2003)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 540-543 (19. 12. 2003)

119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení
část č. 393 (12. 12. 2003)

120. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení
části č. 394-395 (12. 12. 2003)

121. Vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 196/ - třetí čtení
části č. 395-396 (12. 12. 2003)

122. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení
část č. 396 (12. 12. 2003)

128. Informace o pozici vlády na Mezivládní konferenci k návrhu Ústavní smlouvy pro Evropskou unii
část č. 418 (16. 12. 2003)

132. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2004, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 490/
části č. 331-333 (11. 12. 2003)

133. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2004 /sněmovní tisk 464/
části č. 333-336 (11. 12. 2003)

134. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2004 /sněmovní tisk 468/
části č. 336-339 (11. 12. 2003)

149. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2004 /sněmovní tisk 493/
část č. 456 (17. 12. 2003)

163. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 225-232 (4. 12. 2003)

166. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
část č. 155 (2. 12. 2003)

169. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 399/3/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 328-329 (11. 12. 2003)

170. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 397/4/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 329-331 (11. 12. 2003)

171. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních /sněmovní tisk 296/3/ - vrácený Senátem
části č. 408-409 (16. 12. 2003)

172. Rozprava o mandátu vlády a pozici vlády na mezivládní konferenci v Římě
část č. 347, části č. 355-356 (11. 12. 2003)

178. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení
části č. 544-545 (19. 12. 2003)

24. schůze (5. 12. 2003)

1. Zpráva vlády o přípravě privatizace hnědouhelných společností
části č. 16-18 (5. 12. 2003)

25. schůze (9. - 16. 12. 2003)

části č. 1-4 (9. 12. 2003), část č. 15, část č. 22 (16. 12. 2003)

1. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení
části č. 4-6 (9. 12. 2003)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení
část č. 7 (9. 12. 2003)

5. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení
části č. 15-17 (16. 12. 2003)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení
část č. 18 (16. 12. 2003)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 447/ - třetí čtení
část č. 19 (16. 12. 2003)

8. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - třetí čtení
části č. 19-20, část č. 22 (16. 12. 2003)

26. schůze (14. 1. 2004)

část č. 1, část č. 5 (14. 1. 2004)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/4/ - vrácený Senátem
části č. 2-4 (14. 1. 2004)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/5/ - vrácený Senátem
část č. 4, části č. 6-7 (14. 1. 2004)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/3/ - vrácený Senátem
části č. 8-9 (14. 1. 2004)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/3/ - vrácený Senátem
části č. 9-12 (14. 1. 2004)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 353/3/ - vrácený Senátem
části č. 12-14 (14. 1. 2004)

6. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 15-16 (14. 1. 2004)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

části č. 1-6, části č. 8-9, části č. 14-15 (10. 2. 2004), část č. 76, část č. 82, části č. 88-89 (12. 2. 2004), části č. 144-145 (17. 2. 2004), část č. 227 (19. 2. 2004), část č. 296 (20. 2. 2004), části č. 309-310 (24. 2. 2004), část č. 320, část č. 322 (25. 2. 2004), části č. 358-360 (26. 2. 2004), část č. 426 (27. 2. 2004), část č. 463, část č. 468 (23. 3. 2004)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaná v Budapešti dne 10. října 2003 /sněmovní tisk 494/ - druhé čtení
část č. 9 (10. 2. 2004)

10. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - druhé čtení
část č. 10 (10. 2. 2004)

11. Návrh poslanců Františka Beneše a dalších na vydání zákona o ochraně nájmu bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení
části č. 11-14 (10. 2. 2004)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - druhé čtení
část č. 166 (17. 2. 2004)

18. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - druhé čtení
část č. 195 (18. 2. 2004)

37. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany /sněmovní tisk 461/ - druhé čtení
části č. 76-79 (12. 2. 2004)

39. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb. /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení
část č. 288 (20. 2. 2004)

41. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení
části č. 293-295 (20. 2. 2004)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 274/ - druhé čtení
části č. 146-156 (17. 2. 2004)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení
část č. 82 (12. 2. 2004)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 341/ - druhé čtení
část č. 156 (17. 2. 2004)

49. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 79-80, části č. 89-90 (12. 2. 2004)

50. Návrh poslanců Jaromíra Schlinga, Petra Rafaje, Ladislava Šustra, Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Jaroslava Gongola a Svatomíra Recmana na vydání zákona o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 84-89 (12. 2. 2004)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení
části č. 473-476 (23. 3. 2004)

60. Vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení
část č. 472 (23. 3. 2004)

93. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení
části č. 362-371 (26. 2. 2004)

95. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení
části č. 311-315 (24. 2. 2004)

96. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - třetí čtení
části č. 10-11 (10. 2. 2004)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení
části č. 316-317 (24. 2. 2004)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 466/ - třetí čtení
části č. 317-318 (24. 2. 2004)

105. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 497/ - třetí čtení
části č. 420-421 (27. 2. 2004)

125. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb. /sněmovní tisk 387/ - třetí čtení
část č. 409 (27. 2. 2004)

127. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - třetí čtení
část č. 415 (27. 2. 2004)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 341/ - třetí čtení
části č. 470-471 (23. 3. 2004)

131. Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (zákon o nájemném z bytu) /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
části č. 468-469 (23. 3. 2004)

132. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 201/ - třetí čtení
části č. 463-466 (23. 3. 2004)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 202/ - třetí čtení
části č. 466-467 (23. 3. 2004)

167. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF (International Security Assistance Force) /sněmovní tisk 565/
části č. 297-298, části č. 300-304, části č. 306-308 (20. 2. 2004)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 229-239 (19. 2. 2004), části č. 426-431 (27. 2. 2004)

178. Návrh poslance Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 554/ - třetí čtení
část č. 470 (23. 3. 2004)

28. schůze (24. 2. - 2. 3. 2004)

část č. 19, část č. 22, část č. 26 (27. 2. 2004), část č. 28, část č. 36 (2. 3. 2004)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 474/ - třetí čtení
část č. 17, části č. 19-21, část č. 23 (27. 2. 2004)

8. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení
část č. 23 (27. 2. 2004)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky /sněmovní tisk 517/ - třetí čtení
část č. 24 (27. 2. 2004)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - třetí čtení
části č. 24-27 (27. 2. 2004)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení
části č. 28-35, části č. 37-38 (2. 3. 2004)

29. schůze (2. 3. 2004)

části č. 1-3 (2. 3. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

části č. 56-57 (25. 3. 2004), část č. 129 (26. 3. 2004), části č. 142-144 (30. 3. 2004), části č. 219-220 (1. 4. 2004), části č. 297-298, část č. 309 (6. 4. 2004), část č. 376, část č. 379 (8. 4. 2004), části č. 420-423 (13. 4. 2004), části č. 442-446 (20. 4. 2004), část č. 448, část č. 454 (22. 4. 2004)

8. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení
část č. 20 (24. 3. 2004)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 508/ - druhé čtení
části č. 59-62 (25. 3. 2004)

18. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení
části č. 57-59 (25. 3. 2004)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - druhé čtení
část č. 62 (25. 3. 2004)

20. Vládní návrh zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 480/ - druhé čtení
část č. 63 (25. 3. 2004)

21. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 481/ - druhé čtení
část č. 64 (25. 3. 2004)

22. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení
části č. 64-67 (25. 3. 2004)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení
část č. 131 (26. 3. 2004)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení
část č. 132 (26. 3. 2004)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení
části č. 133-134 (26. 3. 2004)

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení
části č. 135-136, části č. 138-141 (26. 3. 2004), části č. 145-149, části č. 151-153 (30. 3. 2004)

51. Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení
části č. 221-222 (1. 4. 2004)

52. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení
části č. 223-224 (1. 4. 2004)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení
části č. 226-231 (1. 4. 2004)

87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky /sněmovní tisk 489/ - třetí čtení
část č. 129 (26. 3. 2004)

88. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení
části č. 130-131 (26. 3. 2004)

90. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - třetí čtení
část č. 378, část č. 382, část č. 384 (8. 4. 2004)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - třetí čtení
část č. 302 (6. 4. 2004)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
části č. 303-311 (6. 4. 2004)

142. Informace vlády o opatřeních souvisejících s růstem nezaměstnanosti
části č. 455-457, část č. 459 (22. 4. 2004)

143. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 299 (6. 4. 2004)

144. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
části č. 300-301 (6. 4. 2004)

146. Návrh na jmenování členů Evropského Parlamentu na přechodné období od 1. 5. do 19. 7. 2004
části č. 301-302 (6. 4. 2004)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení
část č. 377 (8. 4. 2004)

156. Návrh zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/5/ - zamítnutý Senátem
části č. 424-429 (13. 4. 2004)

157. Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 264/4/ - vrácený Senátem
část č. 429 (13. 4. 2004)

158. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 420/4/ - vrácený Senátem
části č. 429-430 (13. 4. 2004)

159. Zákon o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/3/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 449 (22. 4. 2004)

160. Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 497/3/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 449-451, část č. 453 (22. 4. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

části č. 1-5 (4. 5. 2004), část č. 98 (6. 5. 2004), část č. 140, část č. 147 (11. 5. 2004), část č. 160 (12. 5. 2004), část č. 209 (13. 5. 2004)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 341/6/ - vrácený Senátem
části č. 6-9 (4. 5. 2004)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 474/4/ - vrácený Senátem
část č. 9 (4. 5. 2004)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony /sněmovní tisk 521/3/ - vrácený Senátem
části č. 10-12 (4. 5. 2004)

4. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 581 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 12 (4. 5. 2004)

5. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 557 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 13 (4. 5. 2004)

6. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení
části č. 13-14 (4. 5. 2004)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 572/ - druhé čtení
část č. 14 (4. 5. 2004)

14. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - druhé čtení
části č. 141-144 (11. 5. 2004)

15. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 414/ - druhé čtení
části č. 144-148 (11. 5. 2004)

39. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách /sněmovní tisk 644/ - prvé čtení
část č. 106, část č. 109 (6. 5. 2004)

56. Návrh na zřízení výboru pro evropské záležitosti
část č. 130 (7. 5. 2004), části č. 164-165 (12. 5. 2004)

60. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2003 /sněmovní tisk 614/
části č. 98-100 (6. 5. 2004)

61. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2000, 2001 a 2002
část č. 131 (7. 5. 2004)

62. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2003
části č. 132-133 (7. 5. 2004)

63. Informace ministra zdravotnictví o jeho záměrech v resortu a o stavu systému veřejného zdravotního pojištění
části č. 138-139 (7. 5. 2004)

65. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 101-106 (6. 5. 2004), části č. 209-210 (13. 5. 2004)

32. schůze (13. 5. 2004)

části č. 1-3 (13. 5. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

části č. 1-4, části č. 6-9 (15. 6. 2004), části č. 75-76, část č. 83, část č. 86 (17. 6. 2004), části č. 153-154 (22. 6. 2004), část č. 232, část č. 238 (24. 6. 2004), části č. 268-272 (29. 6. 2004)

1. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení
část č. 10 (15. 6. 2004)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení
části č. 11-13 (15. 6. 2004)

19. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - druhé čtení
části č. 155-157, části č. 159-163 (22. 6. 2004)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení
části č. 163-165 (22. 6. 2004)

28. Návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 201/5/ - vrácený Senátem
část č. 234 (24. 6. 2004)

29. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 202/5/ - vrácený Senátem
části č. 235-237 (24. 6. 2004)

30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 274/6/ - vrácený Senátem
části č. 237-240 (24. 6. 2004)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - prvé čtení
části č. 76-78 (17. 6. 2004)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 687/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 78 (17. 6. 2004)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 79-82 (17. 6. 2004)

43. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003 /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 85-87 (17. 6. 2004)

52. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení
část č. 130 (18. 6. 2004)

53. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení
části č. 131-133 (18. 6. 2004)

54. Návrh poslanců Františka Beneše, Zdeňka Koudelky, Stanislava Křečka, Františka Pelce, Josefa Víchy a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 664/ - prvé čtení
části č. 133-135 (18. 6. 2004)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení
část č. 135, část č. 138 (18. 6. 2004)

56. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení
část č. 136, část č. 139 (18. 6. 2004)

57. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení
části č. 136-139 (18. 6. 2004)

58. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení
část č. 140 (18. 6. 2004)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení
části č. 140-141 (18. 6. 2004)

70. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení
části č. 273-274, části č. 276-281 (29. 6. 2004)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 642/ - třetí čtení
část č. 233 (24. 6. 2004)

110. Informace o stanoviscích, která bude česká vláda zastávat na jednání Evropské rady (17. a 18. června, Brusel), a to zejména k návrhu evropské ústavní smlouvy
část č. 36 (16. 6. 2004)

111. Informace vlády o pronájmu nadzvukových letounů Grippen
části č. 356-358 (1. 7. 2004)

114. Výroční zpráva o činnosti Rady České televize v roce 2003 /sněmovní tisk 619/
části č. 360-361 (1. 7. 2004)

115. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. prosince 2003 /sněmovní tisk 598/
části č. 361-362 (1. 7. 2004)

116. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2003 /sněmovní tisk 613/
části č. 362-364 (1. 7. 2004)

117. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 651/
části č. 365-367 (1. 7. 2004)

118. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2003 /sněmovní tisk 652/
části č. 358-359 (1. 7. 2004)

119. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004 /sněmovní tisk 667/
část č. 359 (1. 7. 2004)

120. Informace o souhlasu vlády s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Nigerijské federativní republiky na území České republiky realizovanými do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 668/
část č. 359 (1. 7. 2004)

128. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 636/1/ - vrácený Senátem
část č. 154 (22. 6. 2004)

34. schůze (24. 8. 2004)

části č. 1-3, část č. 49 (24. 8. 2004)

. Žádost vlády o vyslovení důvěry
část č. 10, část č. 12, část č. 46, části č. 48-49 (24. 8. 2004)

35. schůze (21. - 24. 9. 2004)

část č. 1, části č. 3-6, část č. 8 (21. 9. 2004), část č. 85 (22. 9. 2004), část č. 119, část č. 131 (23. 9. 2004)

1. Návrh na zřízení výboru pro evropské záležitosti a stanovení počtu jeho členů
část č. 9 (21. 9. 2004)

2. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - druhé čtení
části č. 9-12 (21. 9. 2004)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení
části č. 10-12 (21. 9. 2004)

4. Vládní návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 684/ - druhé čtení
část č. 13 (21. 9. 2004)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - druhé čtení
část č. 76 (22. 9. 2004)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení
části č. 76-79 (22. 9. 2004)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 647/ - druhé čtení
části č. 79-81 (22. 9. 2004)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení
část č. 82 (22. 9. 2004)

22. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - druhé čtení
část č. 83 (22. 9. 2004)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus, která byla podepsána dne 17. dubna 2003 v Praze /sněmovní tisk 610/ - druhé čtení
část č. 83 (22. 9. 2004)

24. Vládní návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení
část č. 84 (22. 9. 2004)

54. Vládní návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo /sněmovní tisk 609/ - třetí čtení
části č. 85-86 (22. 9. 2004)

84. Ústní interpelace
části č. 119-129 (23. 9. 2004)

85. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 130-133 (23. 9. 2004)

36. schůze (12. - 21. 10. 2004)

části č. 1-4, části č. 6-7, část č. 11 (12. 10. 2004), části č. 123-125, část č. 128, část č. 136 (15. 10. 2004), část č. 164 (21. 10. 2004)

1. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
část č. 8 (12. 10. 2004)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - prvé čtení
část č. 54, část č. 61, části č. 63-64, části č. 66-68, část č. 70 (13. 10. 2004), části č. 125-126 (15. 10. 2004)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení
části č. 9-10 (12. 10. 2004)

6. Návrh poslanců Milady Emmerové, Jarmily Boháčkové, Jitky Vojtilové, Josefa Janečka a Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - druhé čtení
část č. 11 (12. 10. 2004)

7. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 643/ - druhé čtení
části č. 12-13 (12. 10. 2004)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb. /sněmovní tisk 483/ - druhé čtení
části č. 14-15 (12. 10. 2004)

16. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 131-133 (15. 10. 2004)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 127-130 (15. 10. 2004)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení
části č. 134-136 (15. 10. 2004)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/ - třetí čtení
části č. 165-167 (21. 10. 2004)

81. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 126 (15. 10. 2004)

106. Ústní interpelace
části č. 167-176 (21. 10. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

části č. 1-4 (2. 11. 2004), část č. 75 (3. 11. 2004), část č. 131, část č. 135, část č. 141, část č. 143 (4. 11. 2004)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 688/ - druhé čtení
části č. 5-7 (2. 11. 2004)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení
část č. 7, části č. 9-14 (2. 11. 2004)

12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 754/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 143-144 (4. 11. 2004)

51. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - třetí čtení
části č. 71-76 (3. 11. 2004)

68. Návrh usnesení k úpravě podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny
část č. 108 (4. 11. 2004)

75. Zpráva o plnění Programového prohlášení vlády /sněmovní tisk 717/
část č. 188 (5. 11. 2004)

84. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. prosince 2003 /sněmovní tisk 598/
část č. 145 (4. 11. 2004)

85. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. května 2004 /sněmovní tisk 731/
část č. 145 (4. 11. 2004)

98. Ústní interpelace
části č. 131-141 (4. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

části č. 1-5 (23. 11. 2004), část č. 121 (25. 11. 2004)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 719 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 7 (23. 11. 2004)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 553/3/ - zamítnutý Senátem
části č. 7-9 (23. 11. 2004)

3. Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky /sněmovní tisk 679/3/ - vrácený Senátem
část č. 10 (23. 11. 2004)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - druhé čtení
části č. 11-12 (23. 11. 2004)

17. Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 650/ - druhé čtení
části č. 109-114 (25. 11. 2004)

18. Návrh poslanců Františka Beneše, Zdeňka Koudelky, Stanislava Křečka, Františka Pelce, Josefa Víchy a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 664/ - druhé čtení
části č. 114-115 (25. 11. 2004)

19. Vládní návrh zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 685/ - druhé čtení
části č. 116-117, část č. 119, části č. 133-134 (25. 11. 2004)

23. Vládní návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení
část č. 109 (25. 11. 2004)

42. Návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 759/ - prvé čtení
části č. 131-132 (25. 11. 2004)

69. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 120 (25. 11. 2004)

70. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 120, část č. 133 (25. 11. 2004)

96. Ústní interpelace
části č. 121-131 (25. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

části č. 1-5, části č. 7-9 (14. 12. 2004), část č. 82 (15. 12. 2004), část č. 122 (16. 12. 2004)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/4/ - vrácený Senátem
část č. 9 (14. 12. 2004)

2. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Jana Mládka, Miroslava Kalouska, Tomáše Vrbíka, Jiřího Pospíšila, Michaely Šojdrové, Michala Krause, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - druhé čtení
části č. 11-14 (14. 12. 2004)

34. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení
části č. 89-90 (15. 12. 2004)

54. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005 /sněmovní tisk 785/
části č. 83-87 (15. 12. 2004)

72. Zpráva konfederace politických vězňů k 15. výročí jejího vzniku
část č. 144 (16. 12. 2004)

85. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005 /sněmovní tisk 757/
části č. 87-88 (15. 12. 2004)

98. Ústní interpelace
části č. 122-133 (16. 12. 2004)

99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 133 (16. 12. 2004)

40. schůze (21. 1. 2005)

části č. 1-2 (21. 1. 2005)

1. Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v Iráku v roce 2005 /sněmovní tisk 861/
části č. 3-14 (21. 1. 2005)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

část č. 1, části č. 3-14 (8. 2. 2005), část č. 107 (10. 2. 2005), části č. 164-165 (15. 2. 2005), část č. 253 (17. 2. 2005), část č. 300 (18. 2. 2005), části č. 308-310 (22. 2. 2005)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 801/ - druhé čtení
část č. 15 (8. 2. 2005)

21. Návrh poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona o nájemném z bytu a o změně některých zákonů (zákon o nájemném) /sněmovní tisk 714/ - prvé čtení
části č. 168-171 (15. 2. 2005)

23. Návrh poslanců Vlastimila Ostrého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení
část č. 171, části č. 173-174 (15. 2. 2005)

49. Návrh poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a Josefa Řiháka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 846/ - prvé čtení
části č. 398-399 (24. 2. 2005)

109. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 300 (18. 2. 2005)

133. Zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o přípravě a průběhu digitalizace v oblasti rozhlasového a televizního vysílání za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 /sněmovní tisk 872/
části č. 300-307 (18. 2. 2005)

140. Ústní interpelace
části č. 107-117 (10. 2. 2005), části č. 253-258 (17. 2. 2005), části č. 399-408 (24. 2. 2005)

144. Návrh poslanců Františka Beneše, Václava Exnera, Svatomíra Recmana a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení
části č. 166-167 (15. 2. 2005)

146. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/4/ - vrácený Senátem
části č. 315-316 (22. 2. 2005)

147. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 741/3/ - vrácený Senátem
části č. 317-318 (22. 2. 2005)

148. Návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) /sněmovní tisk 768/6/ - vrácený Senátem
části č. 319-321 (22. 2. 2005)

149. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 806/3/ - vrácený Senátem
části č. 310-312 (22. 2. 2005)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 877/ - druhé čtení
části č. 313-315 (22. 2. 2005)

151. Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 322 (22. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

části č. 1-5, část č. 7 (22. 3. 2005), část č. 105 (24. 3. 2005), část č. 116 (29. 3. 2005), část č. 177 (31. 3. 2005), část č. 194 (1. 4. 2005)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - druhé čtení
části č. 7-10 (22. 3. 2005)

5. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení
části č. 10-12 (22. 3. 2005)

32. Návrh poslanců Karla Černého, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytování příspěvku k důchodům účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení
části č. 117-118 (29. 3. 2005)

33. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení
část č. 96 (24. 3. 2005)

36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950 /sněmovní tisk 798/ - prvé čtení
části č. 119-125 (29. 3. 2005)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách udělených Evropské obranné agentuře a jejím zaměstnancům, podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu /sněmovní tisk 889/ - prvé čtení
části č. 125-127 (29. 3. 2005)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001) /sněmovní tisk 893/ - prvé čtení
části č. 128-129 (29. 3. 2005)

61. Ústní interpelace
části č. 105-115 (24. 3. 2005), části č. 177-187 (31. 3. 2005)

43. schůze (1. 4. 2005)

část č. 1, část č. 19, část č. 23 (1. 4. 2005)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 3-4, části č. 6-7, části č. 9-14, části č. 16-18, část č. 20, části č. 22-23 (1. 4. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

části č. 1-4, část č. 10 (3. 5. 2005), část č. 100 (5. 5. 2005), části č. 111-113 (10. 5. 2005), část č. 209, část č. 211 (12. 5. 2005), část č. 230, část č. 234, část č. 245 (13. 5. 2005), část č. 261, část č. 269 (17. 5. 2005)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 566/5/ - vrácený Senátem
části č. 6-9 (3. 5. 2005)

2. Návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti a o změně zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/5/ - vrácený Senátem
část č. 11 (3. 5. 2005)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/6/ - vrácený Senátem
části č. 11-13 (3. 5. 2005)

22. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 674/ - druhé čtení
části č. 116-119 (10. 5. 2005)

27. Návrh poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku některým účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 740/ - druhé čtení
část č. 113 (10. 5. 2005)

36. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 850/ - druhé čtení
části č. 113-115 (10. 5. 2005)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - druhé čtení
části č. 120-124 (10. 5. 2005)

58. Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie - závěry zasedání Evropské rady (Brusel, 22. - 23. března 2005) /sněmovní tisk 968-E/
část č. 251, část č. 259 (13. 5. 2005), části č. 262-264 (17. 5. 2005)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /sněmovní tisk 920/ - prvé čtení
části č. 271-272 (17. 5. 2005)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 751/ - třetí čtení
části č. 265-269 (17. 5. 2005)

102. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/ - třetí čtení
části č. 270-271 (17. 5. 2005)

113. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004 /sněmovní tisk 935/
části č. 209-210 (12. 5. 2005)

118. Ústní interpelace
části č. 100-105 (5. 5. 2005), části č. 211-221 (12. 5. 2005)

120. Žádost vlády o vyslovení důvěry
část č. 231, část č. 233, části č. 235-236, část č. 238, části č. 240-242, část č. 245 (13. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

části č. 1-11 (14. 6. 2005), část č. 93 (16. 6. 2005), část č. 132 (17. 6. 2005), části č. 141-142 (21. 6. 2005), část č. 216 (22. 6. 2005), část č. 244 (23. 6. 2005), část č. 286 (28. 6. 2005), část č. 381 (30. 6. 2005)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. /sněmovní tisk 863/ - druhé čtení
části č. 11-12 (14. 6. 2005)

2. Informace vlády o stanoviscích k otázkám projednávaným na nejbližším jednání Evropské rady v Bruselu
části č. 368-369 (30. 6. 2005)

3. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 721/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 19 (14. 6. 2005)

24. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení
části č. 146-148, části č. 150-154 (21. 6. 2005)

31. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/ - druhé čtení
části č. 134-136, část č. 138 (17. 6. 2005)

32. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/ - druhé čtení
části č. 138-140 (17. 6. 2005)

34. Návrh poslanců Františka Beneše, Jaroslava Gongola, Miroslava Opálky a Svatomíra Recmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 894/ - druhé čtení
části č. 132-134 (17. 6. 2005)

49. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zákon o studentských brigádách) /sněmovní tisk 931/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 205 (22. 6. 2005)

50. Návrh poslanců Josefa Janečka, Jiřího Hanuše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 206-209 (22. 6. 2005)

52. Návrh poslanců Josefa Janečka, Jaroslava Krákory, Viléma Holáně, Vladimíra Říhy a dalších na vydání zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení
část č. 209 (22. 6. 2005)

53. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 934/ - prvé čtení
části č. 210-211 (22. 6. 2005)

54. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o souhlasu České republiky se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, podepsanou v Římě dne 29. října 2004, včetně protokolů k ní připojených a jejích příloh a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení
část č. 212, část č. 214 (22. 6. 2005)

55. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Vlastislava Antoláka, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o kronikách obcí /sněmovní tisk 940/ - prvé čtení
části č. 215-216, část č. 218 (22. 6. 2005)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení
části č. 289-290 (28. 6. 2005)

62. Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení
části č. 290-291 (28. 6. 2005)

63. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/ - prvé čtení
část č. 292, části č. 294-299 (28. 6. 2005)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. /sněmovní tisk 863/ - třetí čtení
části č. 143-145 (21. 6. 2005)

138. Ústní interpelace
části č. 93-103 (16. 6. 2005), části č. 244-255 (23. 6. 2005), části č. 381-385 (30. 6. 2005)

144. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 340 (29. 6. 2005)

145. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 1010/ - druhé čtení
části č. 287-288 (28. 6. 2005)

147. Návrh termínu a pořadu 46. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 362 (30. 6. 2005)

46. schůze (16. - 19. 8. 2005)

části č. 1-4, část č. 6 (16. 8. 2005), část č. 102 (18. 8. 2005)

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k průběhu akce CzechTek 2005
části č. 6-12 (16. 8. 2005)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 13 (16. 8. 2005)

40. Ústní interpelace
části č. 102-112 (18. 8. 2005)

41. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 114 (18. 8. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

části č. 1-7 (20. 9. 2005), části č. 122-123 (23. 9. 2005)

1. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
část č. 8 (20. 9. 2005)

2. Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005 /sněmovní tisk 1126/
část č. 9, části č. 12-14 (20. 9. 2005)

3. Informace vlády o průběhu privatizace Unipetrolu
část č. 32 (20. 9. 2005), části č. 42-43 (21. 9. 2005)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 916/3/ - vrácený Senátem
části č. 132-133 (23. 9. 2005)

39. Vládní návrh projektu postoupení části pohledávek zdravotních pojišťoven za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění po lhůtě splatnosti na Českou konsolidační agenturu /sněmovní tisk 1124/
části č. 123-132 (23. 9. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

části č. 1-15 (11. 10. 2005), část č. 92 (13. 10. 2005), části č. 142-150 (18. 10. 2005), část č. 241 (20. 10. 2005), část č. 375 (27. 10. 2005)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - prvé čtení
části č. 150-151 (18. 10. 2005)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1069/ - prvé čtení
části č. 152-153 (18. 10. 2005)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1099/ - prvé čtení
části č. 154-155 (18. 10. 2005)

150. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001) /sněmovní tisk 893/ - druhé čtení
části č. 251-252 (20. 10. 2005)

155. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999 /sněmovní tisk 954/ - druhé čtení
část č. 256 (20. 10. 2005)

156. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. března 2005 /sněmovní tisk 961/ - druhé čtení
část č. 256 (20. 10. 2005)

157. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN /sněmovní tisk 983/ - druhé čtení
část č. 257 (20. 10. 2005)

158. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice /sněmovní tisk 988/ - druhé čtení
části č. 257-258 (20. 10. 2005)

159. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení
části č. 258-259 (20. 10. 2005)

160. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády, podepsané v Bratislavě dne 30. května 2005 /sněmovní tisk 1016/ - prvé čtení
část č. 260 (20. 10. 2005)

161. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství /sněmovní tisk 1018/ - prvé čtení
část č. 261 (20. 10. 2005)

162. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod /sněmovní tisk 1054/ - prvé čtení
část č. 262 (20. 10. 2005)

163. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti /sněmovní tisk 1026/ - prvé čtení
část č. 263 (20. 10. 2005)

164. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950 /sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení
části č. 263-266 (20. 10. 2005)

165. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005 /sněmovní tisk 1085/ - prvé čtení
části č. 266-267 (20. 10. 2005)

225. Ústní interpelace
části č. 92-103 (13. 10. 2005), části č. 241-251 (20. 10. 2005), části č. 375-386 (27. 10. 2005)

49. schůze (25. 10. - 1. 11. 2005)

část č. 1 (25. 10. 2005), část č. 19, část č. 21 (1. 11. 2005)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1040/ - druhé čtení
části č. 2-14 (25. 10. 2005)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1040/ - třetí čtení
části č. 21-26 (1. 11. 2005)

50. schůze (1. 11. 2005)

část č. 1 (1. 11. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

části č. 1-7, části č. 9-15 (22. 11. 2005), část č. 97 (24. 11. 2005), části č. 140-142 (29. 11. 2005), část č. 191 (1. 12. 2005), části č. 246-249, část č. 255 (6. 12. 2005), část č. 352, část č. 354 (8. 12. 2005), části č. 403-404 (9. 12. 2005), části č. 421-424, část č. 441 (13. 12. 2005), části č. 572-576 (20. 12. 2005)

2. Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2005 a návrhy zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2005 spolu s vyjádřením vlády a doplňující souhrnnou informací o očekávaných výsledcích hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2005 /sněmovní tisk 976/
část č. 81 (24. 11. 2005), část č. 144, části č. 146-148, části č. 150-152 (29. 11. 2005), část č. 258, část č. 260, část č. 272 (6. 12. 2005)

18. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/ - druhé čtení
části č. 405-409 (9. 12. 2005)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/ - druhé čtení
část č. 410 (9. 12. 2005)

20. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení
části č. 425-431 (13. 12. 2005)

26. Návrh poslanců Michala Doktora, Michala Krause, Jaroslava Lobkowicze, Vlastimila Ostrého a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - druhé čtení
části č. 137-139 (25. 11. 2005)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - druhé čtení
části č. 362-363 (8. 12. 2005)

38. Vládní návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu /sněmovní tisk 1059/ - druhé čtení
části č. 413-420 (9. 12. 2005)

40. Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/ - druhé čtení
části č. 410-412 (9. 12. 2005)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/ - druhé čtení
část č. 413 (9. 12. 2005)

53. Vládní návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb. /sněmovní tisk 1160/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 257 (6. 12. 2005)

107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Bulharskou republikou, Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, podepsaná dne 25. dubna 2005 v Lucemburku /sněmovní tisk 1019/ - druhé čtení
části č. 250-253 (6. 12. 2005)

108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsaná v Moskvě 6. června 1980, ve vztahu k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice /sněmovní tisk 1106/ - druhé čtení
část č. 253 (6. 12. 2005)

109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, podepsaná v Raabs an der Thaya dne 17. září 2005 /sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení
části č. 254-255 (6. 12. 2005)

110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení
části č. 255-256 (6. 12. 2005)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) /sněmovní tisk 1123/ - prvé čtení
část č. 256 (6. 12. 2005)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Sedmý dodatkový protokol k Ústavě Světové poštovní unie /sněmovní tisk 1133/ - prvé čtení
části č. 256-257 (6. 12. 2005)

140. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - třetí čtení
části č. 567-571 (16. 12. 2005)

159. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - třetí čtení
část č. 648 (21. 12. 2005)

160. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/ - třetí čtení
části č. 649-650 (21. 12. 2005)

161. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/ - třetí čtení
části č. 650-651 (21. 12. 2005)

164. Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - třetí čtení
části č. 579-581 (20. 12. 2005)

169. Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/ - třetí čtení
části č. 565-566 (16. 12. 2005)

170. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/ - třetí čtení
část č. 567 (16. 12. 2005)

176. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 439 (13. 12. 2005)

178. Návrh na odvolání místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 242 (2. 12. 2005)

231. Ústní interpelace
části č. 97-105 (24. 11. 2005), části č. 191-201 (1. 12. 2005), části č. 352-353 (8. 12. 2005)

232. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 354-362 (8. 12. 2005)

234. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezídia Pozemkového fondu České republiky
část č. 564 (16. 12. 2005)

236. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 441-445, části č. 448-450 (13. 12. 2005)

247. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/4/ - vrácený Senátem
část č. 577 (20. 12. 2005)

249. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 949/5/ - vrácený Senátem
části č. 578-579 (20. 12. 2005)

250. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 996/3/ - vrácený Senátem
části č. 577-578 (20. 12. 2005)

253. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Vladimíra Doležala
část č. 603, část č. 606, část č. 608 (20. 12. 2005)

52. schůze (17. 1. 2006)

části č. 1-2, část č. 15, část č. 18 (17. 1. 2006)

1. Návrh na odvolání ředitelky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 3-4, části č. 6-13 (17. 1. 2006)

2. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 14-18 (17. 1. 2006)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

části č. 1-11 (24. 1. 2006), část č. 110 (26. 1. 2006), části č. 157-158 (31. 1. 2006), část č. 259 (2. 2. 2006), část č. 301 (3. 2. 2006), část č. 415 (9. 2. 2006), část č. 464 (10. 2. 2006)

1. Návrh na zřízení zvláštního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ
části č. 11-12 (24. 1. 2006)

2. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2006 /sněmovní tisk 1139/
části č. 12-13 (24. 1. 2006)

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/4/ - vrácený Senátem
část č. 305 (3. 2. 2006)

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 946/4/ - vrácený Senátem
části č. 305-306 (3. 2. 2006)

11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 955/5/ - vrácený Senátem
části č. 306-308 (3. 2. 2006)

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony /sněmovní tisk 967/3/ - vrácený Senátem
část č. 308 (3. 2. 2006)

13. Návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1007/3/ - vrácený Senátem
části č. 308-309 (3. 2. 2006)

14. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1008/3/ - vrácený Senátem
části č. 309-310 (3. 2. 2006)

15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1009/3/ - vrácený Senátem
části č. 310-311 (3. 2. 2006)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1095/ - druhé čtení
části č. 13-14 (24. 1. 2006)

24. Vládní návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) /sněmovní tisk 1110/ - druhé čtení
části č. 159-160 (31. 1. 2006)

30. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - druhé čtení
část č. 161 (31. 1. 2006)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení
části č. 162-167 (31. 1. 2006)

49. Vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1156/ - druhé čtení
části č. 302-303 (3. 2. 2006)

50. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1157/ - druhé čtení
části č. 303-305 (3. 2. 2006)

61. Vládní návrh zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) /sněmovní tisk 1118/ - prvé čtení
část č. 318 (7. 2. 2006)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů /sněmovní tisk 1119/ - prvé čtení
část č. 318 (7. 2. 2006)

68. Návrh poslanců Michala Haška, Jana Grůzy, Pavla Kováčika, Josefa Řiháka, Karla Kratochvíle, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1088/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 319-321 (7. 2. 2006)

69. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 1165/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 321-323 (7. 2. 2006)

70. Vládní návrh zákona o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích /sněmovní tisk 1167/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 323-324 (7. 2. 2006)

71. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 776/ - prvé čtení
část č. 324 (7. 2. 2006)

72. Návrh poslanců Josefa Janečka, Jaroslava Krákory, Viléma Holáně, Vladimíra Říhy a dalších na vydání zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení
části č. 325-326 (7. 2. 2006)

78. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - prvé čtení
části č. 340-342 (7. 2. 2006)

92. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1083/ - prvé čtení
část č. 474 (10. 2. 2006)

131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - třetí čtení
části č. 464-473 (10. 2. 2006)

148. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - třetí čtení
část č. 352 (8. 2. 2006)

214. Ústní interpelace
části č. 110-120 (26. 1. 2006), části č. 259-269 (2. 2. 2006), části č. 415-425 (9. 2. 2006)

217. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
část č. 301 (3. 2. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

části č. 1-8, část č. 12 (7. 3. 2006), část č. 101 (9. 3. 2006), části č. 151-155, části č. 157-161 (14. 3. 2006), část č. 291 (17. 3. 2006), části č. 298-300 (21. 3. 2006)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 952 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 8 (7. 3. 2006)

2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 980 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 8 (7. 3. 2006)

3. Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 969/4/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 222 (15. 3. 2006)

4. Návrh trestního zákoníku /sněmovní tisk 744/4/ - zamítnutý Senátem
části č. 301-307 (21. 3. 2006)

5. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 746/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 307 (21. 3. 2006)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 905/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 166 (14. 3. 2006)

11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím /sněmovní tisk 828/5/ - vrácený Senátem
části č. 168-169 (14. 3. 2006)

21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1049/3/ - vrácený Senátem
část č. 164 (14. 3. 2006)

23. Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/3/ - vrácený Senátem
části č. 161-163 (14. 3. 2006)

32. Návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/3/ - vrácený Senátem
část č. 165 (14. 3. 2006)

33. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1103/3/ - vrácený Senátem
části č. 164-165 (14. 3. 2006)

34. Vládní návrh zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1181/ - druhé čtení
část č. 9 (7. 3. 2006)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1182/ - druhé čtení
části č. 9-10 (7. 3. 2006)

37. Vládní návrh zákona o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 1192/ - druhé čtení
část č. 11 (7. 3. 2006)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1195/ - druhé čtení
části č. 12-13 (7. 3. 2006)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení
části č. 13-14 (7. 3. 2006)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. /sněmovní tisk 1159/ - druhé čtení
část č. 14 (7. 3. 2006)

47. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Miroslavy Němcové, Vlastimila Ostrého a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1046/ - druhé čtení
část č. 18 (7. 3. 2006)

52. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1166/ - druhé čtení
část č. 156 (14. 3. 2006)

143. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 299 (21. 3. 2006)

149. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji - leden 2006
část č. 308 (21. 3. 2006)

156. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2004 /sněmovní tisk 938/
část č. 291 (17. 3. 2006)

157. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2004 /sněmovní tisk 943/
části č. 292-293 (17. 3. 2006)

162. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2004 /sněmovní tisk 994/
část č. 293 (17. 3. 2006)

164. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2004 /sněmovní tisk 1037/
část č. 293 (17. 3. 2006)

165. Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický vývoj v letech 2005 až 2007 /sněmovní tisk 1038/
část č. 294 (17. 3. 2006)

166. Výroční zpráva a Roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 1039/
části č. 294-295 (17. 3. 2006)

168. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 1064/
část č. 296 (17. 3. 2006)

174. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky za rok 2004 (ve srovnání s rokem 2003) /sněmovní tisk 1100/
části č. 296-297 (17. 3. 2006)

175. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2005 /sněmovní tisk 1101/
část č. 309 (21. 3. 2006)

185. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za rok 2005 - červenec 2005
části č. 307-308 (21. 3. 2006)

187. Ústní interpelace
části č. 101-111 (9. 3. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

části č. 1-6, část č. 8 (18. 4. 2006), části č. 140-142 (25. 4. 2006), část č. 186 (26. 4. 2006), části č. 211-213 (9. 5. 2006)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1249 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 7 (18. 4. 2006)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1280/ - zkrácené jednání
části č. 8-11 (18. 4. 2006)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 1281/ - zkrácené jednání
části č. 11-14 (18. 4. 2006)

5. Zákon o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/6/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 151-153 (25. 4. 2006)

21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1148/3/ - vrácený Senátem
část č. 148 (25. 4. 2006)

23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/6/ - vrácený Senátem
části č. 144-145 (25. 4. 2006)

24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 855/3/ - vrácený Senátem
část č. 146 (25. 4. 2006)

25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 885/5/ - vrácený Senátem
části č. 146-147 (25. 4. 2006)

47. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Rujbrové, Svatomíra Recmana, Miroslava Grebeníčka a Pavla Kováčika na vydání zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 1036/ - druhé čtení
část č. 143 (25. 4. 2006)

101. Návrh na volbu členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 214-217 (9. 5. 2006)

102. Návrh na volbu členů dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 218-219 (9. 5. 2006)

116. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 223-224 (9. 5. 2006)

125. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 149 (25. 4. 2006)

130. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1089 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 142 (25. 4. 2006)

131. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících /sněmovní tisk 1089/ - druhé čtení
část č. 144 (25. 4. 2006)

56. schůze (23. 5. 2006)

části č. 1-2 (23. 5. 2006)

1. Zákoník práce /sněmovní tisk 1153/6/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 3-6 (23. 5. 2006)

3. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/11/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 6-15 (23. 5. 2006)

22. Zákon, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/8/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 38 (23. 5. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP