Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Papež

Schůze: 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 51

5. schůze (12. - 13. 9. 2002)

3. Vládní návrh zákona o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - zkrácené jednání
část č. 21 (12. 9. 2002)

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb. /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení
část č. 41 (9. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 213 (11. 12. 2002)

48. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení
části č. 204-207 (11. 12. 2002)

95. Informace vlády o výsledcích kodaňského summitu Evropské unie
část č. 311 (18. 12. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

133. Informace vlády o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství /sněmovní tisk 223/
část č. 312 (5. 3. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

11. Vládní návrh zákona, kterým se zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - druhé čtení
část č. 34 (9. 4. 2003)

65. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení
část č. 283 (18. 4. 2003)

68. Vládní návrh zákona, kterým se zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení
část č. 187 (16. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

10. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení
část č. 28 (13. 5. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení
část č. 90 (26. 6. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

49. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení
část č. 65 (15. 10. 2003)

143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - třetí čtení
část č. 446 (4. 11. 2003)

187. Ústní interpelace
části č. 268-269 (23. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 35 (26. 11. 2003)

40. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení
část č. 234, části č. 238-239 (4. 12. 2003)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení
část č. 498 (18. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 20 (10. 2. 2004)

168. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 558/
část č. 482 (23. 3. 2004)

171. Ústní interpelace
části č. 275-276 (19. 2. 2004)

28. schůze (24. 2. - 2. 3. 2004)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení
část č. 2 (24. 2. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - druhé čtení
část č. 284 (2. 4. 2004)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení
část č. 194 (31. 3. 2004)

46. Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 553/ - prvé čtení
část č. 212 (31. 3. 2004)

120. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2002 /sněmovní tisk 427/
část č. 350, část č. 352 (7. 4. 2004)

150. Ústní interpelace
části č. 99-100 (25. 3. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

65. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 202 (13. 5. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - druhé čtení
část č. 168 (22. 6. 2004)

25. Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 553/ - druhé čtení
část č. 176 (22. 6. 2004)

125. Ústní interpelace
část č. 110 (17. 6. 2004)

34. schůze (24. 8. 2004)

. Žádost vlády o vyslovení důvěry
část č. 44 (24. 8. 2004)

35. schůze (21. - 24. 9. 2004)

41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 142 (24. 9. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení
část č. 18 (2. 11. 2004)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení
část č. 169 (5. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 553/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 8 (23. 11. 2004)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - druhé čtení
část č. 15 (23. 11. 2004)

13. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - druhé čtení
část č. 75 (24. 11. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

49. Návrh poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a Josefa Řiháka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 846/ - prvé čtení
část č. 397 (24. 2. 2005)

86. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých právních vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - třetí čtení
část č. 36 (9. 2. 2005)

119. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2003 /sněmovní tisk 771/
část č. 121 (10. 2. 2005)

140. Ústní interpelace
části č. 262-263 (17. 2. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

118. Ústní interpelace
části č. 215-216 (12. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

27. Návrh poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a Josefa Řiháka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 846/ - druhé čtení
část č. 125 (17. 6. 2005)

138. Ústní interpelace
část č. 95 (16. 6. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - druhé čtení
část č. 351, části č. 353-354 (27. 10. 2005)

233. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 846/4/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 270 (21. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

část č. 6 (22. 11. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 57 (23. 11. 2005)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení
část č. 125 (25. 11. 2005)

178. Návrh na odvolání místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 241 (2. 12. 2005)

183. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2006 /sněmovní tisk 1174/
část č. 470 (14. 12. 2005)


Přihlásit/registrovat se do ISP