Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Svoboda

Schůze: 6, 8, 10, 21, 22, 23, 27, 33, 35, 44, 47

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

4. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení
část č. 14 (8. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

95. Informace vlády o výsledcích kodaňského summitu Evropské unie
část č. 310, část č. 323 (18. 12. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

4. Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 8/ - druhé čtení
část č. 13, část č. 15, část č. 18 (18. 2. 2003)

21. schůze (7. 10. 2003)

1. Informace vlády České republiky o jejím postoji k návrhu Ústavy pro Evropu
část č. 6, části č. 44-46 (7. 10. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

12. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 264/ - druhé čtení
část č. 244 (23. 10. 2003)

57. Návrh poslanců Pavla Svobody, Vladimíra Laštůvky, Libora Roučka a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995/Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení
část č. 303 (24. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

128. Informace o pozici vlády na Mezivládní konferenci k návrhu Ústavní smlouvy pro Evropskou unii
část č. 420 (16. 12. 2003)

172. Rozprava o mandátu vlády a pozici vlády na mezivládní konferenci v Římě
část č. 358, části č. 375-376 (11. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

40. Návrh poslanců Pavla Svobody, Vladimíra Laštůvky, Libora Roučka a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995/Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení
část č. 288, část č. 291 (20. 2. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

110. Informace o stanoviscích, která bude česká vláda zastávat na jednání Evropské rady (17. a 18. června, Brusel), a to zejména k návrhu evropské ústavní smlouvy
část č. 40 (16. 6. 2004)

35. schůze (21. - 24. 9. 2004)

1. Návrh na zřízení výboru pro evropské záležitosti a stanovení počtu jeho členů
část č. 8 (21. 9. 2004)

69. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 162 (24. 9. 2004)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

část č. 190 (12. 5. 2005)

58. Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie - závěry zasedání Evropské rady (Brusel, 22. - 23. března 2005) /sněmovní tisk 968-E/
část č. 249, část č. 260 (13. 5. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

část č. 2 (20. 9. 2005)


Přihlásit/registrovat se do ISP