Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslava Vlčková

Schůze: 5, 8, 10, 14, 18, 27, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 48, 51, 55

5. schůze (12. - 13. 9. 2002)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - zkrácené jednání
část č. 55 (13. 9. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

36. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2003 /sněmovní tisk 102/
část č. 271, část č. 273 (17. 12. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

45. Návrh poslanců Františka Beneše a dalších na vydání zákona o ochraně nájmu bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení
část č. 164 (25. 2. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

45. Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu, a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nájemném z bytu) /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení
část č. 310 (29. 4. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

105. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2002 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení /sněmovní tisk 278/
části č. 221-222 (2. 7. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
část č. 60 (11. 2. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

7. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení
část č. 43 (2. 11. 2004)

71. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2003 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení /sněmovní tisk 621/
část č. 183, část č. 185 (5. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

23. Vládní návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení
část č. 104 (25. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

53. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2005 /sněmovní tisk 788/
část č. 148 (17. 12. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 837/ - prvé čtení
část č. 389 (24. 2. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

44. Návrh poslanců Petra Krilla, Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 897/ - prvé čtení
část č. 92 (5. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

část č. 4 (14. 6. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

28. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - prvé čtení
část č. 214 (19. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

182. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006 /sněmovní tisk 1163/
části č. 525-526 (15. 12. 2005)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

118. Ústní interpelace
část č. 103 (20. 4. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP