Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miloslava Vostrá

Schůze: 8, 18, 22, 23, 30, 38, 51, 53

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

94. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2003, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 140/
část č. 325 (18. 12. 2002)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení
část č. 91 (26. 6. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - druhé čtení
část č. 229 (23. 10. 2003)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení
část č. 172 (21. 10. 2003)

144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení
část č. 447 (4. 11. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

85. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 515 (18. 12. 2003)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

4. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
části č. 12-13 (24. 3. 2004)

86. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 126 (26. 3. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 553/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 7 (23. 11. 2004)

13. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - druhé čtení
část č. 75 (24. 11. 2004)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 70 (23. 11. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 1112/ - třetí čtení
část č. 451 (10. 2. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP