Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Tomáš Hasil

Schůze: 6, 8, 10, 14, 16, 22, 23, 27, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 51

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

14. Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení
části č. 45-46 (9. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

25. Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení
část č. 87 (29. 11. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

114. Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/ - třetí čtení
část č. 258 (27. 2. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

100. Návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/4/ - vrácený Senátem
části č. 261-262 (18. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

69. Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 275 (28. 5. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

44. Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/ - druhé čtení
část č. 171 (21. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

19. Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/ - třetí čtení
části č. 76-77 (26. 11. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení
část č. 476 (23. 3. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

část č. 57 (3. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - druhé čtení
část č. 16 (23. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 821/ - třetí čtení
část č. 153 (17. 12. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

část č. 8 (8. 2. 2005)

20. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Tomáše Hasila, Libora Ježka, Milana Cabrnocha, Tomáše Teplíka a Vlastimila Tlustého na vydání zákona o přechodu vlastnického práva k nemovitému majetku na území bývalých vojenských újezdů Milovice - Mladá a Ralsko z České republiky na kraje a obce /sněmovní tisk 671/ - prvé čtení
část č. 150, část č. 152 (11. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

14. Vládní návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) /sněmovní tisk 876/ - prvé čtení
části č. 25-26 (22. 3. 2005)

46. schůze (16. - 19. 8. 2005)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/ - prvé čtení
část č. 89 (18. 8. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

22. Vládní návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) /sněmovní tisk 876/ - druhé čtení
část č. 80 (21. 9. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

59. Vládní návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) /sněmovní tisk 876/ - třetí čtení
části č. 117-118 (14. 10. 2005)

235. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/ - druhé čtení
část č. 368 (27. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

část č. 5 (22. 11. 2005), část č. 141 (29. 11. 2005), část č. 329 (8. 12. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 50 (23. 11. 2005)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/ - třetí čtení
části č. 41-43 (23. 11. 2005)


Přihlásit/registrovat se do ISP