Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Antonín Zralý

Schůze: 6, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

62. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 11/
část č. 161 (15. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení
části č. 23-24 (26. 11. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - druhé čtení
část č. 58, část č. 61 (19. 2. 2003)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení
část č. 335 (5. 3. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících a přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 52 (9. 4. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

117. Ústní interpelace
části č. 274-275 (3. 7. 2003)

19. schůze (22. - 24. 7. 2003)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení
část č. 63 (23. 7. 2003)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení
část č. 18 (22. 7. 2003)

20. schůze (23. - 26. 9. 2003)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - druhé čtení
části č. 53-54 (24. 9. 2003)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 391/ - druhé čtení
část č. 55 (24. 9. 2003)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - třetí čtení
části č. 167-168 (26. 9. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/ - druhé čtení
část č. 79 (16. 10. 2003)

190. Vládní návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení
část č. 432 (31. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

36. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Plevy, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1990 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení
část č. 174 (2. 12. 2003)

90. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení
část č. 386 (12. 12. 2003)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení
části č. 387-388, část č. 392 (12. 12. 2003)

167. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/ - druhé čtení
část č. 285 (10. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 482 (23. 3. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

části č. 219-220 (1. 4. 2004)

11. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 527/ - druhé čtení
část č. 26, části č. 28-30 (24. 3. 2004)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení
části č. 31-32 (24. 3. 2004)

93. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 527/ - třetí čtení
části č. 354-357 (7. 4. 2004)

94. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 528/ - třetí čtení
části č. 357-359 (7. 4. 2004)

142. Informace vlády o opatřeních souvisejících s růstem nezaměstnanosti
část č. 457, část č. 466 (22. 4. 2004)

36. schůze (12. - 21. 10. 2004)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 129 (15. 10. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - druhé čtení
části č. 11-12 (23. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 137 (16. 12. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 877/ - prvé čtení
část č. 57 (9. 2. 2005)

139. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika
části č. 221-222 (16. 2. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

51. Návrh poslanců Vladimíra Říhy a dalších na vydání zákona, kterým se poskytuje jednorázová peněžní náhrada osobám vyloučeným v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 ze studia na českých vysokých školách a osobám, jimž byl v tomto období hlavní pracovní poměr učitele na základních, středních nebo vyšších odborných školách nebo na vysokých školách v Čechách a na Moravě ukončen z politických důvodů /sněmovní tisk 908/ - prvé čtení
část č. 184 (11. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

část č. 70 (16. 6. 2005)

34. Návrh poslanců Františka Beneše, Jaroslava Gongola, Miroslava Opálky a Svatomíra Recmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 894/ - druhé čtení
část č. 134 (17. 6. 2005)

46. schůze (16. - 19. 8. 2005)

14. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - prvé čtení
část č. 81 (18. 8. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1051/ - prvé čtení
část č. 102 (22. 9. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

226. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 108 (13. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 65 (23. 11. 2005)

11. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - druhé čtení
část č. 321 (7. 12. 2005)

12. Vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1063/ - druhé čtení
část č. 325 (7. 12. 2005)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1065/ - druhé čtení
část č. 326 (7. 12. 2005)

14. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení
část č. 311, část č. 313 (7. 12. 2005)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1051/ - druhé čtení
část č. 122 (25. 11. 2005)

140. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - třetí čtení
část č. 567 (16. 12. 2005)

163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1051/ - třetí čtení
část č. 171 (30. 11. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

78. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - prvé čtení
části č. 340-341 (7. 2. 2006)

79. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - prvé čtení
část č. 429, část č. 432 (9. 2. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

44. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - druhé čtení
část č. 47 (19. 4. 2006)

89. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení
část č. 201 (26. 4. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP