Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Smýkal

Schůze: 6, 14, 16, 18, 23, 30, 33, 37, 38, 40, 41, 51, 53, 54

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

62. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 11/
část č. 172 (15. 10. 2002)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 209/ - druhé čtení
část č. 16 (8. 4. 2003)

89. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci vypracovaná k 31. prosinci 2002 /sněmovní tisk 226/
část č. 279 (18. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 299/ - zkrácené jednání
část č. 14 (13. 5. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

103. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2002 /sněmovní tisk 291/
část č. 218 (2. 7. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 46 (26. 11. 2003)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

90. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - třetí čtení
část č. 383 (8. 4. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

21. Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 560/ - druhé čtení
část č. 166 (22. 6. 2004)

115. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. prosince 2003 /sněmovní tisk 598/
části č. 361-362 (1. 7. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

85. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. května 2004 /sněmovní tisk 731/
část č. 147 (4. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - druhé čtení
část č. 31 (23. 11. 2004)

40. schůze (21. 1. 2005)

9. Zpráva vlády o dalším postupu ve věci bývalého Fondu dětí a mládeže
část č. 28 (21. 1. 2005)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

137. Informace o podpořeném financování za I. pololetí 2004 /sněmovní tisk 797/
část č. 278 (17. 2. 2005)

138. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 30. listopadu 2004 /sněmovní tisk 856/
část č. 278 (17. 2. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 60 (23. 11. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

35. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení
část č. 84 (25. 1. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

155. Zpráva o činnosti Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 929/
část č. 290 (17. 3. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP