Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Koníček

Schůze: 9, 10, 14, 20, 22, 23, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 55

9. schůze (16. - 17. 1. 2003)

1. Vládní návrh opatření souvisejících se situací týkající se Irácké republiky /sněmovní tisk 173/
část č. 34 (17. 1. 2003)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 68/ - třetí čtení
část č. 257 (27. 2. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

88. Návrh vlády České republiky na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže v likvidaci ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, v platném znění, na nové nabyvatele (II. kolo) /sněmovní tisk 222/
části č. 270-271 (18. 4. 2003)

89. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci vypracovaná k 31. prosinci 2002 /sněmovní tisk 226/
části č. 276-277 (18. 4. 2003)

20. schůze (23. - 26. 9. 2003)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony /sněmovní tisk 395/ - třetí čtení
část č. 158 (26. 9. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

92. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení
část č. 362 (30. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 47 (26. 11. 2003)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - třetí čtení
části č. 175-176 (3. 12. 2003)

145. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2002 - 2003 /sněmovní tisk 472/
část č. 504 (18. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

37. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany /sněmovní tisk 461/ - druhé čtení
část č. 77 (12. 2. 2004)

123. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
část č. 440 (2. 3. 2004)

167. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF (International Security Assistance Force) /sněmovní tisk 565/
část č. 308 (20. 2. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení
část č. 231 (1. 4. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

19. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - druhé čtení
část č. 161 (22. 6. 2004)

35. schůze (21. - 24. 9. 2004)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb. /sněmovní tisk 749/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 110 (23. 9. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 747/ - druhé čtení
část č. 129 (4. 11. 2004)

85. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. května 2004 /sněmovní tisk 731/
část č. 145, části č. 147-148 (4. 11. 2004)

86. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na bezúplatné převody nemovitostí ze správy Fondu dětí a mládeže v likvidaci ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 98 ze dne 28. ledna 2004 /sněmovní tisk 734/
část č. 32 (2. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

část č. 147 (26. 11. 2004)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - druhé čtení
část č. 28 (23. 11. 2004)

88. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2003 - 2004 /sněmovní tisk 803/
části č. 166-167 (26. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

101. Vládní návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) /sněmovní tisk 768/ - třetí čtení
část č. 155 (17. 12. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

část č. 339 (23. 2. 2005)

54. Vládní návrh zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení
část č. 365 (23. 2. 2005)

55. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 858/ - prvé čtení
část č. 365 (23. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

61. Ústní interpelace
části č. 106-107 (24. 3. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení
části č. 200-201 (12. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

část č. 314 (29. 6. 2005)

29. Vládní návrh zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 857/ - druhé čtení
část č. 88, část č. 91 (16. 6. 2005)

30. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 858/ - druhé čtení
části č. 91-92 (16. 6. 2005)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - druhé čtení
část č. 398 (30. 6. 2005)

104. Vládní návrh zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 857/ - třetí čtení
část č. 333 (29. 6. 2005)

105. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 858/ - třetí čtení
části č. 334-335 (29. 6. 2005)

114. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost všechny osoby zařazené nařízeními ministra vnitra do specializovaného pracovního týmu Mlýn
část č. 425 (1. 7. 2005)

142. Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností
část č. 424 (1. 7. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/ - druhé čtení
část č. 78 (21. 9. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

část č. 145 (18. 10. 2005)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/ - třetí čtení
část č. 129 (14. 10. 2005)

159. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení
část č. 259 (20. 10. 2005)

226. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 106, část č. 108 (13. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - druhé čtení
části č. 500-501 (14. 12. 2005)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1049/ - druhé čtení
část č. 119 (25. 11. 2005)

110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení
část č. 256 (6. 12. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

25. Vládní návrh zákona,kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 1111/ - druhé čtení
část č. 89 (26. 1. 2006)

153. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - třetí čtení
část č. 380 (8. 2. 2006)

215. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 273 (2. 2. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

145. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny ve 4. volebním období
část č. 287 (17. 3. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

85. Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu /sněmovní tisk 953/ - třetí čtení
část č. 180 (26. 4. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP