Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Klas

Schůze: 3, 6, 8, 16, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 53, 54

3. schůze (6. - 8. 8. 2002)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění možné korupce při zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zahraničních věcí v letech 1996-2002
část č. 95 (8. 8. 2002)

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

65. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 36/
část č. 178 (15. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 247 (11. 12. 2002)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení
část č. 176 (20. 5. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - druhé čtení
část č. 138 (27. 6. 2003)

23. Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení
část č. 25, části č. 29-30 (24. 6. 2003)

25. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení
část č. 44 (25. 6. 2003)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o spolupráci k zajištění bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění následných dodatků a ve znění sjednoceném Protokolem ze dne 27. června 1997 /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení
část č. 153 (27. 6. 2003)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - třetí čtení
část č. 198 (2. 7. 2003)

116. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 238 (3. 7. 2003)

19. schůze (22. - 24. 7. 2003)

část č. 70 (24. 7. 2003)

16. Návrh poslanců Hany Šedivé, Michaely Šojdrové, Taťány Fischerové, Zdeňky Horníkové, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení
část č. 86 (24. 7. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

14. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého a Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/ - druhé čtení
část č. 40 (15. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 51 (26. 11. 2003)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

119. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2002 /sněmovní tisk 422/
část č. 259 (1. 4. 2004)

131. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby za období srpen 2002 - červen 2003
části č. 435-436 (13. 4. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 31 (5. 5. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

128. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 636/1/ - vrácený Senátem
část č. 154 (22. 6. 2004)

36. schůze (12. - 21. 10. 2004)

část č. 7 (12. 10. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - druhé čtení
část č. 33 (23. 11. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

59. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení
část č. 413 (24. 2. 2005)

60. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení
část č. 413 (24. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

35. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Václava Franka, Alexandra Černého a Zdeňka Maršíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb. /sněmovní tisk 864/ - prvé čtení
část č. 103 (24. 3. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 90 (5. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

31. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/ - druhé čtení
části č. 134-136 (17. 6. 2005)

32. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/ - druhé čtení
části č. 138-139 (17. 6. 2005)

67. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila, Ivana Langera a Jiřího Bílého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - prvé čtení
část č. 227 (23. 6. 2005)

106. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/ - třetí čtení
části č. 350-352 (29. 6. 2005)

107. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/ - třetí čtení
části č. 352-353 (29. 6. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

15. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení
části č. 75-76 (13. 10. 2005)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ - druhé čtení
část č. 136 (14. 10. 2005)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 960/ - druhé čtení
část č. 79, části č. 81-83 (13. 10. 2005)

225. Ústní interpelace
část č. 378 (27. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

část č. 6 (22. 11. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 71 (23. 11. 2005)

14. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení
část č. 310, část č. 312 (7. 12. 2005)

21. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím /sněmovní tisk 828/ - druhé čtení
část č. 127, část č. 129 (25. 11. 2005)

231. Ústní interpelace
části č. 528-529, části č. 535-536 (15. 12. 2005)

232. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 358-359 (8. 12. 2005)

244. Vládní návrh zákona o střetu zájmů, o kontrole majetku nabytého za dobu výkonu veřejné funkce, o neslučitelnosti některých funkcí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 1056/ - druhé čtení
část č. 487, část č. 491 (14. 12. 2005)

253. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Vladimíra Doležala
část č. 609 (20. 12. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

214. Ústní interpelace
části č. 112-114 (26. 1. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

část č. 279 (17. 3. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP