Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Mandík

Schůze: 6, 8, 10, 14, 16, 18, 23, 33, 41, 45, 48, 53, 54

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

21. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení
část č. 79, část č. 81 (10. 10. 2002)

57. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 4/
část č. 138 (11. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

5. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení
části č. 143-144, část č. 147 (4. 12. 2002)

67. Návrh změn Statutu Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 77/
část č. 148 (4. 12. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

51. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení
část č. 174 (25. 2. 2003), část č. 181 (26. 2. 2003)

134. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 142/
část č. 348 (6. 3. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 87/ - třetí čtení
část č. 181 (16. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

10. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení
část č. 27, část č. 29 (13. 5. 2003)

16. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 211/ - druhé čtení
část č. 39 (14. 5. 2003)

50. Vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství) /sněmovní tisk 312/ - prvé čtení
část č. 180 (20. 5. 2003)

77. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
části č. 238-243 (22. 5. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

29. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení
části č. 72-73 (25. 6. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

40. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení
část č. 238 (4. 12. 2003)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

části č. 75-76 (17. 6. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

118. Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 723/
část č. 120 (10. 2. 2005)

120. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 860/
část č. 163 (11. 2. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/ - druhé čtení
část č. 65 (15. 6. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/ - druhé čtení
část č. 158 (18. 10. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

178. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1229/
část č. 456 (10. 2. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

73. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1086/ - prvé čtení
část č. 77 (8. 3. 2006)

151. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
část č. 204 (15. 3. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP