(Jednání pokračovalo ve 13.11 hodin.)

 

Poslanec Václav Klaus: Vážení kolegové, je 13.11 hodin. Dali jsme si přestávku do 13.10 hodin. Prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu. Vážení kolegové, prosím, abyste se posadili.

Dovolte mi, abych znovu zahájil naše přerušené jednání. Slovo má předseda volební komise poslanec Pavel Hojda. Prosím ho, aby nás informoval o výsledku tajné volby do Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem prvního kola první volby předsedy Poslanecké sněmovny:

počet vydaných hlasovacích lístků 200,

počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 200,

počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty 200.

Pro pana Václava Klause hlasovalo 76 hlasů, pro pana Lubomíra Zaorálka 99 hlasů. V prvním kole nebyl zvolen nikdo.

Do druhého kola postupují pan Václav Klaus a pan Lubomír Zaorálek, čteno podle abecedy.

Doporučuji, abychom tento bod přerušili na dobu asi 15 minut, aby volební komise mohla připravit druhé kolo první volby předsedy Poslanecké sněmovny. Hlasovací lístky - pokud nebude jiná přestávka - by mohly být vydávány cca od 13.30 hodin a 20 minut budeme potřebovat na provedení vlastního hlasovacího aktu. To je vše.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji. Jestliže nikdo nepožaduje žádnou jinou přestávku nebo přerušení, respektujme přerušení na 15 minut pro potřeby volební komise. Ve 13.30 začne volba.

Pan předseda klubu KSČM chce něco říci?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, žádám o 30 minut na poradu klubu.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobře, takže volba začne ve 13.45 hodin, pak 20 minut, to je 14.05 hodin. Ukázalo se, že na to volební komise nepotřebovala 40 minut. Pane předsedo, můžeme vám dobu zkrátit?

 

Poslanec Pavel Hojda: Cirka 25 minut potřebujeme na zpracování výsledků.

 

Poslanec Václav Klaus: Takže se sejdeme ve 14.30 hodin. Přerušuji jednání.

 

(Jednání přerušeno ve 13.20 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP