(Jednání pokračovalo v 15.03 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, poslankyně a poslanci, dovolte mi, abych pokračoval v přerušeném jednání a úvodem vás požádal o malou toleranci, protože hlasovací zařízení je pro mě zcela čerstvým zážitkem. Doufám, že s ním nebudu mít větší problém.

 

Dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat, je

 

10.
Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

 

Jenom zopakuji, že v souladu s § 26 našeho jednacího řádu mohu navrhnout, abychom stanovili jejich počet. Navrhuji stanovit jejich počet na šest. Z jednání poslaneckých klubů jsem byl informován, že do kanceláře předsedy nebyly předány žádné návrhy. V této chvíli tedy pouze otevřu rozpravu, pokud takové návrhy ještě zazní nyní. Prosím, pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych za klub KSČM navrhl počet místopředsedů Poslanecké sněmovny na čtyři.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan poslanec Tlustý, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS navrhnout tři místopředsedy, a to proto, že to je počet, se kterým Poslanecká sněmovna uplynulé období úspěšně pracovala, a je to počet, se kterým není spojeno žádné zvýšení nákladů na výkon této funkce. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Je ještě nějaký další názor na počet místopředsedů? Pokud tomu tak není, tak rozpravu ukončím.

Navrhl bych, abychom postupovali podle § 72 našeho jednacího řádu, kdy bychom nejdříve hlasovali orientačně o přednesených návrzích, to znamená o návrzích v pořadí šest, čtyři a tři. Teprve poté by se uskutečnilo řádné hlasování. Budu tedy při orientačním hlasování brát v potaz pouze to, kolik hlasů je pro.

 

Jestli dovolíte, poprvé bych zahájil hlasování a zeptal se vás v orientačním hlasování, kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna měla šest místopředsedů. Děkuji vám.

Pro bylo 89 poslanců (v hlasování číslo 6).

 

Kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna měla čtyři místopředsedy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji vám.

Pro je 52 poslanců (v hlasování číslo 7).

 

Kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna měla tři místopředsedy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Pro je 64 hlasů (v hlasování číslo 8).

 

Hlasovali jsme tedy o všech přednesených návrzích. Z orientačního hlasování vyplývá, že nejvíce hlasů obdržel návrh na šest místopředsedů.

Předkládám vám návrh tohoto usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých místopředsedů na šest."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 bylo pro návrh 100 poslanců, proti bylo 94. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl přijat.

 

V této chvíli přejdu k dalšímu bodu programu, a to je Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Zpochybňuji hlasování, protože jsem hlasovala proti a na sjetině je pro.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Navrhovala jste nebo jste měla v úmyslu navrhnout revokaci hlasování? Nebo to bylo jenom pro stenozáznam? Chcete to hlasování zpochybnit? Mohla byste to prosím říci? Omlouvám se.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Zpochybňuji toto hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Budeme hlasovat o námitce. Ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

Pro je 145, proti 12 (v hlasování číslo 10).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP