(15.30 hodin)
(pokračuje Ransdorf)

Pro přesnost - možná, že se trochu ostýchal vyslovit tu číslovku pět, protože ten pátý sjezd předchozí měl určité konsekvence. Ale my určitě nechceme bolševizovat ani naši stranu, ani naši společnost.

Samozřejmě každý má nějakou zkušenost z minulosti a já si myslím, že ta zkušenost z minulosti je dobrá jako zpětné zrcátko. Ale jako má auto různé součástky, má motor, má brzdy, má tam také to zpětné zrcátko. Když se budete dívat jenom do toho zpětného zrcátka, tak asi ztratíte přehled a nabouráte. Já si myslím, že naše společnost dala i svým hlasováním po třinácti letech od těch převratných změn najevo, že se dívá dopředu. My se také chceme dívat dopředu, nechceme žádné návraty - ani před rok 89, ani před rok 1948, ani před rok 38, a také ne před rok 1918.

Dámy a pánové, jestliže diskutujeme, diskutujme věcně. Věcně diskutujme se zaměřením na to, co tato společnost bude řešit. A když tady byl zmíněn ten Komunistický manifest: já nemohu za to, že v anketě BBC myslitelem tisíciletí se nestal ani Václav Havel, ani někdo z jeho přátel, ale právě Karel Marx. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik poslanec Ransdorf. Já poprosím pana poslance, jehož jméno neznám. Omlouvám se.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, mé jméno je Opálka Miroslav, byl jsem zvolen za KSČM v Moravskoslezském kraji. Chtěl bych vám sdělit, že jsem se mohl opravdu demokraticky podílet na tom citovaném ne čtvrtém, ale pátém sjezdu, na jeho programových dokumentech, a byl bych rád, kdyby při nějakém semináři mi bylo ukázáno, co je na těchto dokumentech nedemokratické. To je jedna strana věci. Druhá strana věci je členská základna. Samozřejmě, že jsou rozdílné názory, a ty se demokraticky vystříbří a vyhrává většina. Ale je třeba zdůraznit, že v této straně je dnes 10 % bývalých členů, a řada z těch 90 % pracuje v jiných stranách. Chcete říci, že stačí jenom to, abych se stal demokratickým?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Další bude pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, rozumím Sváťovi Karáskovi v jeho argumentaci. Vím, že pan poslanec Karásek musel opustit tuto zemi. Říkám na rovinu, že se s ním znám z té doby. Pak následovala léta, kdy on byl v cizině, já jsem pracoval jako dělník, a věřte mi, jestli mě něco mrzí, tak mě mrzí, jak vysoký byl volební úspěch KSČM.

Já chci jenom zdůraznit, že debata, kterou teď vedeme, je debatou upřímně řečeno zbytečnou. Tuto debatu jsme mohli vést při rozhodování o počtu místopředsedů. Jestliže kdokoli z nás rozhodoval pro počet místopředsedů šest, tak buďto byl tak naivní, že nevěděl, anebo věděl, že rozhoduje o tom, že bude zvolen místopředseda za KSČM. Jestliže já pro něj budu hlasovat, nebo nebudu hlasovat, je úplně jedno. Jediný, kdo měl nástroj v této Poslanecké sněmovně zablokovat zvolení místopředsedy za KSČM, byli členové Koalice, kteří si mohli dát podmínku při sestavování vlády. Tato podmínka dána nebyla a já, ač nebudu volit, budu se muset smířit s tím, že v této Poslanecké sněmovně parita, o které rozhodli voliči - já to zdůrazňuji - bude patrně zachována. Byť bez mého hlasu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já nevidím žádnou další ruku, žádnou další přihlášku nemám. Dovolte mi, abych rozpravu ukončil.

Zdá se mi, že žádné dotazy ani na předsedu volební komise z debaty nevyplývají, takže snad nic nebrání tomu, abychom přikročili k hlasování. Sděluji vám, že vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat 20 minut. Pak ponecháme 40 minut volební komisi na zpracování výsledků tajného hlasování. V jednacím sále se sejdeme v 16.35 hodin.

Přerušuji jednání pro konání tajné volby místopředsedů.

 

(Jednání přerušeno v 15.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP