(Jednání pokračovalo v 16.35 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, protože udeřila 35. minuta, prosím vás, abyste se usadili, abychom mohli pokračovat. Já bych zahájil přerušené jednání. Asi bych začal tím, že bych dal slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku tajné volby místopředsedů Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem prvního kola volby místopředsedů Poslanecké sněmovny.

Počet vydaných hlasovacích lístků 200, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 200, počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula.

Pro pana Vojtěcha Filipa bylo odevzdáno 48 hlasů, pro pana Jana Kasala bylo odevzdáno 115 hlasů, pro paní Jitku Kupčovou bylo odevzdáno 142 hlasů, pro pana Ivana Langera bylo odevzdáno 70 hlasů, pro paní Hanu Marvanovou bylo odevzdáno 95 hlasů, pro paní Miroslavu Němcovou bylo odevzdáno 58 hlasů.

V prvním kole tedy byli zvoleni Jan Kasal a Jitka Kupčová. Já jim blahopřeji. (Potlesk.)

Do druhého kola postupují: Vojtěch Filip, Ivan Langer, Hana Marvanová a Miroslava Němcová.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane předsedo, já vám děkuji. Dovolte mi, abych blahopřál zvoleným místopředsedům. Prosím je, aby zaujali určená místa v čele sněmovny.

Já bych se vás, pane předsedo, rád zeptal, kdy jste schopni připravit druhé kolo voleb.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já se domnívám, že bychom byli schopni do jedné hodiny připravit druhé kolo voleb místopředsedů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Do jedné hodiny. Dobře. Pokračovali bychom v programu a po hodině bychom jednání přerušili a udělali bychom druhé kolo. Zatím vám děkuji.

Jsem šťasten, že tu mám pomocníky.

Dovolte mi, abych přikročil k dalšímu bodu, který musíme dnes také zvládnout, a to je

 

12.
Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

 

Připomínám, že sněmovna schvaluje ověřovatele nominované na základě parity tak, aby měla nejméně deset ověřovatelů, a při zastoupení pěti politických stran mohou za každý poslanecký klub být nominováni dva nebo více ověřovatelů. Na základě jednání poslaneckých klubů a v souladu s § 27 našeho jednacího řádu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna měla deset ověřovatelů. K této věci otevírám rozpravu a ptám se vás, zda se chce někdo k tomuto problému vyjádřit.

Pan poslanec Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že nemůžeme pokračovat do okamžiku, kdy bude ukončena volba místopředsedů Poslanecké sněmovny. Paragraf 26 zákona o jednacím řádu hovoří jasně: sněmovna rozhodne o počtu místopředsedů a provede jejich volbu. Teprve poté následuje § 27, který hovoří o volbě ověřovatelů. Domnívám se, že je nezbytné dokončit bod volba místopředsedů Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Výborný má slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, samozřejmě je možné akceptovat takový výklad jednacího řádu, jaký přednesl pan poslanec Vidím. Je ale samozřejmě také možné takový výklad neakceptovat a pokračovat v našem jednání. Já chápu projev pana poslance Vidíma jako námitku proti postupu pana předsedajícího a o této námitce musí být rozhodnuto hlasováním. Bude-li námitce vyhověno, nebudeme moci projednávat další body až do skončení druhého kola volby místopředsedů sněmovny. Pakliže této námitce vyhověno nebude, můžeme pokračovat tak, jak navrhl předsedající schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Jestli dovolíte, já zvolím takový postup, že bych nechal hlasovat o námitce pana poslance Vidíma. Hlasování rozhodne o tom, jestli budeme pokračovat, nebo uděláme pauzu. Ještě se hlásí pan poslanec Beneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP