(16.40 hodin)

Poslanec Miroslav Beneš: Nezlobte se, pane předsedo, ale jestli jsem správně chápal vaše slovo, které zaznělo na mikrofon, tedy slovo ano, tak jste dal zapravdu panu poslanci Vidímovi, tudíž by někdo naopak měl vznésti námitku proti postupu navrženému panem předsedajícím. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Necítím potřebu komentovat vystoupení pana poslance Beneše. Pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vznesl formální námitku proti postupu předsedajícího. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Opakuji to, co navrhuji a co učiníme. Nechám hlasovat o námitce proti postupu, který jsem navrhl, totiž to, že jsem řekl, že se budeme zabývat dalším bodem - schvalováním ověřovatelů, a námitka rozhodne o tom, jestli pokračovat budeme, nebo uděláme pauzu.

Ještě pan poslanec Filip, prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, ta námitka musí spočívat v tom, jestli bude přerušen bod "volba místopředsedů". To, co řekl kolega Vidím, je přece zásadní. Jestliže pokračuje jeden bod, nemůže v rámci toho bodu začít projednávání bodu jiného. Podle mého soudu námitka spočívá v tom, jestli má být ten bod přerušen, a pokud bude přerušen, můžeme se zabývat dalším bodem, mezitím bude technicky připravena volba a můžeme se k tomu bodu vrátit. Jinak to nejde, proto je to vázání jednotlivých kroků na sebe.

To, co říkal kolega Výborný, je jen otázka doslovného výkladu jednacího řádu, jestli v případě projednávání § 26 podle zákona o jednacím řádu na ustavující schůzi je vůbec možné nebo není možné tento bod přerušit. Já tvrdím, že ano, ale musí to být formálně učiněno a to nenavrhl bohužel ani kolega Vidím, ani kolega Výborný. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych se ještě zeptal pana poslance Kohlíčka, jestli v případě, že dám návrh na přerušení toho bodu, by stáhl svou námitku proti projednávání dalšího bodu.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, to je přesně to, čeho jsem chtěl dosáhnout. Děkuji vám.

Takže, pane předsedající, pokud tomu dobře rozumím, navrhujete přerušení bodu a já navrhuji a tady vám říkám, že stahuji svoji námitku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. V tom případě bych vás nechal hlasovat o tom, že bych navrhl přerušení bodu "volba místopředsedů" do 18. hodiny. Prosím, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo je pro přerušení bodu "volba místopředsedů" do 18. hodiny? Kdo je proti?

Výsledek hlasování je takový, že pro hlasovalo 126 poslanců, proti bylo 49. Návrh přerušit do 18. hodiny byl přijat.

 

Chápu to teď tak, že budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, to je návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny.

Kdo se hlásil? Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu žádám o přestávku na poradu poslaneckého klubu do 18. hodiny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mně nezbývá, než vyhovět. Vyhlašuji pauzu do 18. hodiny.

 

(Jednání přerušeno v 16.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP