(19.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já dám ještě slovo panu poslanci Výbornému.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Celkem vzato, lidsky chápu politickou shodu ODS a KSČM v tuto chvíli. (Pískot, projevy nesouhlasu. Předsedající: Klid prosím!) To nic nemění na tom, že jsem rozčilen, pokud mě pan poslanec Filip nařkne z toho, že jsem někde vynechal nějaké slovo, když se tak nestalo. Prosím, ať je zkontrolován stenozáznam. Já jsem ustanovení § 26 četl jasně. Pan poslanec Vidím nechť též nevkládá do mých úst to, co jsem neřekl.

Já jsem naprosto jasně řekl, že samozřejmě volba stanoveného počtu místopředsedů se uskutečnit musí, že však nikde v zákoně o jednacím řádu není řečeno, že se tak musí stát na ustavující schůzi sněmovny. A kdo mě chce usvědčit z omylu, ať cituje zákon, a ne svůj názor. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ještě pan poslanec Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já jsem jeden z nových poslanců Parlamentu české země a předpokládám, že snad umím česky. Dostal jsem při svém zvolení útlou knížečku a v té knížečce jsem se musel začít orientovat, abych tady vůbec mezi vámi mohl působit. Protože jsem však dělal 12 let starostu pražské městské části a 12 let člena zastupitelstva hl. m. Prahy, tak myslím, že určité právní povědomí o jednacích řádech mám. Já tady čtu v § 26 přesně: Předseda sněmovny se ujme řízení schůze. Na návrh předsedy rozhodne sněmovna o počtu místopředsedů a provede jejich volbu. To je v pořádku. Provedli jsme volbu. Ale potom tady máme v zadní části ještě přílohu 2. Ta příloha 2 mi také něco říká. Na straně 166 říká: Volba místopředsedů sněmovny. Na straně 167 potom je 25: Nebyla-li ani po druhém kole volby obsazena stanovená místa místopředsedů, koná se na neobsazená místa nová volba podle tohoto volebního řádu. (Hlasy: No a? V pořádku!) A mně z toho vychází, že na této ustavující schůzi musíme právě provést až do konce volbu - jinak tomu nerozumím česky! To je možná můj problém, ale pak se mi tady bude dost špatně čtyři roky pracovat, protože když dostávám knížečky, podle kterých mám pracovat, tak jim chci rozumět. Kdyby se konalo to grémium a poskytlo nám nějaký výklad, aspoň nám novým, byl bych velice rád.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Děkuji. Já mám dojem, že debata se vyčerpala. Děkuji všem právníkům i laikům, kteří do ní přispěli.

Dovolte mi, abych zopakoval svůj výklad té situace, jak jsem ho pochopil, i když možná nejsem právník, ale mám svůj výklad. Ten zní, že v případě, že všichni místopředsedové sněmovny nebudou zvoleni ani v tom druhém kole, tak první volba končí. Pro druhou volbu musí být volební komisi předloženy nové návrhy kandidátů a musí být dodržena lhůta 24 hodin přede dnem volby. Když návrhy budou podány, budeme druhé kolo volby provádět třeba na další schůzi. Možná, že jsem se nevyjádřil úplně přesně, ale já trvám na tom, že volbu musíme přerušit, protože tento bod skončil. Ten bod skončil, protože my jsme ho vyčerpali. A já se ptám, jestli proti tomuto mému návrhu vznáší někdo námitku. Pan kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, dámy a pánové, spějeme k nějakému finálnímu hlasování. Chtěl bych jenom pana předsedu požádat, pokud předkládá nějaké návrhy, ať je dělá odtud, nikoli od stolku předsedy, předsedajícího, protože už má dva místopředsedy, kteří ho mohou za tímto stolkem zastoupit.

Já se ho chci teď zeptat, a protože on je předsedající, táži se přímo jeho, nikoli jeho prostřednictvím, jak se chce vypořádat s usnesením volební komise. Chce ji ignorovat? Nebo co s tímto usnesením hodlá pan předseda sněmovny udělat?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážený kolego, rozhodne sněmovna. Tu já chápu jako nejvyšší orgán. V každém případě ona svým hlasováním rozhodne o výkladu. Nemá cenu, abych se s někým scházel, protože sněmovna je dostatečně kompetentní a její hlasování bude pro mě rozhodující. Opakuji - mám dojem, že opravdu zaznělo vše. (Hlasy: Zazněla námitka.) Pochopil jsem to jako námitku proti mému tvrzení, že bod skončil a nechávám hlasovat. Budeme hlasovat o námitce poslance Vidíma.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15 - hlasování o námitce pana poslance Vidíma. Ptám se: Kdo souhlasí s námitkou poslance Vidíma, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Námitka nebyla přijata, 85 bylo pro, 96 proti.

 

Pan poslanec Ransdorf. Upozorňuji, že není rozprava. Slovo mohu udělit pouze předsedům klubů, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já se domnívám, pane předsedo, že není možné obejít usnesení volební komise. Není možné -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, je mi líto, ale není rozprava.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Sněmovna se má právo k němu vyjádřit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já myslím, že sněmovna se vyjádřila a že výsledek hlasování je jasný. (Hlasy: To není pravda.) Já si dovolím tvrdit, že po tomto hlasování je zřejmé, že jsme bod skončili. Návrhy na zařazení tohoto bodu na další schůzi přijmu a mohu říci dopředu, že ten bod zařadím.

Hlásí se předseda klubu pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, děkuji vám za krásnou ukázku demokratického řízení tohoto sněmu. Žádám o půlhodinovou přestávku na poradu klubu, abychom se vyjádřili k tomu, co se tady odehrávalo. Potom navrhneme další postup, minimálně takový, abychom nepokračovali podle mého soudu v této vzrušené atmosféře a pokusili se klidným způsobem dokončit ustavující schůzi. Ale ne tímto způsobem a nemíním tak začínat, protože jinak bych musel ocenit některé zmatené kroky, které tady nastaly tím, že bych dal návrh na odvolání řídícího schůze. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, já vyhovuji vaší žádosti a vyhlašuji půlhodinovou pauzu do 20. hodiny.

 

(Jednání přerušeno v 19.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP