(20.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Chtěl bych nyní požádat předsedu volební komise, aby nás seznámil s dalším postupem a vyhlásil lhůty. Pardon, teď jsem se dopustil chyby.

 

Poslanec Pavel Hojda: S ohledem na to, že nebylo přijato usnesení volební komise, vyplývá z toho, že by mělo po vyčerpání následujících bodů skončit ustavující zasedání Poslanecké sněmovny, a proto navrhuji, abych mohl vyhlásit lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, pane předsedo, já jen upřesním. Bod byl skončen, tak já tomu rozumím, a vy vyhlásíte lhůty. Čili konstatujeme, že bod byl ukončen.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů na kandidáty neobsazených míst místopředsedů Poslanecké sněmovny do pátku 12. 7. do 14 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsou nějaké jiné návrhy ke lhůtě nebo termínu? Prosím, pan poslanec Kasal. Pan poslanec Tlustý se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se velmi omlouvám, ale zmatky pokračují. Jestli nebylo přijato usnesení, v rámci kterého nebylo doporučeno pokračovat, a bod byl skončen, tak nemůže žádná lhůta být navrhována, protože není v rámci bodu, v kterém by mohla být navržena. To považuji za naprosto nepochybné a moc bych prosil, aby proti tomu nebyly vznášeny námitky, jinak jsme tady jako kašpaři. Promiňte.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Trochu mě mrzí, dámy a pánové, že mě předběhl pan poslanec Tlustý. Myslím, že ta věc se dá vyřešit docela snadno, protože posledním bodem ustavující schůze je návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny a pořadu. Poté, co stanovíme - protože tu není organizační výbor, který nám to navrhne, ale jsme to my, tato sněmovna, která stanoví program schůze, tak potom může vystoupit předseda volební komise a navrhnout lhůty na závěr dnešního jednání. Bude to poslední, co na dnešním jednání kromě přání dobré noci od předsedy sněmovny uslyšíme. Domnívám se, že tento postup je možný a korektní.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Doufám, že bude souhlas. Teď prosím popořadě. Pan poslanec Beneš byl první, koho jsem viděl.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, dámy a pánové, hluboce se omlouvám, ale v předchozím hlasování jsem hlasoval pro a na sjetině, jak jsem se byl podívat, mám křížek. Zpochybňuji proto předchozí hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme hlasovat, kolegové, o námitce, kterou vznesl pan poslanec Beneš.

 

Nejdříve budeme hlasovat o námitce v hlasování pořadové číslo 17. Kdo je pro přijetí této námitky? Kdo je proti?

Hlasování proběhlo, námitka byla přijata. Pro bylo 157 poslanců, proti 19.

 

Budeme tedy opakovat hlasování, které se týkalo… Já vás odhlásím. Přihlaste se a znovu hlasujeme o usnesení volební komise v té podobě, jak vám ho přečetl předseda volební komise.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 18. Ptám se vás, kdo je pro tento text. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 18 skončilo. Pro bylo 96 poslanců, proti 99. Návrh volební komise přijat nebyl.

 

Nyní se hlásí předseda volební komise.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jestli dovolíte, pane předsedo, požádal bych o desetiminutovou přestávku a svolal bych volební komisi, kde se potřebujeme poradit právě o dalším postupu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Než ji vyhlásím, požádám vás o jednu věc. Chtěl bych požádat, abychom hlasovali o tom, že zde budeme hlasovat i po 21. hodině. Je mi to líto, ale máme-li pokračovat, tak to je asi první, co musíme udělat, jak to vidím. Takže budeme hlasovat o mém návrhu, abychom tady jednali a hlasovali i po 21. hodině.

 

Ptám se v hlasování pořadové číslo 19, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19 skončilo. Pro je 109 poslanců, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Nyní se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi pokusit se navrhnout jiný návrh, když ten první nebyl pochopen. Navrhuji, vzhledem k tomu, jaký bude další vývoj událostí, a vzhledem k tomu, že stejně budeme pokračovat v této schůzi v úterý, aby v této chvíli bylo jednání Poslanecké sněmovny, této schůze, do úterka přerušeno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám pocit, že nejlépe bude, když budeme jednoduše hlasovat o tomto návrhu. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Tlustého na přerušení této schůze do úterý příští týden. Já vás odhlásím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP