(20.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 20. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Tlustého na přerušení této schůze? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro bylo 93 poslanců, proti 100. Návrh přijat nebyl.

 

Doporučil bych postupovat podle schváleného pořadu s tím, že bod "volba místopředsedů" pokládám za skončený. Bylo řečeno, že lhůty budou vyhlášeny v rámci posledního bodu, kdy budeme rozhodovat o schůzi příští týden.

Ještě pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Přednesl jsem návrh na přerušení. S ohledem na to, že je možné to projednávat a vyhlásit termíny i při projednávání závěrečného bodu této schůze, stahuji svůj návrh.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Pokračujeme v Návrhu na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny, což je bod, který jsem zde už zahájil, ale zdá se mi, že už jste museli za tu dobu všichni zapomenout, co jsem řekl, takže dovolte, abych zopakoval, že jedním z úkolů naší schůze také je, abychom rozhodli o počtu a nominacích ověřovatelů.

Připomenu vám, že sněmovna schvaluje ověřovatele nominované na základě parity tak, aby měla nejméně deset ověřovatelů, a že na základě jednání poslaneckých klubů byla učiněna dohoda, že při zastoupení pěti politických stran by každý poslanecký klub mohl nominovat dva či více ověřovatelů.

Navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna měla ověřovatelů deset. Ptám se vás a otevírám rozpravu k tomuto bodu, jestli jste jiného názoru. Končím rozpravu a přistoupíme k hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých ověřovatelů na deset."

 

Kdo souhlasí v pořadovém hlasování číslo 21 s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro bylo 187 poslanců, proti 4. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní prosím

 

13.
Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

 

Předpokládám, že návrh usnesení k tomuto bodu vám byl rozdán na lavice. Teď poprosím znovu předsedu volební komise pana poslance Hojdu, aby předložený návrh znovu uvedl.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dámy a pánové, volební komise na své druhé schůzi dne 10. července 2002 projednala návrhy poslaneckých klubů na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny a přijala svoje usnesení číslo pět, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Jak vyplývá z návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který máte před sebou, jedná se o tyto poslance: Beneš František - KSČM, Boháčková Jarmila - ČSSD, Bratský Petr - ODS, Brynychová Ludmila - KSČM, Fišerová Taťána - US-DEU, Kalousek Miroslav - KDU-ČSL, Krákora Jaroslav - ČSSD, Ostrý Vlastimil - US-DEU, Říha Vladimír - KDU-ČSL a Talmanová Lucie - ODS.

Je možno o těchto navržených poslancích hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu usnesení. Rozpravu končím a budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

 

Kdo s tímto návrhem v hlasování pořadové číslo 22 souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro bylo 188 poslanců, proti 3. Návrh usnesení byl schválen.

 

Dovolte mi, abych v souladu s § 54 odst. 3 našeho jednacího řádu nyní přistoupil k určení dvou ověřovatelů pro tuto naši schůzi. Navrhuji vám, abychom určili poslankyni Ludmilu Brynychovou a poslankyni Taťánu Fišerovou. Ptám se vás, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Kdo s tímto návrhem v hlasování pořadové číslo 23 souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro bylo 175 poslanců, proti 8. Konstatuji, že jsme ověřovatele naší schůze určili.

 

Dalším bodem je

 

14.
Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

 

Připomenu vám, že Poslanecká sněmovna na základě § 32 jednacího řádu musí zřídit mandátový a imunitní výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, organizační výbor, volební výbor a další, na nichž se usnese.

Připomenu vám, že mandátový a imunitní výbor jsme již zřídili a ustavili. Na základě zkušeností z minulých volebních období a také na základě jednání poslaneckých klubů navrhuji zřídit tyto další výbory: hospodářský výbor, ústavně právní výbor, výbor pro evropskou integraci, výbor pro obranu a bezpečnost, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, zahraniční výbor a zemědělský výbor. K tomuto návrhu nyní otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Filip. Potom pan poslanec Exner.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem avizoval na jednáních s kolegy předsedy poslaneckých klubů, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna pro toto volební období zřídila samostatný výbor pro životní prostředí, a tak rozdělila výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V této souvislosti potom navrhnu jiný počet ve výboru, protože nepovažuji za možné, aby se v době, kdy začnou platit nové zákony o krajské samosprávě a o obcích, životní prostředí stalo Popelkou v tomto výboru. Jsem přesvědčen, že si životní prostředí České republiky zaslouží samostatný výbor, který by byl zřízen touto sněmovnou. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Avizoval jsem už pana poslance Exnera, který se hlásil, ale máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych se připojit k návrhu pana předsedy pouze v jednom bodě, a to bodě zřízení výboru pro evropskou integraci. Chtěl bych navrhnout zřízení stejného výboru, ale s jiným názvem, který by přesněji odpovídal určení tohoto výboru, totiž výbor pro záležitosti Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP