(21.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Myslím, že tady není problém. Můžeme prostě odhlasovat, že Poslanecká sněmovna ukládá předsedovi Poslanecké sněmovny svolat 2. schůzi Poslanecké sněmovny na úterý 16. července ve 14 hodin s návrhem, který tady přednesl pan poslanec Kasal, čímž budeme suplovat neexistující organizační výbor. To je vše, oč jde, a já budu moci schůzi svolat. Já se vás pouze zeptám, kdo souhlasí s tím, abych to mohl učinit.

 

Nejdříve musíme změnit název bodu. Nejdříve budeme hlasovat o změně názvu, jak to navrhl pan poslanec Kasal, název bude Návrh termínu a návrh pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro změnu názvu? Je to hlasování pořadové číslo 32. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro je 174, proti 7. Návrh byl přijat.

 

My nyní můžeme projednat onen bod

 

17.
Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny a návrh prvního bodu pořadu

 

Já jen zopakuji, že protože neexistuje organizační výbor a je nutné svolat další schůzi sněmovny, je nutné schválit usnesení, podle kterého by Poslanecká sněmovna uložila předsedovi, aby tuto schůzi i bez organizačního výboru svolal. Předpokládám, že pracovní návrh pořadu 2. schůze byl předán na jednotlivé kluby a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Návrh pořadu bude součástí pozvánky, kterou vám rozešlu.

Otevírám rozpravu. Chce se někdo vyjádřit k návrhu usnesení? Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, dovolte mi, abych navrhl doplnit návrh usnesení, který předkládáte, takto: Poslanecká sněmovna ukládá předsedovi Poslanecké sněmovny svolat 2. schůzi Poslanecké sněmovny na úterý ve 14 hodin a ukládá předsedovi Poslanecké sněmovny, aby navrhl Poslanecké sněmovně, aby prvním bodem 2. schůze Poslanecké sněmovny byl bod Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pokud to stenozáznam zachytil, tak obsah je jasný.

Další připomínky nevidím.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 33. Kdo je pro návrh usnesení? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro 190 poslanců, proti 2 poslanci.

 

Slovo má předseda volební komise poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dámy a pánové, s ohledem na to, že byl přijat ten postup, o kterém jsme před chvílí hlasovali, žádám o desetiminutovou přestávku. Současně žádám všechny členy volební komise, aby se dostavili do volební místnosti č. 108, abychom mohli připravit usnesení, které by bylo závěrečným bodem dnešního jednání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Vyhlašuji pauzu, budeme pokračovat ve 21.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 21.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP