(10.50 hodin)
(pokračuje Marvanová)

Konkrétně navrhuji doplnit znění o tuto větu: Objasnění úlohy zpravodajských služeb, zejména vojenské rozvědky, v souvislosti s případem bývalého generálního sekretáře Ministerstva zahraničních věcí pana Srby, který byl donedávna agentem vojenské rozvědky, a objasnění podezření, zda vojenská rozvědka nebyla zneužívána pro politické účely.

V bodu II, kde je stanovena lhůta, rovněž navrhuji doplnit název vyšetřovací komise za datum 1996 - 2002 o slova "a pro objasnění úlohy zpravodajských služeb v této souvislosti".

Závěrem jako poslední poznámku a zdůvodnění mého návrhu chci ještě jednou zdůraznit a navázat tak na předřečnici paní poslankyni Rujbrovou, že zejména u případů, které mají nějaké politické pozadí a politické souvislosti, je na místě, aby se tím zabývala vyšetřovací komise. A právě úloha zpravodajských služeb v případu Karla Srby má evidentně politické pozadí a mělo by být věcí sněmovny, aby vyšetřovací komise toto objasnila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. Přihlášen je pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dovolím si navrhnout drobné pozměňovací návrhy, a to ve formulaci, kde je použito slovní spojení "na Ministerstvu zahraničních věcí" - použít formulaci "v resortu Ministerstva zahraničních věcí", to znamená jak v návětí, tak v jednotlivých bodech, kde je toto slovní spojení použito.

Vzhledem k tomu, že je začátek srpna a Poslanecká sněmovna se sejde nejdříve na říjnovém jednání a do té doby zjevně vyšetřovací komise, pokud padne rozhodnutí ji zřídit, nebude ustavena, dovolím si navrhnout prodloužení lhůty, do které má komise předložit svá zjištění Poslanecké sněmovně, do 30. 9. 2003 - tedy posun o tři měsíce. Není to úmysl prodlužovat existenci této komise, ale dát jí na její činnost zhruba rok, jak to bývalo zvykem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Řádně přihlášen je Miloslav Ransdorf. Prosím, pane poslanče,

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, rád bych zdůvodnil, proč navrhuji určité změny v textu, který předkládal pan místopředseda Langer.

Domnívám se, že právě z časové souvislosti, o které jsem hovořil - pane předsedající, prosím, abyste zjednal ticho pro můj projev.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upozornění. Žádám kolegy poslance a poslankyně, aby se ztišili. Probíhá podrobná rozprava. Je potřeba, abychom vnímali pozměňovací návrhy, a je potřeba k tomu většího ticha ve sněmovně.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chtěl bych v této souvislosti v návaznosti na to, co jsem řekl o časové souvislosti vývoje ministerstva v 90. letech, připomenout, že některé věci proběhly také tiskem. Zmiňovaná kauza Štiřín, které se tady dotkli všichni předřečníci včetně paní místopředsedkyně Marvanové, nebyla záležitostí, která by se odvíjela teprve v minulém období od roku 1998, měla své předchůdné momenty.

Jestliže také proběhlo tiskem, že má stát zaplatit 175 mil. korun, nepochybná újma našeho státu a jeho pokladně, v novinách se už nedočteme, kdo za tyto věci odpovídal, že dvě osoby, které jsou zodpovědné za tuto záležitost, jsou paní Knížková a pan Winkler. Seděl jsem v době fungování v zahraničním výboru, 1996 - 1998, když jsme se dozvěděli, že z iniciativy tehdejšího náměstka Winklera mělo být zrušeno několik zastupitelských úřadů v zahraničí. Rovněž tím byla učiněna značná hospodářská újma našemu státu. Připomínám třeba ambasádu v Pchjongjangu, která má účetní hodnotu více než 1 mld. korun, která je dnes v dezolátním stavu. Za tyto věci nesou určití lidé konkrétní odpovědnost.

Myslím si, že je důležité, aby otázka odpovědnosti byla rozšířena, a to následujícím způsobem.

V prvním bodu ve druhém odstavci navrhuji, aby za slovy "rozhodování a odpovědnosti" následovalo: "bývalých i současných vedoucích představitelů Ministerstva zahraničních věcí".

Na otázku, kterou klade pan ministr, je velmi jednoduchá odpověď: ministr, náměstci, vedoucí odborů, lidé, kteří dělají rozhodnutí, která mají klíčový dosah. Můžete si dosadit ještě další lidi. Nepochybně jako jeden z bývalých vysokých přestavitelů ministerstva víte, o čem je řeč. Nepřicházíte na Ministerstvo zahraničních věcí jako úplně nový.

Pokud jde o změny v prvním bodu, ještě bych chtěl v prvním odstavci upravit působnost komise, místo v letech 1996 - 2002 "počínaje 1. lednem 1993 do současnosti".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Ransdorfovi, i když odůvodňoval v podrobné rozpravě jako ve všeobecné.

Řádně přihlášen do podrobné rozpravy je kolega Klas. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klas: Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, nerad bych se zapojoval do debaty ve stylu, který tady probíhá, nicméně mi dovolte, abych se pokusil učinit poznámku k vystoupení paní místopředsedkyně Marvanové, poznámku čistě odbornou.

V oblasti kontroly zpravodajských služeb se pohybuji od roku 1993, a proto bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího požádat paní místopředsedkyni Marvanovou jako laika v této oblasti, aby zvážila stažení svého návrhu, ve kterém navrhuje v jednotlivých bodech návrhu usnesení zapojit do vyšetřování poměry ve vojenské rozvědce a poměry objasňování úlohy zpravodajských služeb České republiky.

Kauza Srba je velice vážná a citlivá a výbor pro obranu a bezpečnost za pomoci ministra obrany zmocnil pět poslanců - jmenovitě kolegu Ibla, Titze, Parkanovou, Vidíma a Klase - aby počínaje zítřkem bez jakéhokoli omezení mohli vyšetřit tuto citlivou kauzu v oblasti vojenské rozvědky. Jsou to převážně lidé, kteří jsou nositeli osvědčení na stupeň přísně tajné. Je to velice vážná věc. Nejsem zmocněn o tom hovořit a ani bych nemohl podle zákona o utajovaných skutečnostech. Proto bych chtěl požádat paní místopředsedkyni Marvanovou, aby své návrhy týkající se této oblasti zpravodajské komunity stáhla jako nepromyšlené, žádám ji o to. Neuvědomuje si, jaké problémy by mohla způsobit, kdyby se objevily v usnesení její návrhy.

Dovolte mi malou vzpomínku na rok 1995, kdy stálá komise pro kontrolu činnosti BIS šetřila stížnost tehdejší Občanské demokratické aliance a jejích čelných představitelů, že byli sledováni. Šetřili jsme tři měsíce a za tuto dobu "vyteklo" z komise tolik citlivých informací prostřednictvím dvou bývalých poslanců, členů komise, že šlo i o ohrožení života příslušníků Bezpečnostní informační služby.

Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP