(Jednání pokračovalo ve 14.22 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájíme obecnou rozpravu. Připomínám, že obecná rozprava ke třem ze čtyř návrhů zákonů byla naším rozhodnutím sloučena. Pokud dovolíte, ty poslance, kteří se hlásili ke dvěma bodům schváleného pořadu schůze v rámci obecné rozpravy, požádám, aby i své příspěvky sloučili do jednoho vystoupení.

Dámy a pánové, odpusťte mi zvýšení mého hlasu. Odpusťte mi také to, že vás začnu vyvolávat jednotlivě a volat k pořádku. Začnu zleva: pan poslance Mládek, pan poslanec Kühnl - prosím, abyste se, pane poslanče, posadil, čekáme, až zaujmete své místo. Dále pan poslanec Teplík, pan poslanec Kladívko… To je skoro všechno.

Zahajuji obecnou rozpravu (k bodům 1, 2 a 4) a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Tomáš Dub. Jako další je přihlášen pan poslanec Kocourek, Mencl a Doktor.

Než přijde pan poslanec Dub, chtěl bych poprosit pána nebo paní, který podal pouze přihlášku a nečitelně se podepsal červenou tužkou, aby přišel a sdělil mi své jméno. Je to Kocourek. Připomínám, že jsem to vydedukoval. Podíval jsem se ale na jeho první přihlášku, ale byla psána jiným rukopisem. V pořadu schůze vystupoval zřejmě jiný pan Kocourek, ale to nevadí.

Slovo má pan poslanec Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Vážený pane předsedající, vážený premiére, vážená vládo, vážené a milé kolegyně poslankyně a vážení poslanci, v pátek odpoledne zde v parlamentu vládne příjemná a uvolněná nálada. Jako starosta Prahy 7 v tuto chvíli řídím záchranné operace 1,5 km po proudu Vltavy, 1,5 km od parlamentu. Myslím si, že tam vládne nálada značně rozdílná. Myslím tím Holešovice a Letnou.

Chtěl bych opravit pana premiéra Špidlu v tom, že máme všechno za sebou, že budeme dávat postupně zem dohromady. Přesně ten 1,5 km po řece najdeme místo, kde je 90 tun masa, které hnije, které dokážeme zlikvidovat pouze naší chemickou jednotkou, která se v tuto chvíli nachází v Kuvajtu. Hledáme řešení, jak se z této situace dostat ven.

Minulý týden v Tesle Holešovice nádrže se stlačeným dusíkem, draslík, stlačený kyslík hrozily výbuchem poté, co selhaly primární a sekundární ochranné systémy, protože generátory elektrické energie v metru byly zaplaveny.

Říkám to kvůli tomu, že máme před sebou původně navržený bod č. 1 - schválení termínu posunu kandidátek. Nedivím se, že občané někdy kritizují parlament. Myslím, že schválení termínu odsunutí kandidátek o tři týdny je jeden z tisíců problémů, možná problém, který je potřeba vyřešit, ale rozhodně to není hlavní problém naší země. Na tom se určitě všichni shodneme. Problémů je daleko víc. Očekával jsem, že sněmovna bude mít daleko širší program dnešního jednání. Myslím, že to může vyznít tak, že se politici starají o politiky kandidátky, ale politici se musí starat o lidi, kteří jsou v tuto chvíli v zaplavených oblastech.

Myslím, že mezi důležité věci, kterými bychom se měli zabývat, byly zmíněny domky, spadlé stavby, v Praze jsou i činžovní domy, kde jsou porušeny desítky bytů. Jen majetek městské části Praha 7 bude vyžadovat opravy v rozsahu 100 mil. Kč v obecních domech. Obecních domů je málo, daleko více je soukromých. Vyzývám tím vládu, aby na tomto pracovala a snažila se pomoci restaurovat všechny nemovitosti soukromé, družstevní a státní tak, aby v nich život mohl dále probíhat.

Dovolím si přátelskou radu ve směru k vládě. Paní ministryně zdravotnictví vydala pokyn, aby bylo povinné očkování. Znám z krizového štábu hl. m. Prahy situaci. Pokyn je jedna věc. To, že nebyly vakcíny, je druhá věc. Jestliže budeme sledovat morálku lidí, kteří na tom pracují, musíme si uvědomit, že každý pokyn musí být realizovatelný. Dávám to jako přátelskou radu, nekritizuji to, chápu situaci, ve které k tomu došlo. Nicméně až bude vláda přijímat příště další opatření, prosím, až se vydá pokyn, aby ho také šlo splnit a aby zároveň s pokynem nešlo - vakcíny nemáme, ale sháníme je.

Dovolím si přátelsky upozornit pana premiéra Špidlu, pod kterého jistě spadá Úřad vlády. To, že si Úřad vlády vyžádal vojenskou pomoc, je v pořádku, ale to, že vojenskou pomoc přestěhoval do Lichtenštejnského paláce, kde armáda používala agregáty na výrobu elektrické energie k tomu, aby myla lustry, když v okolí bylo třeba čerpat vodu z domů, to by bylo třeba ohlídat, podívat se na Úřad vlády a na všechny veřejné instituce.

Občané, kteří žijí v postižených oblastech, všechno chápou, z 90 procent spolupracují vynikajícím způsobem. Abychom ale udrželi morálku na postiženém území, je potřeba i tyto drobné chyby hlídat.

Bylo tady velké děkování. Také musím poděkovat na půdě parlamentu vojákům - mám s nimi dobrou zkušenost - policistům i městské policii, hasičům, dobrovolníkům. Možná výčtová skupina omezila všechny, kterým jsme měli poděkovat - Červenému kříži a mnohem širšímu okruhu organizací. Chtěl bych tady na půdě parlamentu poděkovat i pražskému krizovému štábu, který je mnohdy kritizován. Zvládl to dobře, nikdo v hlavním městě nezahynul a je to tak v pořádku. To je má poznámka k druhému bodu jednání sněmovny. Myslím si, že posunutí kandidátek je věc technicky důležitá, ale důležitějších věcí máme víc.

Protože je sloučena rozprava, přistoupím v obecné rozpravě k druhému bodu. Budu mít pozměňovací návrh do podrobné rozpravy, nicméně pozměňovací návrh teď uvedu a v podrobné rozpravě to řeknu zcela přesně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP