(10.20 hodin)

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl přesunutí některých bodů projednávaných návrhů, a to tak, aby body č. 2, č. 3, č. 8 a č. 9 byly předřazeny dnešnímu jednání, to znamená, že bod č. 2 by byl bodem č. 1, bod č. 3 by byl bodem č. 2, bod č. 8 bodem č. 3 a konečně bod č. 9 bodem č. 4. Následoval by pak bod č. 1 jako bod č. 5 a dále, jak je uvedeno v dosavadním pořadí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, zaznamenal jsem.

Prosím o další návrhy k pořadu schůze. - Žádný návrh nevidím. Rozhodneme tedy hlasováním o jednotlivých návrzích v pořadí, jak byly návrhy podány. Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu, který podal pan poslanec Urban, a potom o celém návrhu pořadu schůze.

Zopakuji tedy ještě jednou návrh pana poslance Urbana. Pan poslanec Urban navrhuje, abychom v našem programu nejdříve projednali body, které jsou dnes uvedeny jako druhý, třetí, osmý a devátý, a potom aby následovaly všechny v ostatním dosavadním pořadí. Myslím, že to je jasné, a nechám o tom tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s touto úpravou. Kdo je proti této úpravě?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 192 poslanců 125 bylo pro, 56 bylo proti, návrh tedy byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme hlasovat o celém návrhu pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven schváleným pozměňovacím návrhem. Nyní tedy hlasujeme o pořadu schůze jako o celku.

 

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro návrh pořadu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 192 poslanců pro se vyslovilo 140, proti 12, takže návrh pořadu naší schůze byl přijat.

 

Před projednáváním předložených návrhů zákonů musíme nejdříve podle § 99 posoudit, zda existují podmínky pro jejich projednávání ve zkráceném jednání.

Dříve než k této věci otevřu rozpravu, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládních návrhů zákonů sněmovních tisků 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 a 46 ve zkráceném jednání." Tolik tedy návrh usnesení.

Nyní otevírám rozpravu a prosím vás, abyste se k návrhu usnesení vyjádřili.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych podal procedurální návrh k návrhu usnesení, jak byl právě přečten panem předsedou. Jsem totiž toho názoru, že některé z bodů našeho dnešního programu vzbuzují oprávněné pochyby o tom, zda jsou splněny podmínky pro zkrácené jednání. Další důvod, který mě vede k tomu, abych podal návrh, který bude následovat, je přesné znění § 99 odst. 5, který výslovně stanoví, že "ve stavu legislativní nouze posoudí sněmovna před projednáváním vládního návrhu zákona" - to znamená tedy každého vládního návrhu zákona zvlášť - "zda jsou podmínky pro jeho projednání ve zkráceném jednání" splněny.

Děkuji za vaši pozornost a navrhuji, abychom o všech bodech programu, u kterých je navrhováno zkrácené jednání, hlasovali o splnění podmínek zvlášť.

Věřím, že sněmovna vyhoví mému požadavku tak, jako tomu bylo v minulosti, kdy bylo požadováno oddělené hlasování, a to dokonce i bez hlasování o tomto procedurálním návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Další přihlášky nemám, v tom případě tedy rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

Nejdříve bychom tedy měli pravděpodobně hlasovat o tom, co tady bylo předneseno. Anebo, pokud nejsou námitky, vyhovím předkládanému návrhu a hlasovat o něm nemusíme, budeme hlasovat pouze o tom návrhu usnesení, který jsem přečetl já, a to je…

Omlouvám se, budeme hlasovat raději ke každému z jednotlivých návrhů zákonů zvlášť.

V tom případě bychom pokročili k projednávání jednotlivých bodů tak, jak jsme se na nich dohodli při projednávání pořadu schůze.

(Po krátké poradě s místopředsedou Kasalem.)

Dovolte mi tedy, abychom přikročili k projednávání toho bodu, který jsme si schválili jako první bod pořadu naší schůze, a to je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 39/ - zkrácené jednání

 

Na začátek jednání o tomto bodu bychom tedy měli rozhodnout o tom, že budeme tento tisk projednávat ve zkráceném jednání. Dovolte tedy, abych otevřel rozpravu k tomuto hlasování.

Budeme tedy nyní hlasovat o tom, budeme-li v tomto bodu postupovat ve zkráceném jednání.

 

Zahajuji hlasování o tomto bodu a ptám se, kdo je pro to, abychom tento bod projednali ve zkráceném jednání. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 192 poslanců hlasovalo 143 pro, 10 proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP