(Jednání pokračovalo ve 13.59 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zahajuji odpolední část našeho jednání. Opět vás tady srdečně vítám. Prosím v tuto chvílí, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda a seznámil nás s výsledky tajného hlasování.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové. Seznámím vás s výsledky voleb o odvolání z jednotlivých orgánů.

Odvolání členů prezidia Fondu národního majetku (bod 45), zápis ze dne 9. října 2002. Počet vydaných hlasovacích lístků 191, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 182, z toho vyplývá, že neodevzdaných jich bylo 9. Počet platných hlasů pro odvolání bylo 182. Pro odvolání pana Zdeňka Petříčka bylo odevzdáno 142 hlasů, pro odvolání pana Jaroslava Vrány bylo odevzdáno 142 hlasů. Oba dva jmenovaní byli odvoláni z prezidia Fondu národního majetku.

Dále zápis o odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku (bod 46) tajnou volbou ze dne 9. října 2002. Počet vydaných hlasovacích lístků 191, počet odevzdaných platných i neplatných 182, počet neodevzdaných z toho vyplývá 9. Počet platných hlasů 171. Pro odvolání pana Martina Kocourka bylo odevzdáno 124 platných hlasů, pro odvolání Michala Krause bylo odevzdáno 137 hlasů, pro odvolání pana Jana Stráského bylo odevzdáno 141 hlasů a pro odvolání pana Oldřicha Vojíře bylo odevzdáno 129 hlasů. Odvolání byli tedy všichni jmenovaní: Martin Kocourek, Michal Kraus, Jan Stráský a Oldřich Vojíř.

Dále zápis o odvolání členů dozorčí rady České konsolidační agentury (bod 47) tajnou volbou ze dne 9. října 2002. Počet vydaných hlasovacích lístků 191, odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 182, počet neodevzdaných z toho vyplývá 9. Počet platných hlasů 174. Pro odvolání pana Libora Ježka bylo odevzdáno 130 hlasů. Pan Libor Ježek byl tedy odvolán.

Poslední zápis - o odvolání členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (bod 48) tajnou volbou dne 9. října 2002. Počet vydaných hlasovacích lístků 191, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 182, počet neodevzdaných hlasovacích lístků 9. Počet platných hlasů 174. Pro odvolání pana Jana Bláhy bylo odevzdáno 138 hlasů, pro odvolání pana Jiřího Drdy bylo odevzdáno 136 hlasů, pro odvolání pana Jiřího Patočky bylo odevzdáno 132 hlasů, pro odvolání pana Evžena Snítilého bylo odevzdáno 133 hlasů a pro odvolání pana Eduarda Vávry bylo odevzdáno 135 hlasů. Jmenovaní Jan Bláha, Jiří Drda, Jiří Patočka, Evžen Snítilý a Eduard Vávra byli odvoláni.

Ještě mi dovolte, pane předsedající, abych vás seznámil s tím - protože na této schůzi Poslanecké sněmovny budou probíhat volby do orgánů tak, jak máme stanoveno pořadem, a proto bych jenom seznámil sněmovnu s tím, že volba místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku může proběhnout příští pátek, 18. 10. 2002. Je to z toho důvodu, že návrhy již byly předloženy vládou České republiky, a to 7. 10.

Pro volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku, která je tajná, bude voleno pět členů. Vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů do zítřka, tj. do čtvrtka 10. 10. do 16.00 hodin k rukám tajemníka volební komise. Volba se může uskutečnit nejdříve v úterý 22. 10., protože desetidenní lhůta uplyne až 20. 10.

Za třetí volba členů dozorčí rady České konsolidační agentury - jedná se o dva členy. Lhůtu na podávání návrhů vyhlašuji opět do čtvrtka 10. 10. do 16.00 hodin k rukám tajemníka volební komise s tím, že volba se může uskutečnit opět nejdříve v úterý 22. 10.

Za čtvrté volba členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení - jedná se o volbu pěti nových členů. Vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů do zítřka, tj. do čtvrtka 10. 10. do 16.00 hodin k rukám tajemníka volební komise. Opět volba těchto členů se může uskutečnit nejdříve v úterý 22. 10.

A za poslední vyhlašuji lhůtu na podání návrhů na člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, opět do čtvrtka 10. 10. do 16.00 hodin s tím, že návrhy mohou a mají být podávány k rukám tajemníka volební komise. Volba se může uskutečnit opět nejdříve v úterý 22. 10.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji předsedovi volební komise panu poslanci Pavlu Hojdovi.

Dámy a pánové, není pro vás žádným překvapením, že za několik okamžiků navštíví náš jednací sál prezident republiky pan Václav Havel.

 

(Slavnostní fanfára a příchod prezidenta republiky.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení přítomní. Dovolte, abych mezi námi uvítal prezidenta republiky Václava Havla, a já poprosím pana prezidenta, aby se ujal slova.

 

41.

Vystoupení prezidenta republiky

 

Prezident České republiky Václav Havel Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci. Přišel jsem na tuto první řádnou schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny především proto, abych vám všem blahopřál k vašemu zvolení a abych vám přál mnoho úspěchů ve vaší nadcházející práci.

Pevně věřím, že v této sestavě tu setrváte po celé čtyřleté volební období, a domnívám se, že to bude volební období obzvlášť důležité, obzvlášť zajímavé, které bude klást obzvláštní nároky na naše zastupitelské sbory.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP