(18.30 hodin)
(pokračuje Gross)

Co snad může být příznivé, je to, že policie věnuje větší pozornost, stejně tak jako státní zástupci, aby klasifikace jednotlivých trestných činů byla nejen podle konkrétního skutku, ale také podle motivace a aby byl dostatečně kladen důraz na prokazování právě těch motivů, které jsou dány trestním zákonem v souvislosti s rasově motivovanými trestnými činy.

Co se týče dalších údajů o vývoji kriminality s tímto podtextem na území České republiky, došlo v loňském roce ve srovnání s rokem 2000 k nárůstu o 24,2 %, globálně to bylo o 88 trestných činů více. Přesto na závěr konstatuji, že ačkoli počet těchto trestných činů není velký, tak ta tendence nás nemůže nechávat klidnými a musíme si být samozřejmě vědomi toho, že tato trestná činnost má velkou společenskou nebezpečnost, a proto je zapotřebí se jí věnovat. Proto jsem i rád, že Poslanecká sněmovna tuto zprávu projednává.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Stanislavu Grossovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Klas a informoval nás o jednání výboru, příp. přednesl návrh na usnesení.

 

Poslanec Jan Klas: Pane místopředsedo, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, byl nám předložen tisk č. 36 s názvem Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2001. Je to periodicky se opakující zpráva, která je tady ve sněmovně již podesáté, ale tentokrát, jak řekl i pan ministr vnitra, je mimořádně podrobná a obsažná.

Hned na straně 1 je pokus o definici pojmu extremismus. Pamatuji se, že asi před sedmi lety jsme v komisi pro kontrolu BIS studovali materiál vypracovaný Bezpečnostní informační službou, kde se tehdy pokusili naši kontrarozvědčíci definovat tento pojem, a se zlou se potázali. Jsem rád, že Ministerstvo vnitra po letech zvedlo tento problém a definice, která je tam uvedena, mi připadá celkem rozumná z těch několika desítek definic, které tady byly již několikrát předloženy. To bych chtěl ocenit.

Dále si myslím, že podrobnost materiálu lze dokázat i stranou 48, kde je popsán jev zvaný hooligans, a dovolte mi citovat definici, jak vypadá takový fotbalový hooligan: Má ve většině případů velmi nakrátko ostříhané vlasy, sportovní boty, džíny, sportovní mikinu nejčastěji značky Umbro a je důležité býti nenápadný. Musím se svěřit, že velmi často chodím k holiči, ve volném čase rád nosím džíny, sportovní obuv a mám černé tričko značky Umbro. Po této definici si velice rozmyslím, jestli takto ve volném čase budu chodit, protože mi stačí, že se o mě zajímají zpravodajské služby, a byl bych nerad, abych byl středem pozornosti ještě Policie České republiky. To jsem myslel pouze jako "vtip".

Vítám i změnu v posunu názoru na náhled na pravicovou a levicovou extremistickou scénu. Předchozí zprávy vždycky tvrdily, alespoň jemně naznačovaly, že pravicová extremistická scéna je mnohem nebezpečnější. Tento materiál je zlomový v tom, že pan ministr jako přímý účastník protestů v loňském roce při Mezinárodním měnovém fondu a jako člověk, který koordinoval velice dobré akce české policie, poznal, že i levicově extremistická scéna je velice nebezpečná. A to si myslím, že je velký přínos tohoto materiálu.

Závěrem si dovolím požádat, abychom vyhověli přání pana místopředsedy sněmovny, že by bylo dobré projednat tento večer ještě jeden bod, a dovoluji si apelovat na kolegy, kteří zde každoročně se železnou pravidelností k tomuto materiálu vystupují, aby své vystoupení zvážili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Janu Klasovi. V žádném případě jsem nechtěl omezovat rozpravu. Vycházel jsem z toho, že žádnou písemnou přihlášku k tomuto bodu nemám a nikdo se nehlásí v tuto chvíli ani z místa, ale v prvé řadě musím otevřít všeobecnou rozpravu, aby někdo měl šanci se přihlásit. Hlásí se pan poslanec Jan Klas. - Ne, takže všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu a nyní má pan zpravodaj příležitost.

 

Poslanec Jan Klas: Vážení kolegové, děkuji za pochopení a rychlý průběh a dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení výboru pro obranu a bezpečnost ze 3. schůze, která se konala 18. září t .r.: Po odůvodnění náměstka ministra vnitra České republiky Mgr. Miloslava Koudelného, zpravodajské zprávě poslance Klase a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby zprávu o problematice extremismu na území České republiky v roce 2001 vzala na vědomí; za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Klasovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím. Hlasovat dám v 18.38 hodin. Všechny odhlásím, aby ti, kteří jsou v sále, vyplnili čas vhodným způsobem, takže je prosím o to, aby se přihlásili.

Pan poslanec Vymětal se usmívá, což nevěstí nic dobrého.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající, ale vy se také usmíváte a já mám také radost, že jednáme.

Chtěl jsem jen doporučit procedurálně Poslanecké sněmovně, abychom o tom druhém bodu, který přednesl pan zpravodaj, nehlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj nás seznámil, tak jak mu to uložil jeho výbor, s usnesením výboru a já usnesení výboru předložím sněmovně tak, aby o něm sněmovna mohla hlasovat.

Ještě si dovolím jednou zazvonit. Prosím všechny, kteří přišli, aby si zkontrolovali, zda jsou přihlášeni svými kartami. Myslím, že ne všichni zaregistrovali, že jsem je odhlásil. Ve smyslu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost předkládám sněmovně následující usnesení k hlasování: "Poslanecká sněmovna parlamentu ČR bere zprávu o problematice extremismu na území České republiky v roce 2001 na vědomí."

 

A protože jsem říkal, že hlasovat budeme v 18.38 - někdy ty dvě minuty jsou dlouhé - tak hlasování zahajuji až teď. Je to hlasování 161 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 95 poslanců, proti byli 2. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu poslanci Klasovi a konstatuji, že jsme projednali tento bod.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

 

72.
Zpráva České národní banky o měnovém vývoji

 

Tuto zprávu předkládá guvernér České národní banky pan Zdeněk Tůma. V tomto případě je oprávněn účastnit se schůze a musí mu být uděleno slovo. Já pana guvernéra určitě jménem vás všech tady vítám a konstatuji, že podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji.

Na úvod tohoto bodu prosím tedy guvernéra pana Zdeňka Tůmu, aby zprávu uvedl. Vy jste ji všichni obdrželi pod názvem Zpráva o inflaci - červenec 2002. Takže, pane guvernére, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP