(Jednání pokračovalo v 17.21 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, vyžádaná přestávka v délce téměř hodina už utekla. Já doufám, že kolegové ze sociální demokracie nám dají zprávu, zdali chtějí pokračovat v jednání klubu, nebo zdali už se může pokračovat ve schváleném pořadu. - Platí ta druhá varianta, takže chviličku počkáme. Všechny vás zvu do sněmovny.

Připomínám, že se nacházíme v podrobné rozpravě a projednáváme zprávu Rady České televize. Prosím paní zpravodajku, poslankyni Kateřinu Dostálovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů.

Táži se, zdali je někdo, kdo ještě chce vystoupit v podrobné rozpravě. Písemné přihlášky nemám a z místa se také nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu tedy končím.

Všechny jsem vás odhlásil. Prosím o novou registraci. Paní poslankyni Dostálovou prosím, aby se ujala svých zpravodajských povinností.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane místopředsedo, v podrobné rozpravě padly tři návrhy, z toho dva jsou identické. Jde o návrh pana předsedy Zaorálka a paní kolegyně Fischerové, ve kterém se říká, že Poslanecká sněmovna neschvaluje zprávu Rady České televize o hospodaření za rok 2001. Vzhledem k tomu, že já tento návrh vnímám jako protinávrh výboru a stálé komise pro sdělovací prostředky, ve kterém navrhujeme vzít tuto zprávu na vědomí, dala bych hlasovat nejprve o protinávrhu paní kolegyně Fischerové a pana předsedy Zaorálka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já proti tomu postupu nemám žádné námitky. Nikdo z pléna nemá žádné námitky.

Dámy a pánové, schyluje se k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna neschvaluje zprávu Rady České televize. Je zřetelné, o čem budeme hlasovat?

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 227, a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 44 poslanců, proti 61 poslanec. Tento návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu usnesení, tak jak ho předkládá výbor: Poslanecká sněmovna bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření České televize za rok 2001.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 228. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 78, proti 31 poslanec. Návrh nebyl přijat.

 

Chvilku počkám, pokud někdo z předsedů klubů se chce podívat do záznamů o hlasování.

Zdá se, že žádné rozpory či výhrady k hlasování nejsou, takže mohu konstatovat, že jsme ukončili projednání tohoto bodu, aniž jsme přijali usnesení. Děkuji paní poslankyni Dostálové.

Přistoupíme k dalšímu bodu pořadu. Ještě dříve, než přistoupíme k projednávání dalšího bodu pořadu, poprosím předsedu volební komise pana poslance Hojdu, aby nás seznámil s výsledky prvního kola oněch voleb, které jsme absolvovali na začátku odpoledního jednání.

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvního kola voleb.

 

Volba místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky (bod 49).

Počet vydaných hlasovacích lístků 174, počet odevzdaných 174, počet platných hlasovacích lístků odevzdaných pro navržené kandidáty 152, čili 22 lístků bylo neplatných.

Pro pana Zdeňka Hrubého bylo odevzdáno 84 hlasů, pro Ivo Hartmana 74 hlasů, pro Karla Kühnla 75 hlasů, pro Václava Srbu 80 hlasů, pro Pavla Šafaříka 92 hlasů, pro Antonína Tesaříka 77 hlasů, pro Jiřího Václavka 88 hlasů a pro Miroslava Václavka 84 hlasů.

V prvním kole nebyl zvolen místopředseda a byli zvoleni Pavel Šafařík a Jiří Václavek jako členové prezidia a do druhého kola postupují nezvolení kandidáti, tedy Zdeněk Hrubý, Ivo Hartman, Václav Srba, Karel Kühnl, Antonín Tesařík a Miroslav Václavek.

 

Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku (bod 50).

Počet vydaných hlasovacích lístků 174, počet odevzdaných platných i neplatných lístků 173, jeden tedy nebyl odevzdán, počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty 162, to znamená, že 11 hlasů bylo neplatných.

Pro pana Václava Exnera hlasovalo 46, pro Martina Kocourka 61, pro Michala Krause 76, pro Miloše Melčáka 83, pro Vlastimila Ostrého 68 a pro Oldřicha Vojíře 69.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP