(11.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Na závěr bych chtěla říci toto - je to poslední citace: "Mýtus vlády v USA o tom, že brání vysoké morální hodnoty, je jen líbivou písničkou, která má uspat bdělost lidstva. Zasahování do vnitřních záležitostí svrchovaných států, ozbrojený boj orientovaný na potlačení národně osvobozeneckého, socialistického a komunistického hnutí a všestranné využívání násilí se staly skutečným základem vnitřní i zahraniční politiky USA." (Potlesk.)

Pomocí těchto několika citací jsem chtěla říci něco silnějšího. Prosím, abyste tomu věnovali pozornost. Silnější téma je, že se komunisté neposunuli ani o krok ve svých myšlenkách a představách o tom, jak je potřeba ovládnout svět a co je potřeba s tímto světem dělat. Říkám to zejména proto, že jsou bohužel v této Poslanecké sněmovně i síly, které si myslí, že je možné s komunisty dále počítat, že se změnili a že jejich změna je trvalá. Myslím si, že tomu tak není, že pouze dočasně a účelově předvádějí svou vstřícnější tvář, ale ke svým metodám se vrátí v první chvíli, kdy jim k tomu my, demokratické síly, dáme příležitost. Prosím, abyste tomu společně s členy ODS zabránili.

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chtěl bych poděkovat paní poslankyni Němcové, že nám tak hezky předvedla, jak pěkně umí číst, že celá brožurka se stala předmětem její procítěné deklamace. Snad možná zapomněla z fakt, která mohla říci, připomenout, že dnes je právě 45 let od doby, kdy ve městě Zwikau byla zahájena výroba automobilu Trabant. To mohla říci také. Myslím si, že efekt by byl zhruba podobný.

Protože jsem ve vedení vlastní strany dával opakovaně návrh, že by každý rok mohla být udělována výroční cena za šíření myšlenek komunismu, budu přemýšlet o tom, že by to mohla být právě paní poslankyně Němcová, která by letos tuto cenu dostala. (Potlesk.)

Pokud jde o roli amerických ozbrojených sil ve 20. století v zahraničí, opravdu není čím se chlubit. I když McNamara napsal knihu, kde se dodatečně snažil vysvětlit smysl vietnamské války - je to velice zajímavá kniha, argumentačně i pro vysvětlení hospodářského vývoje jihovýchodní Asie - myslím si, že role, kterou tam sehráli američtí vojáci, zrovna čestná a slavná nebyla.

Nebyla ale ani v Latinské Americe, kde by mohly být vylíčeny desítky případů flagrantního porušení mezinárodního práva. Třeba v případě Kuby bych mohl uvést příběh tzv. Plattova dodatku. Jestli to paní poslankyně neví, Plattův dodatek dával právo USA v případě, že se budou cítit ohroženy ve svých zájmech, ozbrojenou cestou intervenovat na Kubě. Udělali to pětkrát. Je známý případ třeba guatemalské revoluce, kde byl demokraticky zvolený prezident svržen silami, které byly podporovány a financovány z USA. Mnohé lidi v Latinské Americe, přesvědčené demokraty, to vedlo k velké skepsi, jak to s lidskými právy a s demokracií Američané myslí. Je to podpora diktátorských režimů toho nejhoršího kalibru, od Streslera až po Pinocheta, je to podpora vojenských převratů, které se udály v těchto zemích, je to svržení íránské demokratické vlády v 50. letech - doktora Mosaddeka. Mohl bych jmenovat spousty případů, které dokazují, že uvedená brožurka, i když je psaná stupidním stylem, z hlediska fakt od věci není.

V každém případě se ukázalo, že stínová vláda, kterou nejsilnější opoziční strana sestavila, je spíše vládou stínů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Grebeníček.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Dámy a pánové, nebude to něco srovnatelné s mým prvním a druhým vystoupením, už jen drobné poznámky, citace. Měl jsem v sobě skoro hypotézu, že bude hodně citovat kolega Ransdorf, budu ho možná v tuto chvíli suplovat, dal se jinou cestou. Přesto chci reagovat na paní místopředsedkyni Němcovou.

Jsou různé citáty. Platon kdysi řekl: Všechny války vznikají pro hmotné statky. Nepodezíral bych ho z členství v KSČM. (Potlesk.).

Pokud se týká jiných klasiků, například Byron prohlásil: Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky.

Konečně Karel Čapek: Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.

Naznačuji, že citáty jsou různé, někdy se oponenti militarizace v mnoha věcech shodují. Vyrostl jsem v jiné době než Platon, Byron a Čapek, snad je to na mně vidět, vyrostl jsem jako mnozí jiní třeba i na Semaforu, takže s Jiřím Suchým: Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. Proto tvrdím, že když se kvůli pánům začnou lidé mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům, a nezlobte se, já mám kytky rád.

Na adresu paní místopředsedkyně Němcové: Ano, i já mám kytky rád.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi. To byla poslední přihláška do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. O slovo se chce přihlásit pan ministr Tvrdík. Dávám mu slovo. Poté vystoupí pan zpravodaj Jan Vidím.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi říci také názor hrdého a čestného poslance: jaká je to radost být členem této sněmovny!

Nejsem velký řečník a nemám tak velkou schopnost citace, ale v Alianci používáme pro vyjádření schopnosti komunikovat a spolupracovat velmi často slůvka kompatibilita a interoperabilita. Musím upřímně říci, že alespoň co se týká myšlení, zjevně nejsem kompatibilní s příslušníky KSČM a jsem na to hrdý. A interoperabilní osobně také nebudeme.

Přestože mě pan poslanec Vidím žádal, abych se zdržel v zájmu vás všech po tom kbelíku špíny dalších komentářů, pokusím se alespoň technicky odpovědět na některé dotazy z diskuse.

Musel bych sice vést úvahu o tom, proč organizuji některá zaměstnání, proč jednáme ve výborech, jestliže některé připomínky zaznívají dnes poprvé na plénu, ale nedá se nic dělat, takový je život.

Pro členy Poslanecké sněmovny chci říci, že jsme uspořádali po domluvě s panem poslancem Vidímem Den otevřených dveří na Národním středisku velení a řízení vzdušných sil, uspořádali jsme návštěvu taktické základny v Čáslavi a celý den jsme věnovali, po domluvě při vědomí odpovědnosti a složitosti celého procesu, problematice zabezpečení vzdušného prostoru nejen po dobu summitu, ale v každodenním životě. Jestliže se pan poslanec Černý aktivně zúčastnil všech těchto zaměstnání, potom musím přemýšlet, co moji vojáci a odborníci dělají špatně, jestliže mu to stále ještě není jasné.

Co se týká legislativní kvality a zpracování zákona, vláda návrh, tak jak ho předložila, považovala za správný a i dnes ho za správný považuji. Při projednávání ve výborech vznikl názor vypustit § 2 uvedeného zákona a přednést ho jako samostatný bod. Jediný problém, a není to problém kvality zákona, je kvorum potřebné pro přijetí. Vláda si stojí za tím, že kdyby bylo hlasováno o původním záměru zákona, bylo by to také přijatelné a právně čisté řešení.

Co se týká otázky právní kvality, přestože nejsem právník, domnívám se, že připomínky pana místopředsedy Filipa jsou irelevantní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP