(11.20 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

Jestliže neignorujete hrozbu terorismu a jestli to neděláte úmyslně, pak jste buď omezení, či slepí.

Unesené civilní letadlo, zneužité k teroristickému útoku, za určitých okolností přestává mít statut civilního letadla. Krajní nouze či nutná obrana, to znamená čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající hrozbu, není trestným činem. Přitom musí jít o dodržení podmínek, to znamená, přiměřenost a škoda, která je takovým činem odvrácena, je mnohem většího rozsahu než škoda způsobená samotným činem. Proto je nutné mimo jiné přesně a rychle identifikovat tzv. renegáta, čehož naše letouny nejsou schopny, a proto předstupujeme s tímto konceptem.

Co se týká připomínek uzavření vzdušného prostoru, je samozřejmé, že česká vláda a české ministerstvo přijalo ne tento jediný krok, ale přijalo desítky a nebojím se říci stovky opatření k zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru, a omezení ve vzdušném prostoru je pouze jedno z nich. Provoz nad Českou republikou byl omezen a nad Českou republikou se smějí pohybovat pouze letouny za vymezených bezpečnostních pravidel schválených Bezpečnostní radou státu, a za všechno chci uvést, že se jedná např. o ochrannou službu na palubě dopravního speciálu či jiného letadla.

K úplnému uzavření vzdušného prostoru především stejně nemůže dojít, protože jak už bylo řečeno, nelze zabránit teroristickému či jinému letounu charakteru civilního letounu, který získal takovýto režim, aby vstoupil do vzdušného prostoru České republiky. Současně by absolutní uzavření vzdušného prostoru nad Českou republikou způsobilo kolaps nad Evropou a vedlo by k náhradovým škodám v řádu stovek milionů korun.

K tomu, zda jsem prozradil či neprozradil deklarací omezených schopností českých vzdušných sil nějaké mezinárodní tajemství a neohrozil tím Českou republiku, jak řekl pan poslanec Grebeníček, bych řekl: "Pane poslanče Grebeníčku, kde žijete? V této zemi po debatách mimo jiné i v této Poslanecké sněmovně i malé dítě ví, v jakém stavu jsou naše ozbrojené síly. A jestli jste neměl možnost sledovat petici pilotů na prezidenta České republiky" - (potlesk poslanců klubu KSČM) - "jestli jste neměl možnost sledovat řadu kroků a hodnocení, se kterými já osobně jsem předstoupil před tuto Poslaneckou sněmovnu a o kterých jsme vedli veřejné debaty, pak už skutečně nevím, co k tomu dodat."

O nákladech už jsem hovořil. Přes to všechno je potřeba říci, že letouny Spojených států amerických z českého území budou působit pouze výjimečně, že budou působit právě v tom tzv. trvalém střehu, nad Českou republikou v té době budou působit dva stratotankery KC 135, a tu nejnákladnější složku toho paliva, když už jsme tedy v této debatě, ponesou mimo jiné téměř ze sta procent Spojené státy americké, a dotankování letounů na českém území bude výjimečnou, nikoli pravidelnou záležitostí. A to vše při tom, že spojenecké letouny jsou bohužel ve svém provozu levnější a efektivnější než letouny české armády. A mrzí mě, že tato debata k nákladům se vůbec vede, protože to není podstata tohoto zákona.

Nebudu se pokoušet odpovídat na řadu dalších diskusí, které asi vzniknou anebo by mohly vzniknout, ale jsem přesvědčen jako ministr obrany, jako ministr této země odpovědný za bezpečnost a obranu, že jsem postupoval správně, že volíme preventivní a odstrašující režim, nečekáme a nereagujeme na konkrétní bezpečnostní riziko či bezpečnostní hrozbu. Volíme režim, který připravili nejlepší vojenští odborníci a experti Armády České republiky ve spolupráci se svými partnery ze Severoatlantické aliance. Bezpečnost nejenom účastníků summitu, ale zejména bezpečnost obyvatel celé České republiky - stíhací letouny Spojených států totiž chrání celou Českou republiku po dobu těchto tří dnů - není v žádném případě ohrožena.

Bohudík - anebo bohužel - na rozdíl od vás, kteří jste diskutovali zejména z levé části Poslanecké sněmovny, nemohu jen pouze planě tlachat, ale musím jednat. Proto jsem jednal, a s vědomím toho, že jsem neměl jinou možnost a že jsme ani na Ministerstvu obrany, ani v české vládě či v Bezpečnostní radě státu absolutně nic nezanedbali, jsem předstoupil se žádostí o schválení tohoto konceptu před Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji vám všem za pozornost a prosím o schválení tohoto zákona. Děkuji vám. (Potlesk poslanců vládní koalice.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Tvrdíkovi a prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj Vidím.

Já (k poslaneckému klubu KSČM), dámy a pánové, jsem nedostal informaci z klubu KSČM, že by došlo k výměně předsedy klubu nebo že pana předsedu klubu zastupuje některý z místopředsedů. Bylo to tak dohodnuto sice v minulém volebním období, ale předpokládám, že tato zásada přechází i do tohoto volebního období.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně shrnul právě proběhnuvší rozpravu a vyjádřil se k ní.

Ve sloučené rozpravě jak k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, tak k vládnímu návrhu zákona vystoupilo 11 poslanců, z toho poslanci Zahradil, Laštůvka, Oldřich Němec, Fajmon a Němcová byť s drobnými výhradami tuto předlohu velmi výrazně podpořili, a dále pak poslankyně a poslanci Filip, Alexander Černý, Konečná, Ransdorf, Grebeníček a Vymětal, kteří tuto předlohu nepodpořili. Někteří kolegové vystoupili v rozpravě opakovaně, a nutno podotknout, že jejich opakovaná vystoupení přinášela celou řadu zajímavých informací. Kupříkladu ve svém druhém vystoupení pan poslanec Ransdorf seznámil Poslaneckou sněmovnu se skutečností, že je to právě 45 let, kdy byla zahájena výroba automobilu Trabant (veselost v sále), a pan poslanec Grebeníček ve svém třetím vystoupení dokonce recitoval, možná, že kdyby vystoupil počtvrté, že by nám i zazpíval. (Potlesk a veselost ve sněmovně).

Vystoupení komunistických poslanců myslím zcela jasně utvrdilo tuto sněmovnu v tom, že jejich nenávist vůči Severoatlantické alianci - jak tak rádi říkali "Severoatlantickému paktu" - je nekonečná, a pokud už nemají k dispozici Varšavskou smlouvu, tak proti NATO bojují alespoň pomocí těchto mikrofonů. Zaplať pánbůh, že už mají jenom tyto mikrofony! (Potlesk.)

V rozpravě zazněly návrhy dva. Zazněl návrh na zamítnutí - pana poslance Vymětala, a současně tentýž poslanec přednesl návrh na doprovodné usnesení, nevím, ke kterému z materiálů, zda k usnesení, nebo k návrhu zákona, jež by znělo, pokud jsem si poznamenal správně: "Kocábe, vrať se, na území státu jsou opět cizí vojska!" Pan poslanec Vymětal možná ještě upřesní, zda to myslel vážně, nebo jenom jako žert.

Přesto by ale stálo za zmínku, že existuje zřejmý rozdíl mezi oněmi vojsky Varšavské smlouvy, která k nám přišla v roce 1968, a těmito nejvýše 250 vojáky Spojených států, a to např. ve formě pozvání. Tuším, že americké vojáky nezve 99 pragováků, ale tento parlament, svobodně zvolený v České republice. A také si troufám tvrdit a vsadit se s kolegou Vymětalem o cokoliv, že američtí vojáci nebudou střílet do budovy Národního muzea anebo po českých lidech.

Myslím tedy, že nyní bychom mohli přistoupit k hlasování o návrhu na zamítnutí, a požádal bych vás, pane předsedající, abyste se dotázal pana poslance Vymětala, zda myslí vážně svůj návrh na doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. K tomu prvnímu budeme moci přistoupit až poté, co vystoupí zastupující předseda klubu KSČM pan poslanec Maštálka, ke druhé vaší otázce se vysloví pan poslanec Vymětal sám. Slovo tedy má pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedající, děkuji sněmovně, že jsem dostal jako místopředseda klubu možnost vystoupit přes nepsaná pravidla.

Pan zpravodaj myslím porušil to, k čemu vyzýval jeho stranický kolega Zahradil, aby tato věc nebyla dramatizována a politizována, a z tohoto důvodu nebudu jeho plytké argumenty a výpady vůči Komunistické straně Čech a Moravy vůbec komentovat, neboť jsou pod tuto úroveň.

Chci učinit dvě poznámky k vystoupení pana ministra obrany, který reagoval na vystoupení našich poslanců, kteří vznesli konkrétní dotazy.

Tedy za prvé. Vy sám, pane ministře, jste se zúčastnil jednání za účasti generála Škopka a Vladimíra Špidly s týmem expertů za účasti předsedy KSČM k politice obrany této země, a vaše vyjádření, které se týkalo našeho odborného zázemí a našich návrhů, tehdy znělo ve slovech "dobré, vynikající, excelentní, závidím". Překvapuje mě, že nyní takovými slovy komentujete vystoupení, která nejsou směrována k ničemu jinému než k tomu, že máme zájem na tom, aby byla bezpečnost této republiky zajištěna nejenom pro účastníky summitu, ale i pro občany.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP