(18.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Souhlasím s vámi v tom, že je to velmi obtížná záležitost. Když dochází k nějakému shromáždění, tak policie vždycky musí rozhodovat, jestli povede proti shromáždění nebo konkrétně osobě zákrok třeba v případě, že to shromáždění je pokojné a dopouští se přestupku tím, že jde po trávě. Je to na taktickém rozhodnutí, jestli zákrok povede, nebo nepovede. Stejně tak se rozhoduje, jestli když je dav a jeden člověk v tom davu při skinheadském shromáždění má na triku Adolfa Hitlera a policie má zakročit a ví, že v podstatě vyprovokuje tvrdý střet, když do davu vlítne a jednoho z nich bude chtít vytáhnout. Stejně tak je to v případě, když se někdo z davu anarchistů při zákroku neodmaskuje anebo bude dělat jinou věc, která je přestupkem. Vždycky musí policie vyhodnotit, jestli reaguje adekvátně na situaci. To neznamená, že si pak třeba na někoho, kdo v tom tričku je, nepočká mimo dav a nepokusí se ho pak nějak zajistit.

Že bych tady mohl prohlásit, že postup je takový, že budeme všichni spokojeni, to myslím prohlásit nemohu, protože si myslím, že to ani v podstatě nejde. Když tak nad tím přemýšlím, nepamatuji si, že by nějaký soud někdy rozhodl o tom, že tričko se srpem a kladivem je páchání trestného činu. Mám pocit, že takový rozsudek v České republice neexistuje. Mám pocit, že tady by se i policie dostávala na velmi tenký led, a myslím, že bych tady pak čelil interpelacím z druhé strany politického spektra, že policie se tady snaží likvidovat svobodu shromažďování nebo něco podobného.

Je to složité, paní místopředsedkyně. Budeme se snažit to dělat tak, aby rozhodně ani jedné, ani druhé straně policie nenadržovala, ale že vždycky bude co bedlivě sledovat, a je asi vždycky nějaký důvod ke kritice, příp. jinému názoru, než zrovna policie konkrétně zvolila. Tak ten prostor asi vždycky bude. Mám pocit, že k tomuto tématu se budeme vracet častěji asi nejen při interpelacích, ale třeba i při projednávání zprávy o extremismu.

Víc k tomu říci neumím, pokud se snažím nějak objektivně hledat odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. To byla poslední interpelace v tomto bloku, neboť poslední interpelace může být podána v 18.20 hodin.

Tím končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání skončilo v 18.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP