(11.00 hodin)
(pokračuje M. Urban)

On prorůstový být nemůže. Důležité však je věnovat se pohledu dopředu, pohledu čelním sklem. My jsme jasně řekli a říkáme, že zpracujeme střednědobý fiskální výhled, že ho podrobíme debatě v této sněmovně, že ho podrobíme debatě politických stran. Nejde jen o to, namalovat křivky deficitů, křivky příjmů nebo křivky výdajů. Jde také o to, jak tyto trajektorie naplníme, jak jsme schopni je realizovat.

My jsme připraveni realizovat zásadní reformu veřejných financí, jsme připraveni realizovat daňovou reformu, jsme připraveni v rámci legislativního procesu se znovu vrátit k těm normám, které dokumentují stav příjmů, které se snaží udělat pořádek v rámci příjmů. Chceme se vrátit k majetkovým přiznáním, chceme se vrátit k registračním pokladnám, chceme se vrátit k zákonu o omezení plateb v hotovosti. Chceme se k těmto normám vrátit s tím, že jsme ochotni s vámi o těchto záležitostech diskutovat. Je nepochybné, že reforma výdajové části státního rozpočtu, resp. veřejných financí, nás čeká.

Chtěl bych v této souvislosti jen připomenout, že minulá Poslanecká sněmovna ustanovila komisi pro důchodovou reformu. Tato komise, zřejmě z důvodů ideologických, nebyla schopna dospět k nějakému solidnímu jednotnému závěru.

Ptám se tedy, co udělala opozice pro to, abychom mohli reformovat mandatorní výdaje? Jaká je tedy skutečnost o státním rozpočtu? Ten rozpočet je transparentní, je seriózní, je to rozpočet bez jakýchkoliv účetních ekvilibristik. Odpovídá situaci, situaci, že nebyl sestavován v bodě 0, ale byl sestavován na základě nastavených parametrů dávno v letech předchozích.

Rozpočtový schodek 111,3 mld., resp. kritika, která zde zazněla oproti původním plánům vlády, to snížení ze 157 na 111, to není, přátelé, jen účetní operace, jak tady bylo některými kritiky nazýváno. Snížení ztráty konsolidační agentury bylo ze 60 na 18,6 mld. Kč, a je zřejmé, že v tomto návrhu se promítla skutečná úsporná opatření v jednotlivých kapitolách.

Porovnání čistých schodků roku 2002, který je předpokládán ve výši 82 mld., a roku 2003, který je navrhován v tomto rozpočtu ve výši 84 mld., to je přece srovnatelné číslo. Srovnatelné i přesto, že v příštím roce bude znovu pokračovat růst mandatorních výdajů na základě zákonů, které jsou schváleny.

Výhled deficitu, který je součástí tohoto předloženého materiálu, to je, že v roce 2004 by měl být deficit 107 mld., v roce 2005 102 mld., v sobě zahrnuje i návrh na ztrátu konsolidační agentury, kterou bude obsahovat. Ta bude ve výši 65 v roce 2004 a 59 mld. v roce 2005. Je z toho naprosto zřejmé, že v tomto návrhu se čisté schodky snižují a že jednoznačný trend tohoto návrhu je ve prospěch pořádku ve veřejných financích.

Dovolte mi ještě malou poznámku na povodně. Byla zde kritika, že tento státní rozpočet zahrnuje málo finančních prostředků pro řešení povodňových škod. On by jich zahrnoval více, kdyby byl touto sněmovnou přijat balíček, který právě byl sestaven k tomu, aby mohl hradit povodňové škody. Protože balíček nebyl schválen, vláda si musela poradit jiným způsobem. Musí si vypůjčit od Evropské investiční banky a musí povodňové škody řešit prostřednictvím Státního fondu dopravy a Státního fondu rozvoje bydlení.

Snad jenom malou poznámku k hodnocení Evropské unie. Ano, Evropská unie říká, že naše deficity v porovnání k HDP jsou příliš vysoké. Ano, Evropská unie říká, že mandatorní výdaje ve vztahu k HDP jsou rovněž vysoké, resp. trendy nejsou dobré. Říká i to, že bychom měli reformovat penzijní systém. Ale také říká, že u nás existuje snaha o vyšší transparentnost státního rozpočtu, říká, že Česká republika je standardní zemí s tržní ekonomikou. Říká, že České republice se podařilo znovuzískat makroekonomickou stabilitu.

Jaká je tedy pravda o státním rozpočtu? Není ani krutá, není ani báječná. Jak to tak v životě bývá, je to někde uprostřed. Tento návrh rozpočtu je seriózním rozpočtem ku prospěchu občanů České republiky.

Dovolte, abych jménem klubu sociální demokracie sdělil, že celý klub sociální demokracie takto dobrý rozpočet podpoří.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Urbanovi a prosím, aby se slova ujal pan ministr Zdeněk Škromach. Další přihlášky do rozpravy nemám, alespoň ne v písemné podobě.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Já bych nevystupoval, ale vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu ODS mě vede ke krátké replice, protože to je stále se opakující představování, když nechci použít tvrdé slovo, tak nepravd, které se týkají nejenom státního rozpočtu, ale vůbec práce této vlády.

Já myslím, že právě ze strany této strany a tohoto poslaneckého klubu by měla být určitá pokora k tomu, co se napravuje a co jsou důsledky i činnosti této strany v rámci minulých vlád. Protože myslím, že stačí si přečíst dluhy bank, které vznikly, 500 mld., a možná že další miliardy a stovky miliard, které právě chybějí v tomto státním rozpočtu.

A jenom bych možná připomněl panu poslanci Tlustému, že kromě toho, co se týká výdajů, tak zazněla zajímavá informace, a myslím si, že stojí za to ji sdělit této sněmovně, v rámci tripartity, že v roce 1993, kdy daňová kvóta byla o 4,5 % vyšší, než je kvóta pro příští rok, a my neustále hovoříme pouze o výdajové stránce a nehovoříme o příjmové stránce. Tak pokud by byla pro příští rok, tak by znamenala, že na stránce příjmů by se objevilo více než 100 mld. Kč.

A proto bych prostřednictvím řídícího chtěl vzkázat panu poslanci Tlustému, až tady bude hovořit o hrníčcích a podobných rozdělováních. Hrníčků mohu mít, kolik chci. Ale budu je naplňovat pouze podle toho, jaké budu mít příjmy. A bohužel, důsledek, který byl právě tlakem pravice na to, aby se neustále snižovaly příjmy státního rozpočtu snižováním daňové kvóty, nevedl k tomu, co neustále je tady opakováno, že snížení této kvóty povede naopak k nárůstu příjmů státního rozpočtu, ale prokazuje se, že vede jednoznačně ke snižování příjmů a k neustálému tlaku pod touto záminkou na snižování tzv. mandatorních výdajů. Je potřeba to obojí dát do souladu.

A myslím si, že právě vláda, již reprezentuje pan poslanec Tlustý a která vlastně ve své praxi prosadila to, co měla ve svém heslu, to je chudým brát a bohatým dávat, v tom pokračuje i nadále.

(Potlesk v levé části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásila místopředsedkyně sněmovny paní Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, členové vlády, vážené paní poslankyně a pánové poslanci. Za pár minut nebo v průběhu hodiny, možná dvou, proběhne jedno z nejdůležitějších hlasování, které tato sněmovna v letošním roce bude absolvovat. Toto hlasování předurčí život našich občanů v příštím roce a to předurčení je velmi vážnou věcí na to, abychom velmi důkladně zvažovali to, co činíme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP