(11.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

A jenom velmi malou skupinu z této velké množiny tvoří lidé, které nazýváme někdy pejorativně úředníky, ačkoliv dobrá veřejná správa a efektivita veřejného sektoru a obecně politického demokratického systému velmi záleží na kvalitě práce těch, kteří systém spravují a obsluhují jeho informace.

Hovoříme-li o oněch penězích, musíme si uvědomit, že existují mimorozpočtové fondy, které jsou také spjaty se státním rozpočtem, a že v okamžiku, kdy by státní rozpočet nebyl schválen, velmi se stíží zvládání povodňových škod, výstavba silnic, bytová výstavba a dále. Hovoříme-li o oněch prostředcích a oněch abstraktních číslech, tak je nutné si uvědomit, že v rozpočtu je skryto přibližně 20 miliard zaměřených na přímou povodňovou podporu nebo zvládání povodňových škod. A opět by nastala situace, která by byla velmi komplikující.

Rozpočet mimo jiné se tedy odehrává v kontextu povodní, o tom jsem hovořil, v kontextu vstupu do Evropské unie, v kontextu poměrně velkého mezinárodního napětí, kdy těžko můžeme odhadnout, jakým způsobem se svět bude vyvíjet dál. Neexistuje hledisko, které by mohlo odůvodnit rozpočtové provizorium. Neexistuje možnost bez naprosté drastické změny rozpočtu s katastrofálními důsledky na život obyvatel, aby se rozpočet vytvořil zásadně jiný.

Myslím si, že je jistě možnost debatovat uvnitř rozpočtu potom o jednotlivých položkách, a také se tato debata povede, ale rozpočet jako zcela zásadně jiný dokument se vytvořit nedá, protože tento rozpočet nenaráží na meze politické, ale na meze reality. My jsme povinni relativně nerušeně a rozumně spravovat běh našeho státu, připravit podmínky pro to, aby mohl zvládat budoucnost, která je před ním.

V debatě o státním rozpočtu se také hovoří o velkých nutnostech reformy veřejných financí. A musím říci, že vláda tuto nutnost nepopírá. Jsme přesvědčeni, že zdravé veřejné finance jsou součástí fungujícího demokratického systému a že prostě není možné, abychom neviděli, že ačkoliv stavové veličiny nedosahují ještě ohromujících hranic, tak přesto některé tendence a některé trendy, které v rozpočtu jsou, jsou trendy, které musíme brát v úvahu.

Vládní koalice ve své koaliční dohodě jasně říká, že do konce roku připravuje představu rozpočtového výhledu, který se stane základem pro strategii veřejných financí pro příští období. Definovala si cíl, který se v kontextu moderní doby ukazuje jako poměrně ambiciózní, to znamená snižovat rozpočtový deficit a zvládnout jej v určité relaci pro příští volební období. Tento rozpočtový výhled se intenzivně připravuje. Pracují na něm odborné týmy. A je to poprvé, kdy se připravuje s takovou odbornou podporou a s takovou vážností.

Dámy a pánové, musím říci, že jakkoliv nepopíráme potřebu moderace veřejných rozpočtů, jejich dílčí reformy nebo i výrazné reformy, tak přesto považuji za zcela jasné, že jakékoliv zákroky a zásahy tohoto typu musíme připravovat pouze v kontextu strany příjmové i výdajové a v kontextu dlouhodobé strategie tak, abychom byli schopni dosáhnout svého cíle. Jakýkoliv jiný pokus je neracionální a pro naši zemi velmi nebezpečný.

Dovolte mi, abych si vypomohl s příměrem, který nesouvisí s rozpočtováním, ale souvisí s letectvím. A protože tato sněmovna často debatovala problematiku nadzvukových stíhaček, tak mi dovolte, abych použil obraz, který s nadzvukovým letectvem souvisí. Nadzvukové letadlo je schopno učinit takový obrat, že bezpečně zabije svého pilota. Toho jsou si konstruktéři vědomi, proto mají piloti takzvané antiG obleky a současně v aerodynamice a programovém vybavení stroje jsou některé manévry nemožné. Ta snaha definovaná ODS o prudkou zatáčku ve směru našich veřejných financí je přesně ona situace, ke které by došlo, kdyby letadlo zabilo svého pilota, kdyby zasáhlo naše občany způsobem, který by byl neudržitelný. Proto je velmi nutné mít přesný projekt změny a přesně vyvažovat situace a jejich jednotlivé váhy a dílčí parametry.

Přesně tento projekt vláda připravuje. Připravuje jej velmi zevrubně, podrobí jej debatě jak ve sněmovně, tak i v široké odborné veřejnosti, a tato teprve vyjasněná a zřetelná představa se stane základem pro odpovídající manévr, který přinese našim veřejným financím dlouhodobou stabilitu a umožní vytvářet rozpočty, které bych nazval národohospodářsky aktivními.

Dámy a pánové, při úvahách o tom, jak budete hlasovat, vězte, že rozpočtové provizorium je v tomto okamžiku mimořádné škodlivé pro jednoho každého občana České republiky, zvláště v situaci, kdy překonáváme povodňové škody, kdy mezinárodní kontext je velmi vypjatý. Zahnáním země do rozpočtového provizoria nejste schopni přinést cokoliv dobrého, pouze vytvořit komplikace, které budou platit všichni naši občané. Myslím si, že je to věc, kterou byste ve svém rozhodování měli vzít v úvahu.

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové, nemohu než nereagovat na to, co řekl pan premiér Špidla. Vy, kdo jste poslouchali všechna vystoupení do okamžiku, než pan premiér vystoupil, tak mi dáte za pravdu, že i když diskuse o tom, jestli je rozpočet dobrý, nebo špatný, jestli mohl být jiný, nebo nemohl být jiný, tak tato diskuse nikdy nesklouzla k tomu, abychom navzájem osočovali své vlastní politické strany, až do okamžiku, než vystoupil pan premiér.

Nemohu než na jeho otázku reagovat tak, zda to náhodou není tím, že ODS má před kongresem, tak bych se spíše zeptal, zda to není tím, že ČSSD má po prohraných volbách.

(Hluk a smích v sále.)

Teď jsem si připadal, pane ministře práce a sociálních věcí, jako v zoologické zahradě.

Pan premiér řekl, že jiný než tento rozpočet není reálný. Strašil občany České republiky tím, že jiný než tento rozpočet povede ke katastrofě. Toho slova použil. Je opravdu neuvěřitelné, že vláda sociální demokracie žije v přesvědčení, že nelze žít jinak než dělat dluhy. A v tomto přesvědčení nežije jeden rok, v tomto přesvědčení už žije pátý rok, protože tento rozpočet je pátým rozpočtem, který vláda sociální demokracie představuje.

Mě by zajímaly, vážení členové sociální demokracie, vaše rodinné účty. Jestli také už pátý rok doma sestavujete schodkový rozpočet?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP