(11.40 hodin)
(pokračuje Říman)

Slyším ano. To je dobré vysvědčení.

Pan premiér Špidla sám sestavuje už pátý rozpočet. Čtyřikrát se na tom podílel jako místopředseda vlády, jednou se na tom podílí jako předseda vlády. Nestrašte nás zkazkami o letadlech, o otáčejících se letadlech, které my snad jako ODS chceme udělat najednou a rychle. Pan premiér Špidla a jeho vláda měli pět let na to, aby tuto otáčku udělali střídmě, pomalu a rozumně. Neudělali žádnou otáčku. Letadlo, o kterém pan premiér vtipně hovořil, jeho letadlo daleko spíše připomíná známou hru.

Není možné se zaštiťovat v návrhu tohoto rozpočtu mandatorními, sociálními a zdravotními výdaji. Neříkejte prostřednictvím tohoto mikrofonu občanům našeho státu, že rozpočet je nutný, aby oni měli své sociální dávky a státní zaměstnanci své mzdy. Řekněte jim, že ty rostou jen o jednu třetinu, resp. jen o jednu polovinu celkových výdajů tohoto rozpočtu. Rostou méně, než rostou ostatní výdaje. Nevím, jestli jste si toho všimli a jestli jste to zaznamenali. Nestrašte lidi, kteří trpěli za povodní a dnes mají rozbité cesty, tím, že nebude-li schválen tento rozpočet, nebudou se opravovat silnice, železnice a dálnice. To je lež jako věž, protože silnice, železnice, infrastruktura se opravuje úplně z jiných peněz než těch, které jsou v návrhu státního rozpočtu.

To, co zde předvedl pan premiér Špidla, a nic jiného, co zde zaznělo v uplynulých několika hodinách, byla pustá demagogie. Tento rozpočet neznamená nic jiného než pokračování po trajektorii letadla, na které už jsme šestým rokem. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Říman. V rámci rozpravy ještě vystoupí ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, když už v Poslanecké sněmovně na závěr naší rozpravy ke státnímu rozpočtu padají takto silná slova o demagogii a podobně, chtěl bych připomenout Poslanecké sněmovně chvíle, které nejsou tak vzdálené, chvíle, kdy to byli poslanci ODS, kteří navrhovali, abychom zablokovali z výnosů privatizace částku 50 miliard korun a vyčlenili je stranou, tak aby tyto prostředky nebylo možné použít jako příjmy Státního fondu dopravy a Státního fondu bydlení. To by byla přesně ta situace, pokud by se to povedlo, kdy by byla ohrožena výstavba cest, kdy by byla významně ohrožena výstavba dopravní struktury, zejména té, která je ve fázi rozestavěnosti, která v této chvíli čeká na to, až bude schválen rozpočet Státního fondu dopravy, ve kterém počítáme s výdaji v rozsahu 45 miliard korun právě do této oblasti.

Domnívám se, že bychom měli být schopni si pamatovat nejen to, co se zde odehrávalo před pěti minutami, ale měli bychom si také pamatovat, co se zde odehrávalo před několika týdny nebo před jedním měsícem. A protože bychom si to měli pamatovat, a řada kolegů si to pamatuje - kolega Říman nebyl poslancem v minulém volebním období, proto mu nevyčítám, že si tuto skutečnost nepamatuje. Ale poslanci, kteří zde seděli, a zejména poslanci ODS, si jistě vzpomenou na to, že vláda, v níž byla sociální demokracie, předkládala již pětkrát rozpočet do Poslanecké sněmovny, pětkrát - jak zde opakovaně zaznělo - předkládala tento rozpočet, z toho třikrát pro tento rozpočet hlasoval i poslanecký klub ODS.

Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, členové vlády, velmi mě mrzí, co předvedl nyní pan ministr financí Sobotka. Spíš jsem čekal, že shrne věcně debatu a možná přislíbí ve svém vystoupení některé věci, které by možná mohly vést k tomu, v nějakém horizontu diskutovat o tom, kam spějeme. Protože zlomový rok 2006 je v nedohlednu, neví se, co bude po něm, protože projekt je pouze do roku 2005. Neumím si představit, jak se toto za rokem 2005 změní.

Nicméně musím reagovat na to, že to, co řekl, je opravdu spíše v rovině demagogie. Ano, byl předložen návrh, jak z jednorázové privatizace - která se mimochodem moc nedaří - uvolnit 50 miliard korun, deponovat je na zvláštní účet, který by spravovala vláda. Pan ministr financí jistě ví, že všechny věci, které by se z tohoto účtu financovaly jako povodňová zátěž, by mohl financovat klidně i prostřednictvím fondu dopravní infrastruktury, protože v jeho zákoně je, že může být naplněn ze státního rozpočtu. Nemusí být plněn přímo. Nám šlo o to, aby tyto prostředky byly transparentní, aby za ně ručila vláda, nikoli fond toho či onoho typu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Hlásí se pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi strohý a krátký. Uvedu několik suchých čísel bez dalšího komentáře.

Když v roce 1998 přišel na toto místo vládnout Miloš Zeman, činil státní dluh 172 miliard, přepočteno na jednoho občana České republiky - 17 200 korun. Až skončí dobrodružná cesta Vladimíra Špidly v pololetí roku 2006, bude dle makroekonomického rámce, který je součástí a přílohou návrhu státního rozpočtu na příští rok, činit státní dluh 1,092 bilionu korun - přepočteno na jednoho občana republiky 109 200 korun českých.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Hlásí se pan poslanec Martin Kocourek. Má slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že trochu protahuji tento významný okamžik, ale musím reagovat na pana ministra, který zde řekl, že poslanci ODS hlasovali pro tři poslední státní rozpočty. Hlasovali, ale na základě dohod, které říkaly, že deficity - a ve vašem pojetí čisté deficity - se budou postupně snižovat, nicméně a na rozdíl od kolegy Kalouska, který vyjadřuje víru, jsme tato čísla dali na papír a vláda sociální demokracie nám je podepsala. Bohužel nás zklamala, proto této vládě už nevěříme, že je schopná cokoli dělat. Přesvědčili jsme se o tom v minulosti a je nám líto těch, kteří na základě těchto čísel ještě nepochopili, že tato vláda není schopná dělat nic.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Martin Kocourek. Rozpravu v tuto chvíli končím.

Dámy a pánové, v tuto chvíli je zde prostor pro pana ministra financí Bohuslava Sobotku.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se po skončení rozpravy k prvnímu čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2003 k této rozpravě jako zástupce předkladatele, to je vlády České republiky, vyjádřil.

Musím říci, že jsem v roli poslance této Poslanecké sněmovny byl přítomen projednávání asi šesti či sedmi zákonů o státních rozpočtech. Vzpomínám si a před malou chvíli jsem si vybavil okamžiky, které byly spojeny s tímto projednáváním zákona o státním rozpočtu v minulých letech, a jaká se zde zhruba vedla debata o návrhu zákona o státním rozpočtu v prvním čtení. Vzpomínám si, že bývaly v této Poslanecké sněmovně čase, kdy opozice kritizovala rozpočet, jeho jednotlivé parametry, ale současně také říkala, jak by to dělala ona, pokud by měla vládní zodpovědnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP