(12.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Abychom v příštích letech uvnitř státního rozpočtu vytvořili lepší prostor pro realizaci vládní politiky, protože právě tím, že rozpočet je takto napjatý, neumožňuje vládě variabilně a pružně reagovat na změnu situace, ať už změnu situace v ekonomice, nebo na změnu situace, která je způsobena například takovými povodněmi, jako jsme zažili v letošním roce. Nelze v těchto trendech v příštích letech v žádném případě pokračovat.

Zazněla zde myšlenka - a tím bych pravděpodobně skončil své závěrečné slovo - že pokud vláda má 101 hlasů na to, aby prosadila takovýto návrh zákona o státním rozpočtu, tak musí mít i 101 hlasů na to, aby prosadila příslušné reformy veřejných financí, které by zlepšily stav našich veřejných financí. Ano, domnívám se, že vláda musí mít 101 mandátů na to, aby tyto reformy prosadila, ale domnívám se, že by bylo daleko lepší, pokud by na tyto reformy neměla 101 mandátů, ale měla jich 150 nebo jich měla 200. Jak jsem poslouchal proběhlou debatu v Poslanecké sněmovně, i když se lišily názory na to, jestli schodek by měl být nižší, nebo vyšší, vnímal jsem, že zde velmi často zaznívaly racionální názory, racionální konstatování a racionální analýzy současného stavu veřejných financí. Domnívám se, že vládní koalice může mít při této snaze v Poslanecké sněmovně celou řadu spojenců.

Vyzývám všechny rozumné poslance, kteří si uvědomují naši současnou složitou rozpočtovou situaci, aby vládě tuto cestu usnadnili, aby vládu na této cestě podpořili. Začátkem této cesty je tento rozpočet, tak jak jsme ho připravili a tak jak vám ho v tuto chvíli vláda České republiky předkládá. Je to rozpočet uměřený, je to rozpočet realistický, je to rozpočet pravdivý.

Žádám Poslaneckou sněmovnu o to, aby tento návrh zákona o státním rozpočtu schválila v základních parametrech, tak jak byly předloženy, a jsem připraven debatovat o vnitřních vztazích tohoto návrhu zákona o státním rozpočtu při jeho dalším projednávání v Poslanecké sněmovně. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bohuslavu Sobotkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj předseda rozpočtového výboru Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, svůj komentář k návrhu státního rozpočtu jsem přednesl ve včerejší části rozpravy a nepokládal bych za přínosný pokus o zpravodajskou anotaci včerejší i dnešní košaté diskuse. Proto se omezím na konstatování, že během rozpravy nepadl žádný návrh z pléna, který by byl relevantní k části 13 zákona o jednacím řádu, a že jediným návrhem, který má Poslanecká sněmovna k hlasování, je návrh rozpočtového výboru, který máte předložen ve sněmovním tisku 93/1. Doporučuji o něm hlasovat jako o celku a doporučuji jeho přijetí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji. Poslanecké sněmovně chci sdělit, že mám informace z klubu KSČM, který žádá o třicet minut na jednání klubu. Čili ve 12.35 hodin se zde sejdeme k závěrečnému hlasování. Vyzvánět už budu jen velmi krátce, takže ve 12.35 všichni, kteří budou chtít hlasovat, ať přijdou do sněmovny.

Další poslanecké kluby požádaly o prodloužení přestávky na jednání, a tudíž svolávám odpolední jednání na 13.30 hodin. Spojíme jednání klubů s obědovou přestávkou. Přeji vám úspěšné jednání i dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP