(12.20 hodin)
(pokračuje Doktor)

A musím říci, že nese i riziko dalších výplat z fondu pojištění. Nechci říci nic, co by bylo návodem k nějakému zavádějícímu chování, ale při vědomí toho, co může být přijato, bych se vůbec nedivil, kdyby ti, kteří ještě podnikají v sektoru družstevních záložen, toto podnikání sklopili, ukončili a velmi rychle se přihlásili k fondu pojištění, zvýšili povinnou výplatu a další tlak na to, aby zde byly opět vydávány nějaké dluhopisy či jiná forma toho, jak bychom do fondu pojištění přispěchali s jednou či dvěma miliardami a ukončili nešťastné podnikání sektoru družstevních záložen.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Hovořit bude pan poslanec Svatomír Recman jako druhý a poslední přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo předložil bych Poslanecké sněmovně návrh usnesení, jak jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě. Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení ve znění:

Poslanecká sněmovna

1. vrací návrh zákona navrhovateli k dopracování podle § 90 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

2. doporučuje navrhovateli využít poznatky a náměty k zákonu č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas dne 9. dubna 2002, sněmovní tisk 1088/5, pro dopracování vládního návrhu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, sněmovní tisk 124.

Jsem přesvědčen o tom, že bychom mohli hlasovat o obou částech odděleně.

Mám zde ještě podmíněný návrh v případě, že by Poslanecká sněmovna nepřijala toto usnesení, kterým vrací vládě návrh zákona k dopracování, a tak bych doporučoval přikázat návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru a prodloužit lhůtu k projednání zákona ve výborech o 30 dnů, pokud by s tímto prodloužením vyslovil souhlas navrhovatel, nebo o 20 dnů můžeme prodloužit dobu k projednávání, a to bez souhlasu navrhovatele.

Tolik můj návrh na usnesení a další postup.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím. Ještě si přeje vystoupit pan ministr Sobotka, takže mu uděluji slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pan poslanec Doktor mluvil určitě jako kniha a musím říci, že v jeho vystoupení se skrýval jeden logický rozpor. Pokud zde na jedné straně pan poslanec Doktor hovořil plamenně o tom, že je třeba dát současným poctivým družstevním záložnám čas na to, aby se mohly připravit transformovat tak, aby přežily vstup do Evropské unie, to znamená, aby splnily podmínky, které zde po vstupu do EU budou muset platit, tak na druhé straně navrhuje, aby se tento návrh zákona vrátil vládě k dopracování, to znamená, abychom ztratili další měsíce tím, že se bude tento návrh zákona dopracovávat, že bude procházet vnějším připomínkovým řízením, že bude posléze předložen do Poslanecké sněmovny, a logicky v něm budeme muset navrhnout pouze daleko kratší přechodné ustanovení, než bychom byli schopni navrhnout nyní, kdy tento návrh je předložen Poslanecké sněmovně a kdy je zralý k tomu, aby byl v Poslanecké sněmovně projednáván.

Domnívám se, že zde existují důvody pro to, abychom debatovali o tom, zda mechanismy, časové lhůty a všechny principy, které jsou v návrhu obsaženy, odpovídají ideálně současné situaci a stavu, ve kterém se náš družstevní sektor nachází. O tom lze debatovat. To ale, o čem nelze debatovat, jsou pravidla, která budeme muset při vstupu do EU respektovat. My se nemůžeme tvářit, že některá pravidla budeme respektovat, či některá pravidla budeme muset respektovat, a že některá jiná pravidla respektovat nebudeme muset. V každém případě Česká republika je povinna přijmout takovou legislativní úpravu, která upraví poměry v sektoru družstevních záložen tak, aby to vyhovovalo pravidlům, která platí v rámci EU, a není možné, aby v této části našeho právního řádu a našeho sektoru finančnictví existoval takto zásadní nesoulad v oblasti úpravy, která se týká například otázky základního kapitálu družstevních záložen.

Domnívám se, že Poslanecká sněmovna promarní svoji šanci zahájit projednávání této novely a bere současně tolik potřebný čas i těm družstevním záložnám, které dnes podnikají rozumně, které jsou v solidní finanční situaci a pouze čekají na to, až zákonodárce stanoví jasná pravidla pro jejich transformaci na nové podmínky. Každému, kdo dnes funguje v těchto záložnách, kdo je v jejich statutárních orgánech, tak i každému vkladateli je dnes zřejmé, že družstevní záložny nebudou moci po vstupu do EU fungovat na základě stávajících předpisů. Každému z nich je zároveň jasné to, co zřejmě není zcela jasné panu poslanci Doktorovi, že tyto záložny potřebují čas na to, aby mohly přizpůsobit své vnitřní poměry. V tuto chvíli již nemáme čas ztrácet čas tím, že se tento návrh zákona vrátí vládě k přepracování.

Dovolil bych si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby přijala tuto odpovědnost, aby zahájila projednávání tohoto návrhu zákona. Tento návrh zákona je harmonizační novelou, je to návrh zákona, který umožňuje spořádaný systémový přechod ze současných nevyhovujících poměrů v sektoru družstevních záložen na poměry, které budou standardní a kompatibilní. Toto není návrh zákona o likvidaci sektoru družstevních záložen, to je návrh zákona, který povede ke konsolidaci, ke koncentraci, čili k procesům, ke kterým docházelo i v jiných finančních segmentech českého finančního trhu. Když se podíváme na to, jaké procesy nastaly v oblasti penzijního připojištění a penzijních fondů, i tam došlo ke koncentraci, ke konsolidaci, a myslím, že jde o proces, který je možno vnímat jako proces pozitivní.

Domnívám se, že v tuto chvíli další debata o podrobných náležitostech této novely již nemá velkého smyslu, a tak si dovolím Poslaneckou sněmovnu požádat, aby tento návrh zákona propustila do druhého čtení, a ve druhém čtení je možné vést poměrně intenzivní debatu. Domnívám se, že je zde rovněž i prostor pro to, aby termín pro projednávání ve výborech byl prodloužen, například způsobem, který navrhoval pan zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Třicet dní, to je vaše právo. Dámy a pánové, zvoním, čímž dávám znamení těm, kteří chtějí hlasovat o návrzích, které v průběhu obecné rozpravy zazněly a se kterými vás seznámí pan poslanec Recman.

K jeho návrhu bych chtěl říci, že o první části návrhu na usnesení dám hlasovat, o té druhé části bych dal hlasovat pouze v případě, že by sněmovna souhlasila se zařazením nového bodu, protože po přerušení a vrácení návrhu zákona k přepracování nemůžeme žádné doporučení v průběhu projednávání tohoto bodu přijmout. Musel by být zařazen nový bod a v tomto bodu bychom mohli přijmout toto usnesení.

Pane poslanče, berte laskavě moje stanovisko na vědomí.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, vnímal jsem to tak, že ono doporučující usnesení k vrácení není hlasovatelné. Je to v podstatě součást -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Není to součást. Budu tomu rozumět tak, že až budeme projednávat novelu jednacího řádu, dáte tento návrh do novely jednacího řádu, ale v tuto chvíli naše právní úprava nám neumožňuje, abychom poté, co jsme vrátili návrh zákona k přepracování, v rámci tohoto bodu přijali další usnesení.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo vyřešili bychom to tím, že nebudu souhlasit s vašim názorem a že o tom rozhodne sněmovna - bude pouze jedno hlasování navíc.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, že nemáte právo tuto námitku vznášet. Je to tak, jako kdybyste zpochybňoval to, co je napsáno v jednacím řádu. Seznamte se s ním a řekněte mně, na základě kterého paragrafu chcete, abych o tomto usnesení dal hlasovat.

Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, domnívám se, že nemůžete nedat hlasovat o námitce poslance. O námitce poslance je možné dát hlasovat a na vaši žádost, aby vám pan poslanec ukázal, podle čeho to v jednacím řádu jde, bych vás chtěl stejně požádat, abyste prokázal, podle čeho to v jednacím řádu nejde.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Odkazuji na tu část zákona v jednacím řádu, která hovoří o tom, co lze a co nelze v prvním čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP