(18.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Je to § 63. Takže, pane zpravodaji, pokud byste chtěl korigovat svůj návrh na námitku, tak bych to ocenil.

 

Poslanec Jan Grůza: Dobře, pane místopředsedo, přesvědčil jste mě. Stahuji svoji námitku a hlasujme, ať je to jednodušší, o návrhu na zamítnutí tohoto sněmovní tisku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže v tom je shoda. Názor pana ministra je zamítavý, názor zpravodaje taktéž.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 42, proti 79.

 

V tuto chvíli se domnívám, že můžeme hlasovat o návrhu následujícího usnesení: "Poslanecká sněmovna bere zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2001 na vědomí."

Hlásí se pan poslanec Vymětal, takže hlasování prohlašuji za zmatečné.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, chtěl jsem jenom říci, že obecná rozprava byla ukončena, podrobná nebyla otevřena, aby v ní mohly padnout návrhy na usnesení. U každého bodu se vede obecná rozprava a podrobná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já jsem si jist, že jsem odkazoval na tisk 56/1 ve své úvodní řeči, kde je i ono usnesení, o kterém dávám hlasovat.

Dámy a pánové, já se zeptám pana poslance Vymětala, zdali mám jeho návrh chápat jako námitku. (Reakce mimo mikrofon.) V tom případě bude nejjednodušší, když vás požádám, abyste otevřeli rozpravu.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 137. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 85, proti 11. Návrh na otevření rozpravy byl přijat.

 

Jsme tedy v podrobné rozpravě v tuto chvíli. V podrobné rozpravě si beru za svůj návrh výboru, kterým je Poslanecké sněmovně doporučeno, aby vzal zprávu o zemědělství České republiky za rok 2001 na vědomí. Další přihlášky do podrobné rozpravy v tuto chvíli nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. Domnívám se, že můžu dát o usnesení, které jsem právě přednesl, hlasovat.

 

Rozhodneme tedy v hlasování pořadové číslo 138 o přijetí či nepřijetí tohoto návrhu usnesení. Já se ptám, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro bylo 107 poslanců, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Dámy a pánové, domnívám se, že lze projednat ještě bod 91, protože mám informaci, že by jeho projednání nemuselo trvat příliš dlouho. Je to bod, který jsme zařadili za bod 66. Je to žádost Poslanecké sněmovny o zprávu vlády.

 

91.
Žádost Poslanecké sněmovny o zprávu vlády

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení petičního výboru s číslem 41 a usnesení výboru s číslem 50 z jejich společného zasedání ze dne 28. listopadu t. r. Já bych v tuto chvíli chtěl poprosit paní poslankyni Zuzku Rujbrovou, aby žádost uvedla. Ostatní prosím o klid.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, na Poslaneckou sněmovnu se svou peticí podepsanou více než 100 podpisy - (Místopředseda PSP Jan Kasal: Sto tisíci.) - obrátila Agrární komora České republiky, Zemědělský svaz České republiky, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy. Tato petice byla projednána na společném jednání zemědělského a petičního výboru, ve kterém oba výbory přijaly jednomyslně usnesení, kterým doporučují Poslanecké sněmovně, aby svým usnesením požádala vládu, aby informovala na příští schůzi Poslanecké sněmovny o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství.

Učinili jsme tak z toho důvodu, že výbory nemohou komunikovat podle našeho jednacího řádu s vládou přímo, je k tomu zapotřebí usnesení Poslanecké sněmovny. Já bych prosila Poslaneckou sněmovnu, aby této výzvě vyhověla. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Prosím, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Já otevírám všeobecnou rozpravu. Přihlášky nemám, takže všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou a přečtu pro pořádek návrh usnesení, který je v materiálu, jenž byl zmíněn.

Návrh na usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství na příští schůzi Poslanecké sněmovny." Tolik je návrh na usnesení.

Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím a domnívám se, že nám nic nebrání v tom, abych o tomto usnesení, které jsme přednesl před chviličkou, dal hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 139 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem pro 111, proti 7. Usnesení bylo přijato.

 

Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové.

 

Dámy a pánové, je 18.56 hodin. Já vám děkuji za vaši aktivní účast na našem dnešním zasedání. Sejdeme se zítra ráno v 9.00 hodin a budeme projednávat zákony, tak jak jsme si odsouhlasili v pořadí - zhruba řečeno - matriky, myslivost, daně z příjmů a daň z nemovitostí. Přeji vám hezký večer a jednání končím.

 

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP