(17.00 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Za klub KSČM prohlašuji, že náš kandidát Václav Frank tyto podmínky splňuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Další předsedové klubů slyšeli tuto výzvu, toto přání pana poslance Kováčika. Pan poslanec Urban se přihlásil o slovo, potom pan místopředseda Ivan Langer.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zde prohlásil, že naši kandidáti Petr Ibl a Miloš Titz rovněž splňují podmínky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Urbanovi a prosím, aby se slova ujal místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V zastoupení předsedy poslaneckého klubu ODS mohu prohlásit, že oba námi navržení kandidáti, pan kolega Vidím i pan kolega Klas, splňují podmínky stanovené zákonem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Hlásí se pan poslanec Ostrý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Za klub Unie svobody prohlašuji, že pan poslanec Svatopluk Karásek je v prověřování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tuto informaci. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím a prosím pana předsedu, aby se ujal řízení hlasování a předkládal nám jednotlivé kandidáty.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Nyní přistoupíme k volbě jednotlivých členů. Za člena této komise je navržen poslanec Václav Frank.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 195 a ptám se, kdo souhlasí s touto kandidaturou. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 62 poslanců, proti 52.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena této komise je navržen poslanec Petr Ibl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 196 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 108 poslanců, proti bylo 18.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena této komise je navržen poslanec Svatopluk Karásek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 197 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 78 poslanců, proti 35. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena této komise je navržen poslanec Jan Klas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 198 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 132 poslanců, 16 jich bylo proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena této komise je navržen poslanec Miloš Titz.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 199 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 137 poslanců, proti bylo 14.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena této komise je navržen poslanec Jan Vidím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 200 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 117 poslanců, proti bylo 23.

 

Prosím o shrnutí.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že v prvním kole byli členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti zvoleni poslanci: Petr Ibl, Jan Klas, Miloš Titz a Jan Vidím.

Poslanci Václav Frank a Svatopluk Karásek nebyli zvoleni v prvním kole.

Protože nebyli zvoleni všichni členové této komise - má jich být 5 - může následovat kolo druhé, do kterého postupují dva zbývající poslanci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jako první bude sněmovně předložen návrh na pana poslance Václava Franka.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 201. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro bylo 60 poslanců, proti 58.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jako druhý je poslanec Svatopluk Karásek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 202. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 78 poslanců, proti bylo 37.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že ve druhém kole nebyl nikdo zvolen. Jedno místo zůstává neobsazeno a na pořad některé z dalších schůzí může být zařazena volba na uvolněné místo člena této komise.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo.

 

Můžeme přistoupit k projednání bodu

 

58.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie

 

Pane předsedo, ujměte se prosím slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. V současné době má tato rada všech 13 členů. Dvanácti z nich skončí jejich tříleté volební období dnem 28. 2. 2003. Třináctému členu, Janu Šusterovi, skončí volební období až dnem 31. 10. 2004.

Dne 4.listopadu 2002 předložil ministr kultury volební komisi návrh na volbu 12 členů této rady, a to: 1. Jan Bernard, 2. Michal Bregant, 3. Lubor Dohnal, 4. Jessica Horváthová, 5. Jan Jíra, 6. Jan Joukal, 6. Vladimír Just, 8. Jaromír Kallista, 9. Otakar Kosek, 10. Jiří Kubíček, 11. Anna Müllerová, 12. Radek Pernica, 13. Marcela Pittermannová, 14. Břetislav Pojar, 15. Jiří Stránský, 16. Tomáš Škrdlant, 17. Miloš Zábranský. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům 15. listopadu 2002.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, která je technicky připravena.

Jen připomínám, že zvoleným členům započne jejich tříleté funkční období až dnem 1. března 2003.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. Rozpravu otevírám a prosím, aby se slova ujal ministr kultury Pavel Dostál, který se přihlásil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP