(17.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Myslím, že mohu přerušit projednávání tohoto bodu a přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

 

62.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

 

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: V této radě je stále neobsazeno místo jednoho člena. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: Václav Exner - KSČM, Vlastimil Ostrý - US-DEU. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům 29. listopadu 2002.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Omlouvám se, způsob volby stanoví zvláštní zákon, a to volbu tajnou, která je technicky připravena.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Otevírám rozpravu k návrhům. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a zároveň tento bod přerušuji proto, abychom mohli přistoupit k projednání posledního bodu v této části naší schůze, a tím je

 

63.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

 

Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: V této radě je stále neobsazeno jedno místo člena. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: Radek Hofírek - KDU-ČSL a Vlastimil Ostrý - US-DEU, s tím, že Unie svobody na dnešní schůzi tento návrh stáhla. Zůstává tedy pouze jediný kandidát. Chtěl bych připomenout, že jsme upravili hlasovací lístek tím způsobem, že jsme škrtli jméno Vlastimila Ostrého. Platný bude ten hlasovací lístek, u kterého bude buď křížek, nebo kolečko pouze před jménem Radek Hofírek.

Návrhy byly postoupeny klubům 29. 11. Způsob volby žádný zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

Můžete otevřít rozpravu k navrženému kandidátovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, učiním tak a otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu volební komise na tajnou volbu.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 209. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem pro 142, proti 6. Návrh na tajnou volbu byl přijat.

 

Pane předsedo, nyní vám dám slovo, abyste nás informoval o dalším postupu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych ještě připomenout, že na dnešní schůzi Poslanecká sněmovna rozhodla, že byl vyřazen bod 57 - Návrh na volbu člena rady České televize. Chtěl bych připomenout, aby bylo v organizačním výboru pamatováno na zařazení tohoto bodu na další schůzi. Jen jsem to konstatoval.

S ohledem na to, že byl stanoven pevný čas voleb dnešního dne na osmnáct hodin a projednávat tyto body jsme začali dříve, navrhuji vydávání volebních lístků do 18.10 s tím, že volební komise zpracuje výsledky a seznámí s nimi Poslaneckou sněmovnu zítra ráno hned po zahájení v 9 hodin. Volby mohou začít ihned po skončení tohoto jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, volby a hlasování v jednom případě budou probíhat do 18.10. V 18.10 se již nesejdeme, sejdeme se zítra ráno v 9 hodin, abychom vyslechli zprávu volební komise o výsledku dnešních voleb.

Zítra máme k projednání pět bodů.

Zítra v devět hodin v místnosti Poslanecké sněmovny na shledanou.

 

(Jednání skončilo 17.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP